NH_H8: Psychotische stoornissen Flashcards Preview

Ontwikkelingspsychopathologie 2 > NH_H8: Psychotische stoornissen > Flashcards

Flashcards in NH_H8: Psychotische stoornissen Deck (32):
1

5 domeinen van symptomen van schizofrenie belangrijk voor diagnose?

 

welke positief/negatief?

 

welk domein niet belangrijk voor diagnose?

(1) wanen

(2)hallucinaties

(3)ongeorganiseerd gedachten/taal

(4)ongeorganiseerde bewegingen (katatonie)

(5)beperkte affectiviteit

1-4 = positieve symptomen

5 = negatieve symptomen

niet belangrijk voor diagnose: cognitieve vertekeningen

2

wat zijn "persecutory delusions"?

(achtervolgingswanen)

geloof dat men achtervolgd wordt

3

wat zijn "delusions of reference"?

 

geloof dat toevallige gebeurtenissen betekenisvol zijn

(John Nash - mensen met rode dassen observeren hem)

4

wat zijn "grandiose delusions"?

 

geloof dat men bijzonder is of bijzondere vaardigheden bezit 

5

wat zijn "delusions of thought insertion"?

geloof dat gedachten van iemand anders gecontroleerd worden

6

in welke stoornis kunnen wanen nog voorkomen?

hevige gevallen van depressie/bipolaire stoornis

wanen die overeenkomen met stemming

7

welke factor van invloed op inhoud van delusions?

cultuur

8

wat zijn de meest voorkomende vorm van hallucinaties?

akoestische 

9

wat zijn "tactile hallucinations"?

 

verschil met somatische hallucinaties

perceptie dat iets aan de buitenkant van je lichaam gebeurt

somatisch: binnenkant van je lichaam

10

andere stoornissen met hallucinaties?

schizoaffectieve stoornis

depressie

bipolaire stoornis

11

wat is "formal thought disorder"?

ongeorganiseerd taal/gedachten van iemand met schizofrenie

12

verschil formal thought disorder bij mannen/vrouwen?

mannen sterkere problemen met taal dan vrouwen 

brein van vrouwen werkt meer "bilaterally" (beide helften) -> kunnen dus beter compenseren voor problemen in een breinhelft ontstaan door schizofrenie

13

wat is katatonie?

ongeorganiseerde bewegingen niet geschikt voor omgeving

14

verschil positieve/negatieve symptomen ivm met uitkomsten van schizofrenie?

sterke negatieve symptomen zijn verbonden met een slechtere uitkomst van de ziekte

15

wat houdt "restricted affect" in?

ingeperkte affectiviteit

lage emotionele expressie

weinig emotionele gezichtsuitdrukkingen

onemotionele taal

 

16

zijn emoties van mensen met schizofrenie minder intensief?

Nee. ze rapporteren wel dat ze minder emoties hebben, maar in hersenenscans blijken emoties even intensief te zijn als in gezonde mensen

 

blijkbaar kunnen schizofrene mensen de emoties alleen niet uitdrukken

17

wat is "avolition"?

onvermogen om doelgericht gedrag te initieren of vol te houden 

fysieke langzaamheid

kan zich manifesteren in asocialiteit, sociale isolatie

 

18

wat houden cognitieve vertekeningen in?

moeite in basale cognitieve processen, zoals

aandacht

geheugen

verwerkingssnelheid

19

wat zijn "prodomal" en "residual" symptomen?

fasen van schizofrenie voor (prodomal) en na (residual) de acute fase van schizofrenie

in deze fasen minder positieve symptomen, voornamelijk negatieve symptomen 

20

asocialiteit en rare gedragingen van schizofrenie lijken op welke andere stoornis?

hoe beinvloedt dat de diagnose?

lijkt op autisme

schizofrenie wordt daarom alleen gediagnosticeerd als hallucinaties/delusions duidelijk voorhanden zijn

21

levensverwachting van mensen met schizofrenie?

- 10 jaren

22

uitleg: schizoaffective stoornis

mix uit schizofrenie en stemmingsstoornis

minimaal 2 weken psychotische symptomen zonder stemmingsstoornissymptomen

23

uitleg: schizofreniform disorder

brief psychotic disorder

schizofreniform: 1-6 maanden

brief psychotic: max 1 maand

24

uitleg: delusional disorder

minimaal 1 maand

delusies, maar geen anderen symptomen van schizofrenie

25

uitleg: schizotypal personality disorder

vreemd: zelfconcept, denken, spreken, relaties 

ingeperkt emotieuitdrukking

geen psychosen 

26

 4 hersenenafwijkingen van mensen met schizofrenie?

(1) minder grijze/witte materie

(2) veranderde prefrontale cortex

(3)abnormale hippocampus

(4)grotere ventrikels

27

redenen voor breinabnormaliteit van schizo's

(1) complicaties bij geborte

(2) traumatic brain injury

(3) infecties

(4) tekort in voeding

(5) tekort in cognitieve stimulatie

28

wat zijn "phenothiazines/neuroleptics"?

medicatie, blokkeert de receptor voor dopamine

29

abnormaliteit qua dopamine bij schizo's

te veel dopamine in mesolimbisch systeem ->positieve symptomen

te weinig dopamine in prefrontale cortex ->negatieve symptomen

30

wat is "social drift"?

schizofrenie symptomen beperkten het sociaal functioneren

daarom gaat de SES omlaag voor mensen met schizofrenie ten opzicht van hun familie SES

31

wat is "expressed emotion"?

bepaalde manier van interactie binnen gezin

lijkt acute episodes van schizofrenie te bevorderen

32

wat is "tardive dyskinesia"?

neurologische stoornis, ongewild bewegen van tong, gezicht, mond etc

bijwerking van antipsychotica