PT_H15: Eetstoornissen Flashcards Preview

Ontwikkelingspsychopathologie 2 > PT_H15: Eetstoornissen > Flashcards

Flashcards in PT_H15: Eetstoornissen Deck (16):
1

Harrison en Hefner:

2 effecten van media 

(1) normalisering van magerheid en dieten

(2) zet jonge adolescenten aan om op hun lichaam te focusseren

2

2 subtypes anoriexia nervosa

(1)restricted type - zonder binge/purging

(2)binge eating/purging disorder

3

typische obsessies en compulsies ivm eetstoornissen

obsessies: symmetrie en somatisch functioneren

cumpulsies: rituele van orde en controle

4

wat is de "transdiagnostic approach"?

subtypes van eetstoornis niet gezien als discontinue categorieen

maar als variierende manifestaties van een onderliggende pathologie

5

4 kenmerken van de binge/purging type van anorexia

(1)hogere impulsiviteit

(2)meer zelfverwondend gedrag

(3)sucidaal gedrag

(4)ergere uitkomsten

6

Peterson: model van eetstoornissen

3 klassen?

(1)binge eating and purging

(2)binge eating

(3) low body mass index

7

meest voorkomende comorbide stoornis bij eetstoornissen?

depressie

8

hoeveel % goede herstel van eetstoornis?

70%

9

2 momenten in ontwikkeling waar stoornis het vaakst begint

welke stoornis wanneer?

(1) kindertijd naar adolescentie - anorexia

(2)adolescentie naar volwassen - bulimia 

 

binge eating later in leven

10

alcoholmisbruik staat in verband met?

kritiek van ouders staat in verband met?

alcoholmisbruik -> overgang van bulimia naar anorexia

kritiek van ouders -> overgang van anorexia naar bulimia

11

2 meest bekende verklaringen (factoren) voor eetstoornissen

(1) familiefactoren

(2) socioculturele factoren

12

uitleg: tripartite influence model of eating disorders

3 factoren:

(1) ouders

(2)peers

(3)media

beinvloeden de ontwikkeling van ontevredenheid over de lichaam en eetproblemen door twee mechanismen

(1) internalisering van een magere ideal

(2)uiterlijke vergelijking

13

uitleg: maudsley model of familty therapy

ouders centrale rol in therapie

focus op toename van gewicht en verbetering eetpatroon

 

14

uitleg: cognitive behavioural therapy for eating disoders

CBT-E

identificatie van factoren die stoornis in stand houden

patienten helpen afstand van stoornis te nemen om hem beter te begrijpen

15

toename van gewicht tijdens adolescentie

verschil m/w

jonges: percentage vet gaat omlaag

meisjes: percentage vet gaat omhoog

16

2 temperament karakteristieken voor eetstoornissen

(1)negatieve affectiviteit

(2)emotionele disregulatie