Normal fødsel Flashcards Preview

Gynekologi 5600 > Normal fødsel > Flashcards

Flashcards in Normal fødsel Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

Hva er en normal fødsel?

A
 • spontan start
 • hodeleie
 • til termin (37-42)
 • ingen intervensjoner
 • “uassistert” spontan vaginal forløsning
2
Q

Når er en fødsel på overtid?

A

42 uker

3
Q

De tre fødselsfasene?

A
 1. Cervixdilatasjon
 2. Forløsning av baby
 3. Forløsning av placenta
4
Q

Første fase: to faser

A

Cervixdiltasjon:

 • latent fase: utflating (Effacement) og dilatasjon til 3-4 cm: kan være hjemme
 • aktiv fase: diltasjon fra 4-10 cm

Skyldes kontraksjoner i uterus.

5
Q

Når kontakter du sykehus?

A
 • rier som varer i 1-2 minutter
 • regelmessige
 • 2-3 ganger per 10 min
6
Q

Hva er bishops-score

A

Sier noe om hvor langt cervix har kommet i modning. Har noe å si for igangsetting av fødsel. 5 parametre

 • dilatasjon av cervix
 • utflating av cervix
 • konsistens på cervix
 • posisjon av cervix
 • fosterets posisjon i bekkenet (hvor langt ned)
7
Q

Tre “P-er” viktig for fødsel

A

Passage - fødselskanalen
Passenger - fosteret
Power - rier, kontraksjoner

8
Q

Kardinalbevegelsene?

A
 1. Fleksjon
 2. Intern rotasjon
 3. Ekstensjon
 4. Ekstern rotasjon
9
Q

Andre fase: to faser

A

Forløsning av barnet: fra 10 cm dilatasjon til barnet er ute

 • passiv: fra 10 cm til hodet er nede i bekkenet. 1-2 timer
 • aktiv: trykketrang, hodet helt ned. 30-60 min
10
Q

Hvor mye blod er vanlig å miste?

A

300-400 ml

11
Q

Hvordan forløses placenta?

A

Gir oxytocin i.m, lett traksjon på navlesnoren. Obs postpartum-blødning

12
Q

Hva er barselfeber?

A

Feber dag 2-10 etter fødsel

13
Q

Hva kan være årsaken til barselfeber?

A
 • UVI
 • endometritt
 • mastitt
 • Pneumoni
 • sårinfeksjon i keisersnitt eller perineumrift
 • DVT
14
Q

Hvilke undersøkelser ved barselfeber?

A
 • u.sticks
 • GU
 • Mammaundersøkelse
 • blodprøver
15
Q

Endometritt?

A

Infeksjon i livmorhulen. Særlig hvis det er en sårflate (etter fødsel, spiral, abort). Illeluktende utflod, øm uterus, feber, blødning. Innleggelse, fjerning av hinner/rester, AB.

16
Q

Hva er normalt av blødning i barsel?

A

Liten blødning i to uker vanlig, det overfladiske laget av decidua. Hvis blødning etter to uker: rester av placenta? Infeksjon?

17
Q

Urinretensjon etter fødsel?

A

Hvis manglende vannlatning ved 6 timer etter fødsel. Kateterisering hvis resturin eller retensjon. Skyldes endring i sensitivitet og økt utskillelse pga væskeretensjon som skal ut.
Epidural og operativ forløsning risikofaktor.

18
Q

Sekundær postpartumblødning

A

Akutt blødning mellom 1 døgn og 6 uker etter fødsel. Årsak: endometritt, rester av placenta, blødningstilstand

19
Q

Når i svangerskapet er DVT vanligst?

A

4-6 uker postpartum.

20
Q

D-dimer og DVT-diagnostikk?

A

Kan brukes, men er forhøyet fysiologisk allerede i første trimester.

21
Q

Hva skjer på postpartumkontrollen? Når?

A

6 uker. Blodtrykk, vekt (intervensjon?), prevensjon? Cervixcytologi? Riftkontroll? Mastitt?