Svangerskapsomsorg Flashcards Preview

Gynekologi 5600 > Svangerskapsomsorg > Flashcards

Flashcards in Svangerskapsomsorg Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Hvordan oppdages et risikosvangerskap ved første kontroll?

A
 • tidligere obstetrikkanamnese: tidl. fødsler, komplikasjoner hos mor, komplikasjoner hos barn, tidl. graviditeter
 • kronisk sykdom hos mor
 • alder over 38 år
 • Høy eller lav BMI
 • infeksjoner: alle vs indikasjon
 • BT
 • Ustix
2
Q

Hvem får tilbud om tidlig ultralyd?

A
 • Kvinner >38 år
 • tidligere fått barn med misdannelser
 • familiehistorie

OBS genetisk veiledning

3
Q

Når er den vanlige ultralydkontrollen?

A

Uke 17-18

4
Q

Hva er formålet med den vanlige ultralydkontrollen?

A
 • riktig termindato
 • antall foster
 • placentalokalisasjon
 • fosteranatomi
5
Q

Hvilke tre sykdomsgrupper skal svangerskapskontroller fange opp?

A
 • hypertensive
 • anemiske
 • diabetes
6
Q

Hvor langt er et svangerskap?

A

40 uker, 280 dager

7
Q

Hvordan følges barnets vekst og vitalitet?

A
 • SF-mål

- hjertefrekvens fosterlyd

8
Q

Når begynner man å måle SF?

A

Uke 24. Det samme gjelder hjertelyd.

9
Q

Hvilke prøver tas som rutine?

A
 • HB
 • blodtype: ABO og rhesus
 • Rubella
 • syfilis
 • hiv
 • screening asymptomatisk bakteruri
 • urinstix
10
Q

Hvilke prøver tas på indikasjon?

A
 • MRSA
 • Hep B
 • Hep C
 • klamydia
 • toksoplasmose
11
Q

Hva gjøres på første svangerskapskontroll? Når?

A

Så tidlig som mulig etter konstatert graviditet: 8-12 uker

 • informasjon om oppfølging
 • livsstil: ernæring, rus
 • medikamenter: må noe seponeres?
 • folsyretilskudd
 • Anamnese: helsekort
 • klinisk undersøkelse: vekt, høyde, BT, urinstix