Operativ fødsel Flashcards Preview

Gynekologi 5600 > Operativ fødsel > Flashcards

Flashcards in Operativ fødsel Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

Hvor mange prosen keisersnitt? Operative fødsler samlet?

A

Keisersnitt 17 %. Samlet 26 %.

2
Q

Indikasjoner for operativ forløsning?

A
De tre P-ene
- Passage: lite bekken, placenta previa
- passenger: stor baby, ikke-hode-leie, flerlinger, asfyksi
- power: forlenget fase 1 eller 2
Maternal
- 2 eller flere tidl keisersnitt
- chorioamnionitt
- rask fødsel nødvendig
3
Q

Når kan man bruke tang, men ikke vakum?

A
 • ansikt først

- GA under 34-36 uker

4
Q

Når kan du ikke bruke vakum eller tang?

A
 • ikke fullt dilatert cervix

- ikke-hode-leie

5
Q

Risikofaktorer for perinanalrifter?

A
 • mor: førstegangsfødende
 • barn: stort foster
 • operativ fødsel
6
Q

Hvordan beskytte mot perinalrifter?

A
 • beskyttende håndgrep over perineum
 • den andre hånden bremser og løfter hodet
 • mor presser ikke, men puster raskt når hodet er på vei ut
 • epiostomi på indikasjon
7
Q

Indikasjon for keisersnitt?

A

Få absolutte, mange relative

 • placenta previa
 • stor placenta abrutio
 • fosterstress, asfyksifare
 • malpresentasjon: transversalt, seteleie
 • manglende respons på induksjon
 • fare for mor/barn og ikke utflatet cervix: preeklampsi, vekstretardasjon