Onkologi Flashcards Preview

Termin 8 - Urologi, Onkologi > Onkologi > Flashcards

Flashcards in Onkologi Deck (29):
1

Fyra vanligaste riskfaktorerna för cancer-utveckling. Ange även %.

1. Diet 30%
2. Tobak 15%
3. Levnadsvanor 10% (sex, graviditet, okänt)
4. UV-strålning

2

Vilken cancer-typ har högsta incidensen i världen bland kvinnor i I-länder?
Ange 3 vanligaste.

Bröst
Kolorektal
Lunga

3

Vilken cancer-typ har högsta incidensen i världen bland kvinnor i U-länder?
Ange 3 vanligaste.

Bröst
Cervix
Lunga

4

Vilken cancer-typ har högsta incidensen i världen bland män i I-länder?
Ange 3 vanligaste.

Prostata
Lunga
Kolorektal

5

Vilken cancer-typ har högsta incidensen i världen bland män i U-länder?
Ange 3 vanligaste.

Lunga
Magsäck
Lever

6

Varför har incidensen samt mortaliteten av magsäckscancer minskat i Sverige?

Minskad saltning
H.pylori-erradikering

7

Varför har incidensen av prostatacancer ökat markant de senaste 20 åren?

Screening

8

Nämn 3 riskfaktorer för en premenopausal kvinna att utveckla bröstcancer och nämn en som minskar risken.

Ökad risk:
BRCA1/BRCA2 (!!!)
Tidig menarch
Graviditet >30 år


Fetma minskar risken då äggstockarna "lägger ner" och fett tar över östrogenproduktionen (dock ej i samma nivå som tidigare)

9

Nämn 3 riskfaktorer för en postmenopausal kvinna att utveckla bröstcancer och nämn en som minskar risken.

Ökad risk:
Östrogen (!!!)
Hormontabletter (!!)
Graviditet >30 år
Fetma

Lyckad graviditet (barn/monster) minskar risken.

10

Riskfaktorer för lungcancer. Nämn 3.

Rökning
Asbestos
Radon
Gruvarbete (uran, silikos)
Upprepade inflammationer (TBC, pneumoni)
För lite eller för mycket Vit A
Hereditet

11

Hos vilket kön är incidensen och mortaliteten av lungcancer högst?

Män

12

Nämn 3 riskfaktorer för kolorektal cancer.

Hereditet (FAP, HNPCC)
Hög ålder
Polyper, IBD
Diabetes
Rökning, alkohol
Nattskift (melatonin)
Fysisk inaktivitet (1 h gym kan ej kompensera)
Diet

13

Nämn 3 riskfaktorer för cervix-cancer.

Högt antal sexpartners
HPV infektion
Rökning
Orala preventivmedel
Flera barnafödanden

14

Hur hög är sensiviteten när man screenar för cervix-cancer?

60 %

15

Riskfaktorer för prostatacancer. Nämn 3 st.
Nämn även en skyddande faktor.

Hög ålder
Hereditet
Etnicitet (afroamerikan)
Diet
Låga Vit D-nivåer/för lite solljus

Skyddar: vattenmelon och tomat (lycopene-produkter)

16

Riskfaktorer för ventrikelcancer. Nämn 3 stycken.

Helicobacter pylori
Saltad, rökt och inlagd mat
Alkohol
Rökning
Hereditet

17

Nämn 3 st riskfaktorer för levercancer.

Hepatit (A,B,C)
Alkoholcirrhos
Aflatoxiner (Aspergillus i majs)
Parasiter
Manligt kön (testo)
Ålder
Hereditet

18

Riskfaktorer för malignt melanom. Nämn 3 stycken.

Hereditet (CDKN2A)
UV-strålning
Solarium
Bleka, fräkniga, gingers, multipla nevi
Dysplastiska nevi
AIDS

19

Riskfaktorer för huvud-halscancer. Nämn 3 stycken.

Alkohol
Rökning
Solljus
Kroniska infektioner, HPV, EBV
Män
Dålig munhygien
Brist på vit A och B

20

Hur utreder och diagnosticerar man bröstcancer i ett tidigt skede?

Klinisk undersökning
Mammografi FNA
UL
MR

21

Hur utreder och diagnosticerar man ovariecancer i ett tidigt skede?

Palpation
UL
Ca-125 (detekteras först när cancern redan är spridd)

22

Hur utreder och diagnosticerar man koloncancer i ett tidigt skede?

Koloskopi/rektoskopi
F-Hb

23

Hur utreder och diagnosticerar man uteruscancer i ett tidigt skede?

Abrasio
UL

24

Hur utreder och diagnosticerar man GI/urinvägs-cancer i ett tidigt skede?

Hematuri
Gastroskopi

25

Vilka stadieindelningssystem använder man vid vilken cancertyp. Para ihop följande:

A. TNM
B. AnnArbor
C. FIGO
D. Clarks nivåer, Breslows tjocklek
E. Dukes

1. Kolorektal
2. Bröst
3. Lymfom
4. Malignt melanom
5. Gynekologiska tumörer

A2
B3
C5
D4
E1

26

Vad innebär komplett remission?

* Total tillbakagång av alla manifestationer som fanns ursprungligen.
* Bedömt vid 2 oberoende tillfällen med 4 v mellanrum

27

Vad innebär partiell remission?

* Minst 50% tillbakagång av alla manifestationer som fanns ursprungligen.
* Bedömt vid 2 oberoende tillfällen med 4 v mellanrum, utan att någon ny manifestation dykt upp

28

Vad innebär begreppet stationär sjukdom?

* Mindre än 25% ökning av tumörvolym av den enda eller av någon av tumörmanifestationerna. ELLER
* Mindre än 50% tillbakagång av totala tumörvolymen
* Bedömt vid 2 oberoende tillfällen med 4 v mellanrum

29

Vad innebär begreppet progressiv sjukdom?

* Minst 25% ökning av någon tumörmanifestation eller tillkomst av en ny tumörförändring
* Bedömt vid 2 oberoende tillfällen med 4 v mellanrum