phrases--0001-0250 Flashcards Preview

Slovak : Konverzacie > phrases--0001-0250 > Flashcards

Flashcards in phrases--0001-0250 Deck (250):
1

How old are you?

Koľko rokov maš?

2

I don't speak Slovak well.

Nehovorim dobré po slovensky.

3

I'm doing well.

Mám sa dobre.

4

It pleases me.

Teši ma.

5

Nothing happened.

Nič sa stalo.

6

I understand Slovak.

Rozumiem po slovensky.

7

I'm learning Slovak.

Ja sa učím slovenčinu (po slovensky).

8

Where do I need to go?

Kam mám isť?

9

All the best.

Všetko najlepšie!

10

He pretended to be sick.

Robil sa, ako že mu je zle.

11

Twice as tall as me.

Dvakrát vyšší ako ja.

12

No sooner than in an hour.

Nie skôr ako o hodinu.

13

You're right on time, we just started.

Ideš akurát, práve sme začali.

14

She came just when I was leaving.

Prišla akurát vtedy, ked som odchádzal.

15

What is she like?

Aká je?

16

What size do you wear?

Akú máš veľkost?

17

or else...

alebo inak...

18

either ... or

buď ... alebo

19

not a bit

ani trochu

20

not (even) once

ani raz

21

about a week ago

asi pred týždňom

22

I should at least show my face there.

Mal by som tam aspon ukázať.

23

He made a (small) fortune.

Zarobil balík peňazí.

24

Don't be afraid.

Neboj sa.

25

There is nothing to fear.

Niet sa čoho báť.

26

I enjoy it.

Baví ma to.

27

I really enjoy it.

Veľmi ma to baví.

28

I go jogging every morning.

Každé ráno chodím behať.

29

I have to run.

Musím už behať.

30

It is a common thing.

Je to bežná vec.

31

Are you crazy?

Čo blázniš?

32

Don't be a fool.

Nebuď blázon.

33

Stop fooling around.

Prestaň blbnúť.

34

You have it all wrong.

Máš to úplne blbo.

35

It's very close.

Je to celkom blízko.

36

She scored two points.

Ziskala dva body.

37

He's fighting for his life.

Bojuje o život.

38

Does it hurt?

Bolí to?

39

Where does it hurt?

Kde vás to bolí?

40

That's cool!

To je bomba!

41

I'll take it. It's a deal.

Beriem to.

42

I will keep that in mind.

Beriem to na vedomie.

43

I have a stomach ache.

Bolelo ma brucho.

44

What are your plans for the future?

Aké máš plány do budúcnosti?

45

I wouldn't do that.

To by som neurobil.

46

Wouldn't it be better to wait?

Nebolo by lepšie počkať?

47

He is very clever.

Je veľmi bystrý.

48

Where do you live?

Kde bývaš?

49

I live alone.

Bývam sám.

50

fairly well

celkom slušne

51

It is quite warm outside.

Vonku je celkom teplo

52

all year long

po celý rok

53

worldwide

po celom svete

54

What value/use is it?

Akú to má cenu?

55

We must ask for directions.

Musíme sa spýtať na cestu.

56

I am on the way.

Už som na ceste.

57

Have a safe trip.

Šťastnú cestu!

58

I like to travel.

Rád cestujem.

59

We traveled around Europe.

Cestovali sme po Európe.

60

Cross the street.

Prejdite cez ulicu.

61

via the Internet

cez internet

62

Over my dead body.

Len cez moju mŕtvolu.

63

We are almost there.

Sme skoro tam/v cieli.

64

I hurt her feelings.

Ranil som jej city.

65

(Go) easy!

S citom!

66

Can you smell it?

Cítiš to?

67

I feel it too.

Cítim to isté.

68

How do you feel?

Ako sa cítiš?

69

I already feel better.

Už sa cítim lepšie.

70

I study foreign languages.

Učím sa cudzie jazyky.

71

He returned from abroad.

Vrátil sa z cudziny.

72

You should get more exercise.

Mal by si viac cvičiť.

73

I'm out of practice.

Vyšiel som z cviku.

74

What/Who are you waiting for?

Na čo/koho čakáte?

75

What did you expect?

A čo si čakal?

76

That was to be expected.

To sa dalo čakať.

77

What do you have on tap?

Čo tu čapujete?

78

I'll have a draft beer.

Dám si čapované pivo.

79

by now

v tomto čase

80

once in a while

raz za čas

81

I have no time.

Nemam čas.

82

working time

pracovný čas

83

for ever (and ever)

na večné čas

84

How time flies!

Ako ten čas letí!

85

You'll get used to it (with time).

Časom si zvykneš.

86

The book has three parts.

Kniha má tri časti.

87

How often do you go there?

Ako často tam chodíš?

88

She often talks about them.

Často o nich hovorí.

89

They have to face danger.

Musia čeliť nebezpečenstvu.

90

I would be honored.

Bolo by my cťou.

91

To be or not to be?

Byť, či nebyť?

92

Ask him whether he will come.

Spýtaj sa ho, či príde.

93

If only! Hopefully!

Len či!

94

as the crow flies

vzdušnou čiarou

95

I've had a horrible day.

Mám dnes zlý deň.

96

The coast is clear.

Vzduch je čistý.

97

What are you reading?

Čo čitaš?

98

Have you read it?

Už si to čítal?

99

He's an interesting person.

Je to zaujímavý človek.

100

Who is that guy?

Čo je to za človeka?

101

How many people are coming?

Koľko ľudí príde?

102

One never knows.

Človek nikdy nevie.

103

I have no idea.

Čo ja viem?

104

There is nothing to be afraid of.

Niet sa čoho báť.

105

I have nothing to say.

Nemám čo povedať.

106

the sooner, the better

čím skôr, tým lepšie

107

I would do anything.

Urobil by som čokoľvek.

108

Whatever you (will) need.

Čokoľvek budete potrebovať.

109

He should be here any minute now.

Už čoskoro by mal prísť.

110

What's worrying you?

Čože ťa trápi?

111

I have a strange feeling.

Mám čudný pocit.

112

It looks strange.

Vizerá to čudne.

113

I wonder about that. I'm surprised.

To sa čudujem.

114

Come in!

Ďalej!

115

Keep going.

Choď dalej.

116

And what else?

A čo ďalej?

117

more and more

čim ďalej, tým viac

118

We still have a long way to go.

Máme to ešte ďaleko.

119

Is it far from here?

Je to odtiaľto ďaleko?

120

They are far ahead of us.

Sú ďaleko pred nami.

121

They are far behind.

Sú ďaleko vzadu.

122

Next, please!

Ďalší, prosím!

123

Can I get another one?

Môžem dostať ďalší?

124

We need two more.

Potrebujeme ešte ďalších dvoch.

125

How did she do/fare?

Ako jej sa darilo?

126

How are you doing?

Ako sa ti/vám darí?

127

I'm (doing) fine.

Darí sa mi dobre.

128

Give it to me.

Daj(te) mi to.

129

Who gave it to you?

Kdo ti to dal?

130

Leave me alone!

Daj mi pokoj!

131

It can't be done.

To sa nedá.

132

It can't be helped!

Nedá sa nič robiť.

133

Let's get to work!

Dajme sa do práce!

134

Don't give up!

Nevzdávaj sa!

135

What will you have to drink?

Čo si dáš/dáte na pitie?

136

I would like (to have)...

Dal by som si...

137

I'll take a shower.

Dám si sprchu.

138

Be careful...

Daj(te) si pozor...

139

I prefer ... to ...

Dávam prednosť ... pred ...

140

I've known it for a long time.

Viem to už dávno.

141

Long time no see.

Dávno sme sa nevideli.

142

in a few days

za par dní

143

by day

cez deň

144

during the day

počas dňa

145

What's up?

Čo sa deje?

146

What is the matter with him?

Čo sa s ním deje?

147

Did you see the last episode?

Videl si posledný diel?

148

They have two children together.

Majú spolu dve deti.

149

She is expecting a second/another baby.

Čaká druhé/ďalší dieťa.

150

He is still a child.

Je to ešte dieťa.

151

Do you have a girlfriend?

Máš dievča?

152

He looked straight into my eyes.

Dival sa mi priamo do očí.

153

I have a strange/funny feeling.

Mám divný pocit.

154

How long will it take?

Ako dlho to potrvá?

155

How long is it?

Aké je to dlhé?

156

What are you doing tonight?

Čo robíš dnes večer?

157

I met her this morning.

Stretol som je dnes ráno.

158

What day is today?

Čo je dnes za deň? Koľkého je dnes?

159

Let me in!

Pusti ma dnu!

160

Let's go in.

Poďme dnu.

161

Put it in the bag.

Daj to do tašky.

162

Fuck off!

Choď do riti!

163

Wait till five.

Počkaj do piatej.

164

Bottoms up!

Do dna!

165

I'm not feeling well.

Nie je mi dobre.

166

He behaves well.

Správa sa dobre.

167

He is eager to start.

Už sa nemože dočkať.

168

You must provide two copies.

Musíte dodať dve kopie.

169

He didn't keep his promise.

Nedodržal svoj sľub.

170

Agreed!

Dohodnuté!

171

She shaved her head.

Dostrihla sa dohola.

172

Please let me finish (speaking).

Nechajte ma, prosím, dohovoriť.

173

bring/put together

dať dohromady

174

I'm out of patience.

Došiel mi trpezlivosť.

175

What was your first/general impression?

Aký bol váš prvý/celkový dojem?

176

I had the impression that...

Mal som (z toho) dojem, že...

177

Let him prove it!

Nech to dokáže!

178

We made it!

Dokázali sme to!

179

Not everyone can do that.

To nedokáže každý.

180

Until when should I wait?

Dokedy mám čákať?

181

I will wait as long as I can.

Počkám, dokedy budem môcť.

182

Until you have finished...

Dokiaľ nebudeš hotový...

183

As soon as I finish (it)...

Hneď ako to dokončím...

184

He has finished school.

Už dokončil školu.

185

Pull yourself together.

Daj sa dokopy!

186

Let's put our heads together.

Dáme hlavy dokopy.

187

Turn left.

Zabočte/Zahnite doľava.

188

at the very bottom

uplné dole

189

down there/here

tam/tu dole

190

I'll wait downstairs.

Počkám dolu.

191

I'll go downstairs and open (the door).

Pôjdem dole a otvorím.

192

I'll be right down.

Hneď som dole.

193

Hats off.

Klobuk dolu.

194

Make yourself at home.

Správaj(te) sa ako doma.

195

He isn't home.

Nie je doma.

196

I must go home.

Musím isť domov.

197

domestic animals

domáce zvieratá

198

wait forever

čakať (až) donekonečna

199

I'll make him come.

Donútim ho prísť.

200

We must go around.

Musíme ísť dookola.

201

fall (down) on the ground

dopadnúť na zem

202

turn out well/bad

dopadnúť dobre/zle

203

Everything turned out well.

Všetko dobre dopadlo.

204

We have to fill the tank.

Musíme doplniť palivo.

205

Look ahead!

Pozeraj(te) sa dopredu!

206

I'll sit in the front.

Sadnem si dopredu.

207

We have to think ahead.

Musíme myslieť dopredu.

208

When will you be there?

Kedy tam dorazíš?

209

They haven't arrived yet.

Ešte nedorazili.

210

Finish it!

Doraz to!

211

He reached his goal.

Dosiahol svoj cieľ.

212

We achieved nothing.

Nič sme nedosiahli.

213

She's come of age.

Dosiahla plnoletosť.

214

I'm repeating it word for word.

Opakujem to doslova.

215

When will you (finally) grow up?

Kedy konečne dospeješ?

216

I came to the conclusion that...

Dospel som k záveru, že...

217

We have enough time.

Máme dosť času.

218

Have you had enough?

Mali ste dosť?

219

very soon (soon enough)

dosť skoro

220

I feel like (having) a beer.

Dostal som chuť na pivo.

221

He got a bash in the head.

Dostal úder do hlavy.

222

Gotcha!

Dostal som ťa!

223

Where can I buy/get it?

Kde to môžem dostať?

224

We have received nothing.

Nič sme nedostali.

225

How do I get to...?

Ako sa dostanem do...?

226

I can't get inside.

Nemôžem sa dostať dovnútra.

227

Everyone will get some.

Na každého sa dostane.

228

up to now

až doteraz

229

Don't touch (it/me)!

Nedotýkaj sa (toho/ma)!

230

Will you take him home?

Dovedieš ho domov?

231

Let's go inside.

Poďme dovnútra.

232

Let me in!

Pusti ma dovnútra!

233

We are here on holiday.

Sme tu na dovolenke.

234

I'll take a holiday.

Vezmem si dovolenku.

235

I won't allow that.

To nedovolím.

236

Who gave you permission?

Kto ti to dovolil?

237

We can't afford it.

To si nemožeme dovoliť.

238

from front to back

spredu dozadu

239

Rewind it.

Pretoč to dozadu.

240

Step back! Back up!

Ustúpte dozadu!

241

How did they find out?

Ako sa to dozviedeli?

242

They must never find out.

To sa nikdy nesmú dozvedieť.

243

Got it? Understand yet?

Už ti to došlo?

244

The most important is...

Najdôležitejšie je...

245

It looks important.

Vizera dôležito.

246

Can he be trusted?

Dá sa mu dôverovať?

247

Trust me!

Dôveruj mi!

248

For what reason?

Z akého dôvodu?

249

He did it for no reason at all.

Urobil to úplne bez dôvodu.

250

It is too expensive for me.

Je to pre mňa príliš drahé.