verby--konjugacia Flashcards Preview

Slovak : Konverzacie > verby--konjugacia > Flashcards

Flashcards in verby--konjugacia Deck (162):
0

báť (fear)

bojím/boja sa (imp N)

1

byť (be)

som/sú (imp N)

2

chcieť (want)

chcem/chcu (imp N)

3

ísť (go)

idem/idú (imp N)

4

jesť (eat)

jem/jedia (imp N)

5

nájsť (eat)

nájdem/nájdu (perf N)

6

odísť (leave)

odídem/odídu (perf N)

7

prísť (come)

prídem/prídu (perf N)

8

plynúť (elapse)

plyniem/plynú (imp N)

9

stať (stand)

stanem/stanú sa +I (N)

10

stáť (maintain)

stojím/stoja (N)

11

vedieť (know)

viem/vedia (imp N)

12

vybrať (take out)

vyberiem/vyberú [sa] (perf N)

13

zožrať (eat)

zožeriem/zožerú (perf N)

14

bývať (live)

bývam/bývajú (imp I)

15

čakať (wait)

čakám/čakajú (imp I)

16

čítať (read)

čítam/čítajú (imp I)

17

dať (giv)

dám/dajú si (perf I)

18

hľadať (search)

hľadám/hľadajú (imp I)

19

hrať (play)

hrám/hrajú [sa] (imp I)

20

kráčať (walk)

kráčam/kráčajú (imp I)

21

mať (have)

mám/majú [sa] (imp I)

22

meškať (delay)

meškám/meškajú (imp I)

23

nahnevať (anger)

nahnevám/nahnevajú [sa] (perf I)*

24

objednať (order)

objednám/objednajú [si] (perf I)

25

obliekať (dress)

obliekam/obliekajú [sa] (imp I)

26

opýtať (ask)

opýtam/opýtajú sa (perf I)

27

pamätať (recall)

pamätám/pamätajú [sa/si] (imp I)

28

plávať (swim)

plávam/plávajú (imp I)

29

počúvať (listen)

počúvam/počúvajú (imp I)

30

používať (use)

používam/používajú (imp I)

31

pozerať (watch)

pozerám/pozerajú [sa] (imp I)

32

poznať (know)

poznám/poznajú (perf I)

33

pozývať (invite)

pozývam/pozývajú (imp I)

34

požičať (ingest)

požičiam/požičajú [si] (perf I)

35

predávať (sell)

predávam/predávajú (imp I)

36

prednášať (lecture)

prednášam/prednášajú (imp I)

37

prechádzať (go by)

prechádzam/prechádzajú sa (imp I)

38

pýtať (ask)

pýtam/pýtajú sa (imp I)

39

rozmýšľať (ponder)

rozmýšľam/rozmýšľajú (imp I)

40

rozprávať (discuss)

rozprávam/rozprávajú [sa] +I/L (imp I)

41

spievať (sing)

spievam/spievajú (imp I)

42

trvať (last)

trvám/trvajú (imp I)

43

tykať (use ty)

tykám/tykajú (imp I)

44

umývať (wash)

umývam/umývajú [sa/si] (imp I)

45

večerať (dine)

večeriam/večerajú (imp I)

46

volať (call)

volám/volajú [sa] (imp I)

47

vydať (give)

vydám/vydajú [sa] (perf I)

48

vstávať (get up)

vstávam/vstávajú (imp I)

49

vykať (report)

vykám/vykajú (imp I)

50

zablahoželať (congratulate)

zablahoželám/zablahoželajú (perf I)

51

začínať (start)

začínam/začínajú (imp I)

52

zavolať (call)

zavolám/zavolajú +D (perf I)

53

dariť (flourish)

darí/daria sa mi (imp II)

54

dokončiť (finish)

dokončím/dokončia (perf II)

55

fajčiť (smoke)

fajčím/fajčia (imp II)

56

fotiť (photograph)

fotím/fotia (imp II)

57

hovoriť (speak)

hovorím/hovoria (imp II)

58

chodiť (walk)

chodím/chodia (imp II)

59

končiť (end)

končím/končia (imp II)

60

kúpiť (buy)

kúpim/kúpia [si] (imp II)

61

narodiť (birth)

narodím/narodia sa (perf II)

62

ospravedlniť (apologize)

ospravedlním/ospravedlnia sa (perf II)

63

pochopiť (comprehend)

pochopím/pochopia (perf II)

64

poprosiť (implore)

poprosím/poprosia (perf II)

65

preložiť (move)

preložím/preložia (perf II)

66

pripraviť (prepare)

pripravím/pripravia (perf II)

67

prosiť (implore)

prosím/prosia [si] (imp II)

68

radiť (advise)

radím/radia [sa] (imp II)

69

riadiť (stear)

riadim/riadia (imp II)

70

robiť (do)

robím/robia (imp II)

71

súdiť (judge)

súdim/súdia [sa] (imp II)

72

tešiť (please)

teším/tešia sa (imp II)

73

trápiť (worry)

trápim/trápia sa (imp II)

74

učiť (learn)

učím/učia [sa] (imp II)

75

uložiť (lay)

uložím/uložia (perf II)

76

urobiť (do)

urobím/urobia (perf II)

77

variť (cook)

varím/varia (imp II)

78

vložiť (lay)

vložím/vložia (perf II)

79

vymeniť (exchange)

vymením/vymenia [sa/si] (perf II)

80

vrátiť (return)

vrátim/vrátia [sa] (perf II)

81

vyskočiť (jump)

vyskočím/vyskočia (perf II)

82

založiť (establish)

založím/založia (perf II)

83

zaľúbiť (love)

zaľúbim/zaľúbia sa (perf II)

84

zaplatiť (pay)

zaplatím/zaplatia +D (perf II)

85

zatvoriť (close)

zatvorím/zatvoria (perf II)

86

zmeniť (change)

zmením/zmenia (perf II)

87

zobudiť (awaken)

zobudím/zobudia [sa] (perf II)

88

zvoniť (ring)

zvoním/zvonia (imp II)

89

asistovať (assist)

asistujem/asistujú (imp III)

90

cestovať (travel)

cestujem/cestujú +I (imp III)

91

ďakovať (thank)

ďakujem/ďakujú +D (imp III)

92

existovať (exist)

existujem/existujú (imp III)

93

fotografovať (photograph)

fotografujem/fotografujú (imp III)

94

fungovať (function)

fungujem/fungujú (imp III)

95

kontrolovať (control)

kontrolujem/kontrolujú (imp III)

96

nakupovať (shop)

nakupujem/nakupujú (imp III)

97

obedovať (lunch)

obedujem/obedujú (imp III)

98

opakovať (repeat)

opakujem/opakujú [sa/si] (imp III)

99

potrebovať (need)

potrebujem/potrebujú (imp III)

100

pracovať (work)

pracujem/pracujú (imp III)

101

pripravovať (prepare)

pripravujem/pripravujú (imp III)

102

publikovať (publish)

publikujem/publikujú (perf III)

103

raňajkovať (breakfast)

raňajkujem/raňajkujú (imp III)

104

reagovať (react)

reagujem/reagujú (imp III)

105

relaxovať (relax)

relaxujem/relaxujú (imp III)

106

skončiť (end)

skončím/skončia (perf III)

107

spolupracovať (work together)

spolupracujem/spolupracujú (imp III)

108

sprchovať (shower)

sprchujem/sprchujú [sa] (imp III)

109

šoférovať (drive)

šoférujem/šoférujú (imp III)

110

študovať (study)

študujem/študujú (imp III)

111

tancovať (dance)

tancujem/tancujú (imp III)

112

telefonovať (telephone)

telefonujem/telefonujú + G (imp III)

113

trénovať (train)

trénujem/trénujú (imp III)

114

ubytovať (house)

ubytujem/ubytujú [sa] (perf III)

115

zarezervovať (reserve)

zarezervujem/zarezervujú si (perf III)

116

brať (grab)

beriem/berú (imp IV)

117

ochorieť (fall ill)

ochoriem/ochorejú (perf IV)

118

rozumieť (understand)

rozumiem/rozumejú (imp IV)

119

dostať (get)

dostanem/dostanú (perf V)

120

česať (comb)

češem/češú [sa] (imp V)

121

klopať (hit)

klopem/klopú (imp V)

122

ozvať (speak)

ozvem/ozvú sa (perf V)

123

písať (write)

píšem/píšu [si] (imp V)

124

podpísať (sign)

podpíšem/podpíšu (perf V)

125

počuť (hear)

počujem/počujú (perf VI)

126

pozvať (invite)

pozvem/pozvú (perf V)

127

priať (wish)

prajem/prajú +D (imp V)

128

ukázať (show)

ukážem/ukážu (perf V)

129

vypísať (write)

vypíšem/vypíšu (perf V)

130

vziať (take)

vezmem/vezmú si (perf V)

131

biť (hit)

bijem/bijú [sa] (imp VI)

132

piť (drink)

pijem/pijú (imp VI)

133

použiť (use)

použijem/použijú (perf VI)

134

smiať (laugh)

smejem/smejú sa (imp VI)

135

žiť (live)

žijem/žijú (imp VI)

136

môcť (can)

môžem/môžu (imp VII)

137

niesť (carry)

nesiem/nesú (imp VII)

138

odviesť (carry away)

odvediem/odvedú (perf VII)

139

pozrieť (look)

pozriem/pozrú [sa] (perf VII)

140

viesť (manage)

vediem/vedú (imp VII)

141

viezť (carry)

veziem/vezú (imp VII)

142

bežať (run)

bežím/bežia (imp VIII)

143

kričať (scream)

kričím/kričia (imp VIII)

144

spať (sleep)

spím/spia (imp VIII)

145

zaspať (fall asleep)

zaspím/zaspia (perf VIII)

146

dohodnúť (decide)

dohodnem/dohodnú [sa] (perf IX)

147

kliknúť (klick)

kliknem/kliknú (perf IX)

148

minúť (pass)

miniem/minú (perf IX)

149

padnúť (fall)

padnem/padnú (perf IX)

150

sadnúť (sit)

sadnem/sadnú si (perf IX)

151

stihnúť (be in time for)

stihnem/stihnú (perf IX)

152

stretnúť (meet)

stretnem/stretnú sa +I/L (perf IX)

153

ukradnúť (steal)

ukradnem/ukradnú (perf IX)

154

zabudnúť (forget)

zabudnem/zabudnú [si] (perf IX)

155

zvládnuť (manage)

zvládnem/zvládnu (perf IX)

156

letieť (fly)

letím/letia (imp X)

157

musieť (must)

musím/musia (imp X)

158

myslieť (think)

myslím/myslia (imp X)

159

sedieť (sit)

sedím/sedia (imp X)

160

vidieť (see)

vidím/vidia (imp X)

161

smieť (may)

smiem/smú (imp XI)