Phrases - March 2012 Flashcards Preview

Czech > Phrases - March 2012 > Flashcards

Flashcards in Phrases - March 2012 Deck (42)
Loading flashcards...
1

we are going (indecisive)

půjdeme

2

we are going (decisive)

jdeme

3

I will see you soon

uvidím tě brzy

4

i`ll do my homework (so i can have it done )

udělám domácí úkol

5

i will be doing homework

budu dělat domácí úkol

6

nice to meet you

těší mne

7

it`s raining

prší

8

it`s snowing

sněží

9

it`s nice outside

venku je hezky

10

the sun is shining

svítí slunce

11

it`s cold (today)

(dnes) je zima

12

it`s warm (here)

je (tu) teplo

13

What`s your name?

Jak se jmenuješ?

14

My name is Chris.

Jmenuji se Chris.

15

Where are you from?

Odkud jsi?

16

I am from London.

Jsem z Londýna.

17

How old are you?

Kolik je ti let?

18

I am 33.

Je mi třicet tři ( let).

19

I am English.

Jsem Angličan.

20

I don`t speak Czech very well.

Nemluvím moc dobře česky.

21

What time is it?

Kolik je hodin?

22

Good bye.

Na shledanou.

23

I live in Prague.

Bydlím v Praze.

24

I am going to move to Prague in August.

Stěhuji se do Prahy v srpnu

25

I am hungry.

Mám hlad.

26

I am thirsty.

Mám žízeň.

27

I am tired.

Jsem unavený.

28

I am ill.

Jsem nemocný.

29

I am not feeling very well.

Není mi dobře.

30

I am happy.

Jsem šťastný.