cardinal numbers Flashcards Preview

Czech > cardinal numbers > Flashcards

Flashcards in cardinal numbers Deck (49):
1

1

jedna (f), jeden (m), jedno (n)

2

2

dva

3

3

tři

4

4

čtyři

5

5

pět

6

6

šest

7

7

sedm

8

8

osm

9

9

devět

10

10

deset

11

11

jedenáct

12

12

dvanáct

13

13

třináct

14

14

čtrnáct

15

15

patnáct

16

16

šestnáct

17

17

sedmnáct

18

18

osmnáct

19

19

devatenáct

20

20

dvacet

21

21

dvacet jedna

22

22

dvacet dva

23

30

třicet

24

31

třicet jedna

25

40

čtyřicet

26

50

padesát

27

60

šedesát

28

70

sedmdesát

29

80

osmdesát

30

90

devadesát

31

100

sto

32

101

sto jedna

33

143

sto čtyřicet tři

34

200

dvě sta (old or really formal) / dvě stě

35

237

dvě stě třicet sedm

36

300

tři sta

37

400

čtyři sta

38

500

pět set

39

600

šest set

40

700

sedm set

41

800

osm set

42

900

devět set

43

1 000

tisíc

44

1 100

tisíc sto

45

100 000

sto tisíc

46

10 000

deset tisíc

47

1 000 000

milión

48

3 000 000

tři milióny

49

1 000 000 000

miliarda