Česky | Lesson 3 Flashcards Preview

Czech > Česky | Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Česky | Lesson 3 Deck (146)
Loading flashcards...
1

anglicky

English  (to answer the question HOW? - How do you speak? What language do you speak?)

2

asi

maybe, probably

3

brzo , brzy

soon

4

bydlet, bydlím

to live, I live

5

celý

whole

6

cvičení (n)

exercise

7

často

often

8

česko-anglický

Czech-English

9

česky

Czech

10

daleko

far

11

dlouho

long time

12

dlouhý -á -é

long

13

domů

(to) home

14

hele!

look!

15

hodina (f)

hour

16

chvíle

moment

17

jak

how

18

jet, jedu

to go (by vehicle)

19

jít, jdu

to go (on foot)

20

kam

where (direction)

21

kavárna

cafe

22

končit, končím

to finish, I finish

23

kontrolovat, kontroluju

to check, I check + acc

24

málo

little

25

mluvit, mluvím

speak

26

moc = hodně

many, much

27

myslet na, myslím na

to think about, I think about + acc

28

mýt se, myju se

to wash yourself, I wash myself

29

něco

something

30

nějaký -á -é

some