Verbs - March 2012 Flashcards Preview

Czech > Verbs - March 2012 > Flashcards

Flashcards in Verbs - March 2012 Deck (40)
Loading flashcards...
1

 

 

 

to want

chtít

 

chci

chceš

chce

chceme

chcete

chtějí

2

 

 

 

to know

vědět

 

vím

víš

víme

víte

ví ( or vědí )

3

 

 

 

to eat

jíst

 

jím

jíš

jíme

jíte

jí (or jedí )

4

 

 

 

to sleep

spát

 

spím

spíš

spí

spíme

spíte

spí

 

5

 

 

 

to be afraid

bát se

 

bojím se

bojíš se

bojí se

bojíme se

bojíte se

bojí se

6

 

 

to stand, to cost

stát

 

stojím

stojíš

stojí

stojíme

stojíte

stojí

7

 

 

 

to happen, to become

stát se

 

stanu se

staneš se

stane se

staneme se

stanete se

stanou se

8

 

 

 

to read

číst

 

čtu

čteš

čte

čteme

čtete

čtou

9

 

 

 

to write

psát

 

píšu  (or píši)

píšeš

píše

píšeme

píšete

píšou ( or píší )

10

 

 

 

to go - walking

jít

 

jdu

jdeš

jde

jdeme

jdete

jdou

11

 

 

 

to go - driving

jet

 

jedu

jedeš

jede

jedeme

jedete

jedou

12

 

 

 

to take

vzít

 

vezmu

vezmeš

vezme

vezmeme

vezmete

vezmou

13

 

 

 

to grow

růst

 

rostu

rosteš

roste

rosteme

rostete

rostou

14

 

 

 

 to have to/ to must

muset

 

musím

musíš

musí

musíme

musíte

musí

15

 

 

 

 can

moct /moci

 

mohu (můžu - informal)

můžeš

může

můžeme

můžete

mohou

16

 

 

 

to have

mít

 

mám 

máš

máme 

máte

mají

17

 

 

to be

být

 

jsem 

jsi

je

jsme

jste 

jsou

18

future to be

 

 

být

 

budu

budeš

bude

budeme

budete

budou

19

future to have

- usual future from for regular verbs

 

 

mít

 

budu mít

budeš mít

bude mít

budeme mít

budete mít

budou mít

20

 

 

to drink

pít

 

piju

piješ

pije

pijeme

pijete

pijí (pijou - informal)

21

 

 

to do / to make

dělat

 

dělám

děláš

dělá

děláme

děláte

dělají

22

 

 

 

 

to think

myslet

 

myslím

myslíš

myslí

myslíme

myslíte

myslí

23

 

 

to dance

 

 

 

tančit / tancovat

 

tančím / tancuji (tancuju -infm.)

tančíš / tancuješ

tančí / tancuje

tančíme / tancujeme

tančíte / tancujete

tančí / tancují (tancujou- infm)

 

(tančit sounds better, more noble but tancovat feels a bit brutal, i dont know why)

24

 

 

 

 

to teach

učit

 

učím

učíš

učí

učíme

učíte

učí

25

 

 

 

 

to learn

učit se

 

učím se

učíš se

učí se

učíme se

učíte se

učí se

26

 

 

to study

studovat

 

studuju (studuji -infm)

studuješ

studuje

studujeme

studujete

studují (studujou- infm)

27

 

 

 

 

to cook

vařit

 

vařím

vaříš

vaří

vaříme

vaříte

vaří

28

 

 

 

 

to bake

péct /péci

 

peču (peči- form.)

pečeš

peče

pečeme

peče

pečou (pečí- form.)

29

 

 

 

 

to fry

smažit

 

smažím

smažíš

smaží

smažíme

smažíte

smaží

30

 

 

 

 

to wash

mýt

(it is NOT   "mít" which mean to have)

 

myju (myji- form) / meju - familiar

myješ  / meješ

myje/ meje

myjeme / mejeme

myjete/ mejete

myjí/ mejí, mejou

 

but don`t learn the familiar form, it`s there only for you so you can understand when somebody tell you)