Polymerer Flashcards Preview

Läkemedelskemi > Polymerer > Flashcards

Flashcards in Polymerer Deck (14):
1

Vad är takticitet?

Det är hur R-grupperna i en polymer sitter ordnade.

2

Vad kallas en polymer där alla R-grupper sitter åt samma håll?

Isotaktisk

3

Vad kallas en polymer där R-grupperna sitter om vartannat, t.ex varannan in och varannan ut?

Syndiotaktisk

4

Vad kallas en polymer där ordningen för R-grupperna är slumpmässig?

Ataktisk

5

Vilken av takticiteterna respektive isomererna för polymerer är lättast att packa?

Trans-isomerer är lättare att packa, kan jämföras med ett dragspel.

Isotaktiska polymerer är lättast att packa.

6

Vad innebär det att en polymer är mer kristallin? Vilka egenskaper har den annars?

Kristallina polymerer är i större utsträckning transstrukturer, då att den är tätt packad gör att den blir hårdare och mindre elastisk. Istället för att böjas bryts den.

Cisstrukturer däremot är mer elastiska och mjuka, t.ex naturgummi.

7

Vad kallas en reaktion där ΔG°<0 och vad innebär detta?

Exargonisk reaktion, vilket kommer ske spontant.

8

Vad kallas en reaktion där ΔG°>0 och vad innebär detta?

Endergonisk reaktion, vilket inte kommer ske spontant.

9

Vad är en polymer?

En kedjeformad molekyl uppbyggd av s.k monomerer, som är mindre molekyler som är kovalent bundna till varandra för att bilda polymerkedjan.

Exempel på polymerer kan vara stärkelse, cellulosa, plast, naturgummi.

10

Hur ser ekvationen för Gibbs fria energi ut?

ΔG° = ΔH° - TΔS°

11

Vad är en radikal?

En atom eller molekyl med en oparad elektron. Mycket reaktiv.

12

Vad kallas det första stadiet av en radikalpolymerisation och vad händer då?

Initiation.
Först klyver man en molekyl (oftast peroxid) termiskt (man hettar upp det), så att det bildas två fria radikaler. Den fria radikalen kommer att reagera med monomeren (om det är polyeten kommer det vara en av kolatomerna) genom att bryta upp dubbelbindningen. Då kommer en radikal sätta sig på andra sidan av monomeren (polyeten - den sätter sig på det andra kolet)

13

Vad kallas det andra stadiet av en radikalpolymerisation och vad händer då?

Propagation
Detta är då fler monomerer byggs på kedjan genom ett upprepande steg, det vill säga radikalen som sitter i änden av kedjan kommer reagera med nästa monomer på samma sätt som i initiationen (dubbelbindning bryts, en elektron går till att bilda ett par/bindning med radikalen medan den andra sätter sig i andra änden).

14

Vad kallas det tredje stadiet av en radikalpolymerisation och vad händer då?

Termination
Två kedjor som har bildats kommer att sättas ihop, genom att radikalerna i vardera ända bildar ett par och därmed en bindning. Det gör att det inte längre finns fria radikaler och reaktionen är slut.