Question Words ~ Column 2 Flashcards Preview

Gaeilge🇮🇪☘ > Question Words ~ Column 2 > Flashcards

Flashcards in Question Words ~ Column 2 Deck (24)
0

Ainmnigh

Name

1

Déan comparáid

Compare

2

Cén pictúir

What picture

3

Léirigh

Show

4

Breac síos

Jot down

5

Maidir le

In relation to

6

An dóigh leat

Do you think

7

Cad is féidir leat a rá faoi

What can you say about

8

Conas ar baineadh

How was it taken

9

Conas a tharla

How did it happen

10

Rud amháin atá ag teastáil

One thing needed/required

11

Cad atá ag teastáil

What is needed/wanted

12

Cad is dóigh leat faoi

What do you think about

13

Cén pionós a chuir

What punishment

14

Cén chuid

What part

15

Cad ina thaobh

Why

16

Cén tslí beatha/post

What occupation

17

Rud amháin

One thing

18

Pointe amháin

One point

19

An saghas

The type

20

Gearán amháin

One complaint

21

Moladh amháin

One recommendation

22

Dhá mhórphointe

Two main points

23

Dhá thuairim

Two opinions