Scrúdú Cainte ~ 1st Year Summer Flashcards Preview

Gaeilge🇮🇪☘ > Scrúdú Cainte ~ 1st Year Summer > Flashcards

Flashcards in Scrúdú Cainte ~ 1st Year Summer Deck (12)
1

Cén aois thú

Táim trí bliana déag d'aois

2

Cad é do dháta breithe

Rugadh mé ar an naoú lá de mhí Eanáir sa bhliain dhá mhíle is a dó

3

Conas atá tú

Táim go maith agus tú féin

4

Dén cur síos ort féin

Táim aon chéad caoga is a seacht ceintiméadar in airde. Tá súile gorma agam. Tá gruaig ghearr Donn orm. Is duine spóirtúil agus cairdiúil mé.

5

Cé mhéad i do clann

Tá ceathrú i mo chlann

6

Déan cur síos ar do chlann

Is iAd mé féin, mo mháthair, m'athair agus mo dheirfiúr. Tá mo chlann beomhar.

7

Cad is ainm do dheirfiúr

Cáit an t-ainm atá urithí

8

Cá dtagann tusa sa chlann

Is mise an páiste is óige. Is í Cáit an duine is sine

9

Déan cur síos ar do dheirfiúr

Tá sí sé bliana déag d'aois. Is duine ealaíonta agus cliste í. Tá gruaig fhada donn uirthí agus Tá súile gorma uirthí.

10

Conas a réitíonn tú le do chlann

Réitim go maith le mo chlann mar Tá sé sona

11

An bhfuil peata agat sa bhaile

Níl peata agam ach ba mhaith liom an madra

12

Cad is ainm duit

Seán Ó Riain is ainm dom