Seachtain 7 ~ Bliain 2 Flashcards Preview

Gaeilge🇮🇪☘ > Seachtain 7 ~ Bliain 2 > Flashcards

Flashcards in Seachtain 7 ~ Bliain 2 Deck (25)
1

Event(s)

Imeacht / imeachtaí

2

Local

Áitiúil

3

Extra

Sa bhreis

4

Neighbour

Comharsa

5

Neighbours

Comharsana

6

Intend

Ar intinn

7

20

Fiche

8

30

Tríocha

9

40

Daichead

10

50

Caoga

11

60

Seasca

12

70

Seachtó

13

80

Ochtó

14

90

Nócha

15

100

Céad

16

1,000

Míle

17

1,000,000

Milliún

18

To think/reckon

Meas

19

She thought

Mheas sí

20

I think / He thinks

Measaim / Measann sé

21

He will think

Measfiadh sé

22

Thinking

Ag Meas

23

It's a funny story

Is scéal greannmhar é

24

From the above mentioned examples it is clear that anger can be seen extensively in the story Leite donncha Pheig by Pádraig Ó Síochrú

Ó na samplaí thuasluaite, is léir go bhfuil fearg le feiceáil go forleathan sa scéal Leite donncha Pheig le Pádraig Ó Síochrú

25

Fool / Fools

Amadán / Amadáin