Seachtain 6 ~ Bhlian 2 Flashcards Preview

Gaeilge🇮🇪☘ > Seachtain 6 ~ Bhlian 2 > Flashcards

Flashcards in Seachtain 6 ~ Bhlian 2 Deck (19)
1

Themes

Téamaí

2

Disappointment

Díomá

3

Feeling

Mothúchán

4

Problem

Fadhb

5

Problems

Fadhbanna

6

When

Nuair a

7

At the start of the story

Ag tús an scéil

8

At the end of the story

Ag deireadh an scéil

9

Later

Níos déanaí

10

A country family

Clann tuaithe

11

To continue

Lean ar aghaidh

12

Example(s)

Sampla(í)

13

To study

Déan stáidéar ar

14

To happen

Tarlaigh

15

It happened

Tharla sé

16

It happens

Tarlíonn sé

17

It will happen

Tarlóidh sé

18

Happening

Ag tarlú

19

The theme family plays an extensive part in the story Leite donncha Pheig by Pádraig Ó Síochrú

Glacann an téama teaghlach páirt foirleathan sa scéil Leite Donncha Pheig le Pádraig Ó Síochrú