Röntgen Flashcards Preview

UPPSALA -T5 - första veckan > Röntgen > Flashcards

Flashcards in Röntgen Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

vad tittar vi på vid röntgen?

A

Röntgenstrålarnas attenuering i vävnaderna.

2
Q

vad menas med attenuering?

  • Vad har hög/låg attenuering? (graden av attenuering vad beror det på?)
A

absorbering av röntgenstrålarna, de utsläcks mer eller mindre. Vi kollar graden av attenuering.

Graden av attenuering beror på

  • atomnummer,
  • densitet och koncentration,
  • tjocklek.

Kalcium i skelett har hög attenuering. Lungor med mycket luft har låg attenuering.

3
Q

Hur ses hög/låg attenuering på röntgen?

A

Hög attenuering = vitt

Låg attenuering = svart

4
Q

Pleurit är?

Hur syns de på röntgen

A

lungsäcksinflammation, syns genom att det är lite vitt i sidan av lungan på röntgen. Kan också vara ärr från tidigare pleurit. Kolla genom att lägga patient på sidan och se om du kan se vätska, vitt.
Be patient andas ut och ta ny bild.

5
Q

hur syns vätskefyllda cystor på röntgen?

A

lägre attenuering i dem, som fläckar kring benet med lägre attenuering

6
Q

vad påverkar rörspänning?

vad ger man till barn vs vuxna föreslagsvis

A

bildkontrasten
man vill påverka så penetrationen av röntgenstrålarna och kontrasten blir bra. Använder man hög kV får man bra penetration, men dålig kontrast. Hos barn använder man låg kV och får bra kontrast. Hos vuxna får man använda lite högre kV för att få hög penetration, men man får lite sämre kontrast så detta är en sak man bör tänka på och avgöra.

7
Q

Vilka positiva kontrastmedel kan man tillföra?

A

Jodkontrast (peroralt, ej i.v)

Bariumsulfat

8
Q

vilka negativa kontrastmedel kan man tillföra?

A

Luft eller Co2

- vit CT av colon när man ej kan göra coloskopi utan undersöker colon med röntgen. Då blåder man upp den med koldioxid.

9
Q

Vattenlösliga kontrastmedel som jodatomer passerar ej?

A

går ej in intracellulärt
passerar en BBB

utsöndras via njurar och kan därför ge njurtoxicitet vid nedsatt njurfunktion.

10
Q

allergi vid kontrastmedel

A

syns oftast som nässelutslag, man kan ge antihistamin och kotison

11
Q

intraarteriell allergi av kontrastmedel

A

12
Q

vad kan skiktröntgen även kallas?

A

DT, CT och skiktröntgen

13
Q

vad har CT ersatt?

A

Buköversikt, med CT hittas mkt mer
Urografi
multitrauma, förr vid bilolyckor tog man slätröntgen bilder på kotor och kotkroppar. Idag vid trauma DT undersökt hjärna, hals, thorax och buk (allt utom extremiteter) man hittar bättre.
Halsrygg (itag förbjudet att göra annat än CT vid halsryggtrauma
Ansiktsskelett
Bihålor
Colon
angiografi (görs mkt mer sällan idag, mer vid stenos åtgärd inte för utredning)

Har i stort ersatt slätröntgen, men ej helt