Subst en adj Flashcards Preview

Wdl Latijn > Subst en adj > Flashcards

Flashcards in Subst en adj Deck (38):
0

Rarus

Rara, rarum
Zeldzaam, verspreid

1

Superus

Supera, superum
Hooggelegen

2

Barbarus

A, um
Vreemd, onbeschaafd

3

Civitas

Civitatis v
Burgerrecht, stad

4

Impetus

Impetus m
Aanval, opwelling

5

Opes

Opum v mv
Rijkdom, invloed

6

Alter

Altera, Alterum
De andere

7

Opus

Operis o
Werk

8

Par

+dat
Par,par, paris
Gelijk aan, opgewassen tegen

9

Quantus

A, um
Hoe groot, zo groot als

10

Omnis

Is, e is
Geheel, elk, alle

11

Munitio

Munitionis v
Versterking, verschansing

12

Telum

Teli o
Aanvalswapen , projectiel

13

Odium

Odii o
Haat

14

Summus

A , um
Hoogste, het hoogste van

15

Causa

Ae
Oorzaak reden proces

16

Negotium

Ii o
Bezigheid opdracht

17

Motus

Lotus m
Beweging onrust

18

Auctoritas

Auctoritatis v
Gezag

19

Imperium

Ii o
Heerschappij opperbevel rijk

20

Integer

Ongeschonden

21

Honor

Honoris m
Eer ereambt

22

Genus

Generis o
Afkomst, soort

23

Ingenium

Ii o
Karakter, talent, verstand

24

Animus

Animi o
Geest gemoed moed

25

Insidiae

Insidiarum v mv
Hinderlaag valstrik

26

Vinculum

Band boei

27

Aetas

Aetatis v
Leeftijd periode

28

Agmen

Agminis o
Troep colonne

29

Ullus

Ook maar één

30

Ullus

Ook maar een enig

31

Fama

Gerucht reputatie

32

Species

Aanblik schijn

33

Summa

Hoofdzaak geheel

34

Facies

Gezicht uitzicht

35

Divus

Goddelijk

36

Incolumis

Ongedeerd

37

Vitium

Ondeugd gebrek