Wdl 3de Trimester Flashcards Preview

Wdl Latijn > Wdl 3de Trimester > Flashcards

Flashcards in Wdl 3de Trimester Deck (43):
1

Negotium

Bezigheid, opdracht

2

Durus

Hard

3

Fama

Gerucht, reputatie

4

Ingenium

Karakter, talent, verstand

5

Consilium

Overleg, raad, plan

6

Causa

Oorzaak, reden, proces

7

Oppidum

Stad

8

Plerique

De meeste

9

Iniuria

Onrecht

10

Pecus

Pecoris v
Vee

11

Rarus

Zeldzaam, verspreid

12

Patrius

Vaderlijk, voorvaderlijk

13

Fatum

Lot

14

Alter

De andere

15

Invidia

Jaloezie, haat

16

Barbarus

Vreemd, onbeschaafd

17

Nonnuli

Enkele

18

Summa

Hoofdzaak, geheel

19

Genus

Generis o
Afkomst, soort

20

Talis

Zodanig

21

Facinus

Daad, misdaad

22

Os

Oris, o
Mond, gelaat

23

Impetus

Aanval, opwelling

24

Quantus

Hoe groot, (zo groot) als

25

Species

Aanblik, schijn

26

Facies

Gezicht, uitzicht

27

Modus

Wijze, maat

28

Aetas

Leeftijd, periode

29

Aestus

Hitte, branding

30

Insidiae

Hinderlaag, valstrik

31

Invidia

Jaloezie, haat

32

Tempestas

Tijd, storm

33

Opes

Opum v mv
Rijkdom, invloed

34

Opus

Operis o
Werk

35

Reus

Aangeklaagd

36

Tot

Onverbuigbaar adj
Zoveel

37

Inopia

Gebrek, armoede

38

Ullus

Ook mar een ,enig

39

Numen

Goddelijke macht

40

Crimen

Aanklacht, misdaad

41

Patria

Vaderland

42

Palus

Paludis v
Moeras

43

Odium

Haat