Talousmatematiikka Flashcards Preview

Pääsykoe > Talousmatematiikka > Flashcards

Flashcards in Talousmatematiikka Deck (19):
1

Inflaatio oli vuodesta A vuoteen B ollut 25%

1. Samalla rahamäärällä sai vuonna B 25% enemmän hyödykkeitä kuin vuonna A

2. Samalla rahamäärällä sai vuonna B 25 % vähemmän hyödykkeitä kuin vuonna A.

3. Samalla rahamäärällä sai vuonna B 20 % enemmän hyödykkeitä kuin vuonna A.

4. Samalla rahamäärällä sai vuonna B 20 % vähemmän hyödykkeitä kuin vuonna A.

4. Samalla rahamäärällä sai vuonna B 20 % vähemmän hyödykkeitä kuin vuonna A.

2

Määritä seuraavan investoinnin sisäinen korkokanta: Alkuinvestointi on 40 406 euroa, ja se tuottaa 10 000 euron tuoton vuoden kuluttua, 15 000 euron tuoton kahden vuoden kuluttua ja 20 000 euron tuoton kolmen vuoden kuluttua. Sisäinen korkokanta määritellään vuosikorkona, jonka mukaan alkuinvestointi tuottaa korkoa. Sisäinen korkokanta on tässä tapauksessa

1. 3,8 %.

2. 4,5 %.

3. 5,0 %.

4. 5,5 %.

3. 5,0 %.

3

Äiti pitää kakkukestit kolmelle lapselleen. Äiti jakaa kakun ensin neljään osaan, joista kolme osaa hän antaa lapsille. Kun lapset ovat syöneet, äiti jakaa jäljelle jääneen neljännen osan jälleen neljään osaan, joista kolme osaa hän antaa lapsilleen. Näin hän jatkaa edelleen jakaen neljättä osaa, kunnes on tehnyt vastaavan jakooperaation n kertaa. Tällöin lapsille jaetun kakkumäärän osuus alkuperäisestä on

Q image thumb

4. (4^n-1)/(4^n)

4

Jonne ottaa pankista lainaa auton ostoa varten. Lainan määrä on 18 000 euroa. Lainan vuosikorko on kiinteä 8 %. Laina maksetaan takaisin neljännesvuosittain tasalyhennyslainana 12 maksuerässä. Ensimmäisen maksuerän Jonne maksaa 3 kuukauden kuluttua lainan ottamisesta.

Väittämä: Kaikki maksuerät ovat erisuuruisia.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

1. Väittämä on oikein

5

Jonne ottaa pankista lainaa auton ostoa varten. Lainan määrä on 18 000 euroa. Lainan vuosikorko on kiinteä 8 %. Laina maksetaan takaisin neljännesvuosittain tasalyhennyslainana 12 maksuerässä. Ensimmäisen maksuerän Jonne maksaa 3 kuukauden kuluttua lainan ottamisesta. Väittämä: Lainan korot muodostavat aritmeettisen sarjan.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

1. Väittämä on oikein.

6

Jonne ottaa pankista lainaa auton ostoa varten. Lainan määrä on 18 000 euroa. Lainan vuosikorko on kiinteä 8 %. Laina maksetaan takaisin neljännesvuosittain tasalyhennyslainana 12 maksuerässä. Ensimmäisen maksuerän Jonne maksaa 3 kuukauden kuluttua lainan ottamisesta.

Väittämä: Koron osuus toisesta maksuerästä on (yhden desimaalin tarkkuudella) 18,0 %.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

1. Väittämä on oikein.

7

Jonne ottaa pankista lainaa auton ostoa varten. Lainan määrä on 18 000 euroa. Lainan vuosikorko on kiinteä 8 %. Laina maksetaan takaisin neljännesvuosittain tasalyhennyslainana 12 maksuerässä. Ensimmäisen maksuerän Jonne maksaa 3 kuukauden kuluttua lainan ottamisesta.

Väittämä: Kuudennen maksuerän suuruus on (euron tarkkuudella) 1 740 euroa.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin

2. Väittämä on väärin

8

Anni ottaa asunnon ostoa varten annuiteettilainan. Lainan kokonaismäärä on 80 000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta, ja laina maksetaan takaisin kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden kuluttua lainan nostamisesta, viimeinen erä 10 vuoden kuluttua. Lainan vuosikorko on kiinteä 2 %. Väittämä: Yksittäisen maksuerän suuruus (euron tarkkuudella) on kiinteä 8 800 euroa.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

2. Väittämä on väärin.

9

Anni ottaa asunnon ostoa varten annuiteettilainan. Lainan kokonaismäärä on 80 000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta, ja laina maksetaan takaisin kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden kuluttua lainan nostamisesta, viimeinen erä 10 vuoden kuluttua. Lainan vuosikorko on kiinteä 2 %.

Väittämä: Lainan euromääräiset korot muodostavat ajan suhteen kasvavan jonon.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

2. Väittämä on väärin.

10

Anni ottaa asunnon ostoa varten annuiteettilainan. Lainan kokonaismäärä on 80 000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta, ja laina maksetaan takaisin kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden kuluttua lainan nostamisesta, viimeinen erä 10 vuoden kuluttua. Lainan vuosikorko on kiinteä 2 %.

Väittämä: Korkojen kokonaismäärä (euron tarkkuudella) on 8 000 euroa.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin.

2. Väittämä on väärin.

11

Anni ottaa asunnon ostoa varten annuiteettilainan. Lainan kokonaismäärä on 80 000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta, ja laina maksetaan takaisin kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden kuluttua lainan nostamisesta, viimeinen erä 10 vuoden kuluttua. Lainan vuosikorko on kiinteä 2 %.

Väittämä: Kun neljäs maksuerä on maksettu, lainaa on jäljellä 60,0 % alkuperäisestä.

1. Väittämä on oikein.

2. Väittämä on väärin

2. Väittämä on väärin.

12

Sijoituksen arvo kasvoi 8 vuodessa 1 400 eurosta 2 800 euroon. Sijoituksen keskimääräinen vuosituotto oli tällöin 1. 9,05 %.

2. 10,25 %.

3. 12,50 %.

4. Ei mikään edellisistä vaihtoehdoista

1. 9,05 %.

13

Hyödykkeen hinta nousi ensin p prosenttia ja laski sitten p prosenttia. Merkitään r = p/100. Kokonaisuudessaan hyödykkeen uusi hinta oli alkuperäiseen verrattuna

1. sama.

2. p/2 prosenttia pienempi.

3. (1 – r)^2–kertainen.

4. (1 – r^2) –kertainen.

4. (1 – r^2) –kertainen

14

Kasperin nettopalkka oli noussut hänen aloitettuaan työnsä 24,3 %. Samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat 10,4 %. Kasperin reaalinen nettopalkka oli noussut

1. 12,6 %.

2. 13,9 %.

3. 34,7 %.

4. Ei mikään edellisistä vaihtoehdoista.

1. 12,6%

15

Q image thumb

3. Inflaatio vuodesta 2012 vuoteen 2013 on suurempi kuin vuodesta 2011 vuoteen 2012.

16

Eräs tuotantolaitos tuottaa haitallisia päästöjä tänä vuonna 27 tonnia vuodessa. Päästöjä on päätetty pienentää 5 % vuodessa. Jos oletetaan, että tuotantolaitos jatkaa toimintaansa ikuisesti, niin päästöjä syntyy yhteensä tämä vuosi mukaan lukien

1. 420 tonnia.

2. 540 tonnia.

3. 600 tonnia.

4. enemmän kuin 600 tonnia

2. 540 tonnia.

17

Pihla säästää kuukausittain 150 euroa tilille, jolle maksetaan 3,2 %:n vuotuinen korko vuoden lopussa. Hän aloitti säästämisen vuoden 2014 tammikuun lopussa, ja jatkaa säästämistä vuoden 2014 loppuun. Kussakin kuukaudessa oletetaan olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Lähdeveroa ei oteta laskelmassa huomioon. Kun viimeinen talletus on tehty vuoden 2014 viimeisenä päivänä ja korko maksettu, tilillä on rahaa

1. 1826,40 euroa.

2. 1828,80 euroa.

3. 1857,60 euroa.

4. Ei mikään edellisistä vaihtoehdoista.

1. 1826,40 euroa

18

Elias on päättänyt ostaa oman asunnon 5 vuoden kuluttua. Hän on sopinut pankin kanssa, että tallettaa kunkin 5 seuraavan vuoden lopussa 8 000 euroa tilille, jolle pankki maksaa 2,4 % vuosikoron. Ostaessaan asunnon Elias aikoo ottaa annuiteettilainan, jota hän maksaa takaisin 12 000 euron erissä 8 vuoden ajan, ensimmäisen erän tasan vuoden kuluttua lainan nostamisesta, ja loput vuoden välein siitä eteenpäin, viimeisen kahdeksannen vuoden lopussa. Pankin kanssa hän on sopinut lainan vuosikoroksi 4,0 %. Mikä on korkein hinta, jonka Elias voi yllä olevan suunnitelman mukaisesti maksaa asunnosta (hinta pyöristettynä lähimpään kymmeneen euroon)?

1. 110 080 euroa

2. 122 760 euroa

3. 136 000 euroa

4. Ei mikään edellisistä vaihtoehdoista

2. 122 760 euroa

19