Toekomende Tyd Rules Flashcards Preview

Afrikaans Grammar > Toekomende Tyd Rules > Flashcards

Flashcards in Toekomende Tyd Rules Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Rule 1-3

A

Add sal

2
Q

Rule 4

A

Is-sal

Add wees

3
Q

Rule 5

A

Het-Sal

Add hê