Voorname Woorde Flashcards Preview

Afrikaans Grammar > Voorname Woorde > Flashcards

Flashcards in Voorname Woorde Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

I

A

Ek
My
Myne

2
Q

You

A

Jy
Jou
Joune

3
Q

He

A

Hy
Sy
Syne

4
Q

She

A

Sy
Haar
Hare

5
Q

We

A

Ons
Ons
Ons s’n

6
Q

You ( people )

A

Julle
Julle
Julle s’n

7
Q

They

A

Hulle
Hulle
Hulle s’n