Tulburările de SOMN Flashcards Preview

Psychology DSM IV > Tulburările de SOMN > Flashcards

Flashcards in Tulburările de SOMN Deck (11)
Loading flashcards...
0

307.42 Insomnia Primară

Criteriile de diagnostic pentru 307.42 Insomnia Primară
A. Acuza predominantă o constituie dificultatea în iniţierea sau menţinerea
somnului ori somnul nereconfortant, pentru cel puţin o lună.
B. Perturbarea de somn (sau fatigabili tatea asociată din timpul zilei) cauzează
o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social,
profesională ori în alte domenii importante de funcţionare.
C. Perturbarea somnului nu survine exclusiv în cursul narcolepsiei, tulb urării de
somn în legătură cu respiraţia, tulburării ritmului circadian de somn sau al
unei parasomnii.
D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul altei tulburări mentale (de ex.,
tulburarea depresivă majoră, anxietatea generalizată sau deliriumul).
E. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) ori ale unei condiţii medicale
generale.

1

307.44 Hipersomnia Primară

Criteriile de diagnostic pentru 307.44 Hipersomnia Primară
A. Acuza predominantă o constituie somnolenţa excesivă pentru cel puţin o
lună (sau mai puţin dacă este recurentă), evidenţiată, fie prin e pisoade pre
lungite de somn, fie prin episoade de somn diurn care survin aproape zilnic.
B. Somnolenţa excesivă cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
C. Somnolenţa excesivă nu este explicată mai bine de insomnie şi nu survine
exclusiv în cursul evoluţiei altei tulburări de somn (de ex., narcolepsia,
tulburarea de somn în legătură cu respiraţia, tulburarea ritmului circadian
de somn-vigilitate sau parasomnia) şi nu poate fi explicată printr -o cantitate
inadecvată de somn.
D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul altei tulburări mentale.
E. Perturbarea nu se datorează exclusiv efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicam ent) sau ale unei condiţii
medicale generale.
De specificat dacă:
Recurentă: dacă există perioade de somnolenţă excesivă care durează cel
puţin 3 zile, survenind de mai multe ori într -un an, timp de cel puţin 2 ani.

2

347 Narcolepsia

Criteriile de diagnostic pentru 347 Narcolepsie
A. Atacuri irezistibile de somn reconfortant survenind zilnic, timp de cel puţin
3 luni.
B. Prezenţa uneia sau a ambelor, din cele ce urmează:
(l)cataplexie (adică, scurte episoade de pierdere bilaterală a tonusului
muscular, cel mai adesea în asociere cu o emoţie intensă);
(2) intruziuni recurente de elemente ale somnului cu mişcări oculare rapide
(REM) în tranziţia de la somn la vigilitate, manifestate fie prin halucinaţii
hipnopompice sau hipnagogice, ori paralizie de somn, la începutul sau la
terminarea episoadelor de somn.
C. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale altei condiţii medicale generale.

3

780.59 Tulburarea de Somn
în legătură cu Respiraţia

Criteriile de diagnostic pentru
780.59 Tulburarea de Somn în Legătură cu Respiraţia
A. întrerupere a somnului, ducând la somnolenţă excesivă sau insomnie, care
este considerată a fi datorată unei condiţii respiratorii în legătură cu somnul
(de ex., sindromul de apnee de somn obstructivă sau sindromul de
hipoventilaţie alveolară centrală).
B. Perturbarea nu este explicată mai bine de altă tulburare mentală si nu se
datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog de
abuz, un medicament) ori ale altei condiţii medicale generale (alta decât o
tulburare în legătură cu respiraţia).
Notă de codificare: A se codifica, de asemenea, tulburarea de respiraţie în
legătură cu somnul, pe axa III.

4

307.45 Tulburarea Ritmului Circadian de Somn
(anterior Tulburarea Ritmului Somn-Veghe)

Criteriile de diagnostic pentru
307.45 Tulburarea Ritmului Circadian de Somn
A. Un pattern de dereglare persistentă sau recurentă a somnului, ducând la
somnolenţă excesivă sau la insomnie, care se datorează unei inadecvări între
orarul de somn-vigil itate cerut de ambianţa persoanei şi patternul său
circadian de somn-vigilitate.
B. Perturbarea somnului cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic
în domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de funcţionare.
C. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul evoluţiei altei tulburări de somn
sau al altei tulburări mentale.
D. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de
ex., un drog de abuz, un medicament), ori ale unei condiţii medicale generale.
De specificat tipul:
Tip de fază de somn întârziat: un pattern persistent de debut tardiv al
somnului şi ore de deşteptare târzie, cu incapacitatea de a adormi şi de
a se deştepta la o oră dorită, mai matinală.
Tip de schimbare de fus orar: somnolenţă şi v igilitate care apar la o oră
inadecvată a zilei în raport cu ora locală, survenind după călătorii repetate
peste mai mult decît un fus orar.
Tip de lucru în ture: insomnie în timpul perioadei de somn major, asociată
cu lucrul în tură de noapte ori cu schimbări frecvente ale turei de lucru.
Tip nespecificat

5

Parasomniile

307.47 Coşmarul (anterior,
Anxietatea de Vis)

Criteriile de diagnostic pentru 307.47 Coşmar
A. Deşteptări repetate din perioada de somn major sau din aţipeli, cu evocarea
imediată a unor vise întins e si extrem de terifiante implicând de regulă
ameninţări la supravieţuire, securitate sau stima de sine. Deşteptările survin
în general în cursul celei de a doua jumătăţi a perioadei de somn.
B. La deşteptarea din visele terifiante, persoana devine rapid o rientată şi
alertă (în contrast cu confuzia si dezorientarea observate în teroarea de
somn şi unele forme-de epilepsie).
C. Experientarea visului sau perturbarea de somn care rezultă din deşteptare
cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social,
profesional sau în alte domenii importante de funcţionare.
D. Coşmarurile nu apar exclusiv în cursul altei tulburări mentale (de ex., un
delirium, stres posttraumatic) şi nu sunt datorate efectelor fiziologice
directe ale unei substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicament) sau o
condiţie medicală generală.

6

307.46 Teroarea de Somn

Criteriile de diagnostic pentru 307.46 Teroarea de Somn
A. Episoade recurente de deş teptare bruscă din somn, survenind de regulă în
cursul primei treimi a episodului de somn major şi începând cu un strigăt de
panică.
B. Frică intensă si semne de excitaţie vegetativă, cum ar fi tahicardia, respiraţia
rapidă şi transpiraţia, în cursul fiecă rui episod.
C. Lipsa relativă de reactivitate la eforturile altora de a calma persoana în
timpul episodului.
D. Nici un vis nu este evocat în detaliu şi există amnezie pentru episod.
E. Episoadele cauzează detresă sau deteriorare semnificativă clinic în do meniul
social, profesional sau în alte domenii importante de funcţionare.
F. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale unei condiţii medicale generale

7

307.46 Somnambulismul

Criteriile de diagnostic pentru 307.46 Somnambulism
A.Episoade repetate de sculat din pat în timpul somnului şi mers împrejur,
survenind de regulă în prima treime a episodului de somn major.
B. în timp ce somnambulează, persoana are o faţă rigidă, inexpresivă, este
relativ nonreactivă la eforturile altora de a comunica cu ea, si poate fi
deşteptată numai cu mare dificultate.
C. La deşteptare (fie din episodul de somnambulism, fie dimineaţa următoare),
persoana are amnezie pentru episod.
D.Timp de mai multe minute după deşteptarea din episodul de somnambulism,
nu există nici o deteriorare a activităţii mentale sau a comportamentului
(deşi iniţial poate exista o scurtă perioadă de confuzie sau dezorientare).
E. Somnambulismul cauzează detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
F. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) sau unei con diţii medicale generale.

8

Tulburările de Somn în legătură
cu Altă Tulburare Mentală
307.42 Insomnia în legătură
cu Altă Tulburare Mentală
307.44 Hipersomnia în legătură
cu Altă Tulburare Mentală

Criteriile de diagnostic pentru 307.44 Insomnia în legătură
cu... (Se indică tulburarea de pe axa l sau II)
A. Acuza predominantă o constituie dificultatea în iniţierea sau menţinerea
somnului, sau un somn nereconfortant pentru cel puţin o lună, şi care este
asociată cu fatigabiliţate diurnă sau deteriorarea activităţii diurne.
B. Perturbarea de somn (sau consecinţele sale din timpul zilei) cauzează o
detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social, profesional
sau în alte domenii importante de funcţionare.
C. Insomnia este considerată a fi în legătură cu altă tulburare de pe axa l sau
axa II (de ex., tulburarea depresivă majoră, anxietatea generalizată, tulbu
rarea de adaptare cu anxietate), dar este suficient de severă pentru a
justifica o atenţie clinică separată.
D. Perturbarea nu este explicată mai bine de altă tulburare de somn (de ex.,
narcolepsia, tulburarea de somn în legătură cu respiraţia, o parasomnie).
E. Perturbarea nu este datorată efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) ori ale unei condiţii medicale generale.


Criteriile de diagnostic pentru 307.44 Hipersomnia în
legătură cu ... (Se indică tulburarea de pe axa l sau axa II)
A. Acuza predominantă o constituie somnolenţa excesivă timp de cel puţin o
lună după cum este evidenţiat, fie prin episoade de somn prelungite, ori
prin episoade de somn diurne care survin aproape zilnic.
8. Somnolenţa excesivă cauzează detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
C. Hipersomnia este considerată a fi în legătură cu altă tulburare de pe axa l
sau axa II (de ex., tulburarea depresivă majora, tulburare a distimică), dar
este suficient de severă pentru a justifica o atenţie clinică separată.
D. Perturbarea nu este explicată mai bine de altă tulburare de somn (de ex.,
narcolepsia, tulburarea de somn în legătură cu respiraţia, o parasomnie) sau
de o cantitate inadecvată de somn.
E. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale unei condiţii medicale generale.

9

780.xx Tulburarea de Somn datorată
unei Condiţii Medicale Generale

Criteriile de diagnostic pentru 780.xx Tulburarea de Somn
datorată ... (Se indică condiţia medicală generală)
A. O perturbare notabilă de somn care este suficient de severă pentru a justifica
o atenţie clinică separată.
B. Din istoric, examenul somatic sau datele de laborator există probe că perturba
rea de somn este consecinţa fiziologică directă a unei condi ţii medicale generale.
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de altă tulburare mentală (de ex., o
tulburare de adaptare, în care stresorul este o maladie medicală severă).
D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul unui delirium.
E. Perturbarea nu satisface criteriile pentru tulburarea de somn în legătură cu
respiraţia sau narcolepsie.
F. Perturbarea cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de funcţionare.
De specificat tipul:
.52 de tip insomnie: dacă perturbarea de somn predominantă este insomnia;
.54 de tip hipersoninie: dacă perturbarea de somn predominantă este
hipersomnia;
.59 de tip parasomnie: dacă perturbarea de somn predominantă este o
parasomnie;
.59 de tip mixt: dacă este prezentă mai mult decât o singură tulburare de
somn, dar nu predomină nici una.
Notă de codificare: A se include numele condiţiei medicale generale pe axa l,
de ex., 780.52 Tulburare de somn datorată tulburării pulmonare obstructive
cronice, de tip insomnie; de asemenea, condiţia medicală generală se codifică
pe axa III (vezi anexa G pentru coduri).

10

Tulburarea de Somn indusă de o Substanţă

Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea de Somn
indusă de o Substanţă
A. Perturbare notabilă de somn care este suficient de severă pentru a justifica
o atenţie clinică separată.
B. Din istoric, examenul somatic sau datele de laborator există proba, fie a (1),
fie a (2):
(1) simptomele de la criteriul A apar în cursul ori până într -o lună de la
intoxicaţia sau abstinenţa de o substanţă;
(2) utilizarea unui medicament este etiologic în legătură cu perturbarea de
somn.
C. Perturbarea nu este expl icată mai bine de o tulburare de somn care nu este
indusă de o substanţă. Proba că simptomele sunt explicate mai bine de o
tulburare de somn care nu este indusă de o substanţă poate include
următoarele: simptomele preced debutul uzului substanţei (sau uzu lui
medicamentului); simptomele persistă o perioadă considerabilă de timp (de
ex., aproape o lună), după încetarea abstinenţei acute sau a intoxicaţiei
severe, ori sunt considerabil în exces faţă de ceea ce ar fi de presupus, dat
fiind tipul sau cantitatea de substanţă utilizată sau durata uzului, ori există
altă probă care sugerează existenţa unei tulburări de somn independente,
noninduse de o substanţă (de ex., un istoric de episoade recurente fără
legătură cu o substanţă).
D. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul unui delirium.
E. Perturbarea de somn cauzează detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
Notă: Acest diagnostic trebuie pus în locul unui diagnostic de intoxicaţie cu o
substanţă ori de abstinenţă de o substanţă, numai când simptomele hipnice
sunt în exces faţă de cele asociate de regulă cu sindromul de intoxicaţie sau de
abstinenţă şi când simptomele sunt suficient de severe pentru a justifica o
atenţie clinică separată.
A se codifica astfel tulburarea de somn indusă de o substanţă specifică:
291.8 alcool; 292.89 amfetamina; 292.89 cafeina; 292.89 cocaină; 292.89 opiacee;
292.89 sedative, hipnotice sau anxiolitice; 292.89 altă substanţă (sau o
substanţă necunoscută).
De specificat tipul:
De tip insomnie: dacă perturbarea de somn predominantă este insomnia;
De tip hipersomnie: dacă perturbarea de somn predominantă este
hipersomnia;
De tip parasomnie: dacă perturbarea de somn predominantă este parasomnia.
De tip mixt: dacă este prezentă mai mult decât o singură perturbare de
somn şi nu predomină nici una.
Despec/y/catdacă (vezi tabelul de la pag. 193 pentru aplicabilitate la substanţă):
Cu debut în cursul intoxicaţiei: dacă sunt satisfăcute criteriile pentru intoxicaţia
cu o substanţă, iar simptomele apar în cursul sindromului de intoxicaţie.
Cu debut în cursul abstinenţei: dacă sunt satisfăcute criteriile pentru
abstinenţa de o substanţă, iar simptomele apar în cursul, sau scurt timp
după sindromul de abstinenţă.