Tulburările în legătură cu o Substanţă Flashcards Preview

Psychology DSM IV > Tulburările în legătură cu o Substanţă > Flashcards

Flashcards in Tulburările în legătură cu o Substanţă Deck (28)
Loading flashcards...
0

Tulburările Uzului de o Substanţă
Dependenţa de o Substanţă

Criteriile pentru Dependenţa de o Substanţă
Un pattern dezadaptativ de uz de o substanţă care duce la deteriorare sau
detresă semnificativă clinic manifestată prin trei sau mai multe din
următoarele si care survin oricând în cursul aceleiaşi perioade de 12 luni
(1) tolerantă, aşa cum este definita de oricare dintre următoarele
(a) necesitatea de cantităţi considerabil crescute de substanţă pentru a
ajunge la intoxicaţie sau la efectul dorit,
(b) efect redus considerabil prin continua rea uzului aceleiaşi cantităţi de
substanţă,
(2) abstinentă, manifestată prin oricare dintre următoarele
(a) sindromul de absmentă caracteristic substanţei (se referă la criteriile A
si B ale setului de criterii pentru abstinenta de substanţele specifice),
(b) aceeaşi substanţă (sau o substanţă strâns înrudită) este luată pentru a
uşura sau evita simptomele de abstinentă,
(3) substanţa este luată adesea în cantităţi mai mari sau o perioadă mai
lungă de timp decât era preconizat,
(4) există o dorinţă persistentă sau efortu ri infructuoase de a suprima sau
controla uzul de substanţă,
(5) o mare parte a t impului este risipită în act ivităţ i necesare obţ inem
substanţei (de ex, vizitarea mai multor doctori sau condus pe distante
mari), uzului substanţei (de ex, fumatul în lanţ) sau r ecuperăm din
efectele acesteia,
(6) activităţi sociale, profesionale sau recreaţionale sunt abandonate sau
reduse din cauza uzului de substanţa,
(7) uzul de substanţă este continuat în dispreţul faptului că ştie că are o
problemă somatică sau psihologică, persiste ntă sau recurentă, care este
posibil să fi fost cauzata sau exacerbată de substanţă (de ex, uz curent
de cocaină deşi ştie că aceasta induce depresie, sau băut continuu deşi
ştie că un ulcer este agravat de consumul de alcool
De specificat dacă:
Cu dependenţă fiziologică: proba toleranţei sau abstinenţei (adică este
prezent itemul 1 sau 2);
Fără dependenţă fiziologică: nici o probă de toleranţă sau de abs tinenţă
(adică nu este prezent nici itemul 1 si nici itemul 2).
Specificanţii de curs (vezi textul pentru definiţii):
Remisiune completă precoce Remisiune
parţială precoce Remisiune completă
persistentă Remisiune parţială persistentă Sub
terapie agonistă în mediu controlat

1

Abuzul de o Substanţă

Criteriile pentru Abuzul de o Substanţă
A. Un pattern dezadaptativ de uz de o substanţă care duce la deteriorare sau
detresă semnificativă clinic manifestată prin unul (sau mai multe) dintre
următoarele si care survin în decursul unei perioade de 12 luni:
(1) uz recurent de o substanţă ducând la incapacitatea de a îndeplini obliga
ţiile rolului major la serviciu, la scoală sau acasă (de ex., absenţe repetate
sau performanţă redusă în muncă în legătură cu uzul de substanţă;
absenţe, eliminări sau exmatriculări din şcoală; neglijarea copiilor sau a
casei);
(2) uz recurent de o substanţă în situaţii în care a cesta este periculos fizic (de
ex., condusul unui automobil sau manipularea unui utilaj atunci când
este deteriorat de uzul de o substanţă);
(3) probleme legale repetate în legătură cu uzul de o substanţă (de ex.,
arestări pentru tulburări de conduită în legăt ură cu o substanţă);
(4) uz continuu de o substanţă în dispreţul faptului că are probleme sociale
sau interpersonale, persistente sau repetate, cauzate sau exacerbate de
efectele substanţei (de ex., certuri cu soţia (soţul) referitoare la consecin
ţele intoxicaţiei, bătăi).
B. Simptomele nu au satisfăcut niciodată criteriile pentru dependenţa de o
substanţă pentru această clasă de substanţă.

2

Tulburările induse de o Substanţă
Intoxicaţia cu o Substanţă

Criteriile pentru Abstinenţa de o Substanţă
A Apariţia unui sindrom specific substanţei datorat încetăm (sau reducem)
uzului excesiv si prelungit al unei substanţe.
B Sindromul specific substanţei cauzează o detresă sau deteriorare
semnificativă clinic în funcţionarea social ă, profesională sau în alte domenii
de funcţionare importante
C Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentala

3

Tulburările Uzului de Alcool
303.90 Dependenţa de Alcool

A se consulta textul si criteriile pentru dependenţa de o substanţă (vezi pag.
192). Dependenţa fiziologică de alcool este indicată de prezenţa simptomelor de
toleranţă sau de abstinenţă, în special dacă este asociată cu un istoric de abstinenţă,
dependenţa fiziologică este în general un indiciu de evoluţie clinică mai severă
(adică, debut mai precoce, băut în cantităţi mai mari, mai multe probleme în
legătură cu alcoolul).
Abstinenţa de alcool (vezi pag. 215) se caracterizează prin dezvoltarea de
simptome de abstinenţă în decurs de 12 ore sau mai mult după reducerea aportului,
urmând unei ingestii prelungite si excesive de alcool. Deoarece abstinenţa de alcoo l
poate fi neplăcută si intensă, indivizii cu dependenţă de alcool pot continua să
consume alcool în dispreţul consecinţelor adverse, adesea pentru a evita sau uşura
simptomele de abstinenţă. Unele simptome de abstinenţă (de ex. problemele cu
somnul) pot persista, cu o intensitate mai mică, timp de luni. O minoritate
substanţială de indivizi care au dependenţă alcoolică nu au experientat niciodată
nivele relevante clinic de abstinenţă, si numai aproximativ 5% dintre indivizii cu
abstinenţă de alcool vor exp erienţa vreodată complicaţiile severe ale abstinenţei (de
ex., delirium, crize de grad mal). Odată ce se dezvoltă un pattern de uz compulsiv,
indivizii cu dependenţă pot dedica perioade substanţiale de timp obţinerii si
consumării băuturilor alcoolice. Ace şti indivizi continuă adesea să facă uz de alcool
în dispreţul evidenţei de consecinţe adverse psihologice sau somatice (de ex.,
depresie, blackouts, maladie hepatică sau alte sechele).

4

305.00 Abuzul de Alcool

A se consulta, de asemenea, textul si criteriile pentru abuzul de o substanţă (vezi
pag 198) Abuzul de alcool cere mai putme simptome si de aceea poate fi mai puţin
sever decât dependenta si este diagnosticat numai după ce a fost stabilită absenta
dependentei Performanta şcolară si cea profesională pot suferi, fie din cauza
postefectelor băuturii, fie din cauza intoxicaţiei efective la scoală sau la serviciu,
îngrijirea copilului sau responsab ilităţile domestice pot fi neglijate si pot surveni
absenţe de la scoală sau de la serviciu în legătură cu alcoolul Persoana poate uza
de alcool în circumstanţe periculoase din punct de vedere fizic (de ex , conducerea
automobilului sau manipularea unui ut ilaj în timp ce este beat) Pot surveni
dificultăţi legale din cauza uzului de alcool (de ex , arestări pentru comportamentul
din starea de ebrietate ori pentru condus sub influenţa alcoolului) în fine, indivizii
cu abuz de alcool pot continua să consume al cool, în dispreţul cunoaşterii faptului
că acesta pune pentru ei probleme sociale sau interpersonale importante (de ex,
certuri violente cu soţia /soţul/ în timp ce este beat/ă/, maltratarea copilului)
Când aceste probleme sunt acompaniate de proba toleran ţei, abstinenţei sau de
comportament compulsiv în legătură cu alcoolul, trebuie luat în consideraţie mai
curând diagnosticul de dependentă de alcool decât cel de abuz de alcool Deoarece
unele simptome de tolerantă, de abstinentă sau de uz compulsiv pot sur veni la
indivizii cu abuz dar nu si cu dependentă, este important de stabilit însă dacă sunt
satisfăcute criteriile complete pentru dependenţă

5

Tulburările induse de Alcool
303.00 Intoxicaţia Alcoolică

Criteriile de diagnostic pentru 303.00 Intoxicaţia Alcoolică
A. Ingestie recentă de alcool.
B. Modificări de comportament sau psihologice dezadaptative, semnificative
clinic (adică, comportament agresiv sau sexual inadecvat, labilitate afectivă,
deteriorarea judecăţii , deteriorarea funcţionării sociale sau profesionale)
care apar în cursul sau la scurt timp după ingestia de alcool.
C. Unul (sau mai multe) dintre următoarele semne apărând în cursul sau la scurt
timp după uzul de alcool:
(l)dizartrie,
(2) incoordonare,
(3) mers titubant,
(4) nistagmus,
(S)deterioarea atenţiei si memoriei,
(6)stupor sau comă.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală.

6

291.81 Abstinenţa Alcoolică

Criteriile de diagnostic pentru 291.81 Abstinenţa Alcoolică
A încetarea (sau reducerea) uzului excesiv si prelungit de alcool
B Două (sau mai multe) dintre următoarele simptome, s urvenmd în decurs de
câteva ore sau zile după criteriul A
(1) hiperactivitate vegetativă (de ex , transpiraţie sau puls peste 100),
(2)tremor marcat al extremităţilor,
(3) insomnie,
(4) greţuri sau vărsături,
(5) iluzii sau halucinaţii vizuale, tactile sau auditive tr anzitorii,
(6) agitaţie psihomotone,
(7) anxietate,
(8) crize de grand mal
B Simptomele de la criteriul B cauzează detresă sau deteriorare semnificativă
clinic în funcţionarea socială, profesionala sau în alte domenii de
funcţionare importante
D Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală
De specificat dacă
Cu perturbări de percepţie

7

Tulburările în legătură cu Amfetamina
(sau cu Substanţe Similare

Tulburările uzului de amfetamina
304.40 Dependenţa de amfetamina (vezi pag. 224)
305.70 Abuzul de amfetamina (vezi pag. 225)
Tulburările induse de amfetamina
292.89 Intoxicaţia cu amfetamina (vezi pag. 226). De specificat dacă: Cu
perturbări de percepţie
292.00 Abstinenţa de amfetamina (vezi pag. 227) 292.81
Deliriumul prin intoxicaţie cu amfetamina (vezi pag. 143)
292.11 Tulburarea psihotică indusă de amfetamina, cu idei delirante (vezi
pag. 338). De specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.12 Tulburarea psihotică indusă de amfetamina , cu halucinaţii (vezi
pag. 338) De specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.84 Tulburarea afectivă indusă de amfetamina (vezi pag. 338). De
specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei/Cu debut în cursul
abstinenţei
92.89 Tulburarea anxioasă indusă de amfetamina (vezi pag. 479). De
specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.89 Disfuncţia sexuală indusă de amfetamina (vezi pag. 562). De
specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.89 Tulburarea de somn indusă de amfetamina (vezi pag. 655). De specificat
dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei/Cu debut în cursul abstinenţei
292.9 Tulburare în legătură cu amfetamina fără altă specificaţie (vezi
pag. 231)

8

Tulburările Uzului c/e Amfetamina
304.40 Dependenţa de Amfetamina

Specificanţi
Următorii specificanţi pot fi aplicaţi diagnosticului de dependenţă
amfetamina (vezi pag. 195 pentru mai multe detalii): Cu dependenţă
fiziologică Fără dependenţă fiziologică
Remisiune completă precoce
Remisiune parţială precoce
Remisiune completă prelungită
Remisiune parţială prelungită
într-un mediu controlat

9

305.70 Abuzul de Amfetamina

A se consulta, de asemenea, textul şi criteriile pentru abuzul de o substanţă
(vezi pag. 198). Chiar şi indivizii al căror pattern de uz nu satisface criteriile
pentru dependentă pot prezenta numeroase probleme în legătură cu aceste
substanţe. Dificultăţile legale apar de regulă ca rezultat al comportamentului
din timpul cât individul este intoxicat cu amfe tamine (în special,
comportamentul agresiv), ca o consecinţă a obţinerii drogului pe piaţa ilegală
sau ca rezultat al posedării sau uzului de drog. Ocazional, indivizii cu abuz de
amfetamina se angajează în acte ilegale (de ex., producerea de amfetamina, f urt)
pentru a obţine drogul; acest comportament este mai frecvent însă la cei cu
dependenţă. Indivizii pot continua să facă uz de substanţă în dispreţul faptului
că ştiu că acesta duce la certuri cu membrii familiei în timp ce individul este
intoxicat sau prezintă un exemplu negativ copiilor sau altor membrii de familie
apropiaţi. Când aceste probleme sunt însoţite de proba toleranţei, abstinenţei
sau comportamentului compulsiv, trebuie luat în consideraţie mai curând
diagnosticul de dependenţă de amfetamin a decât cel de abuz. Deoarece unele
simptome de tolenţă, de abstinenţă sau abuz pot surveni la indivizii cu abuz,
dar nu cu dependenţă, este important să se precizeze dacă sunt satisfăcute
criteriile complete pentru dependenţă.

10

Tulburările induse de Amfetamina
292.89 Intoxicaţia cu Amfetamina

Criteriile de diagnostic pentru 292.
89 Intoxicaţia cu Amfetamina
A. Uz recent de amfetamina sau de o substanţă afină (de ex. metilfenidat).
B. Modificări psihologice sau comportamentale dezadaptative semnificative
clinic (de ex. euforie sau aplatizare af ectivă, modificare de sociabilitate,
hipervigilitate, sensibilitate interpersonală, anxietate, tensiune sau mânie,
comportamente stereotipe, deteriorarea judecăţii sau deteriorarea funcţio
nării sociale sau profesionale) care apar în cursul sau scurt timp după uzul
de amfetamina sau de o substanţă afină.
C. Două (sau mai multe) dintre următoarele apărând în cursul sau la scurt timp
după uzul de amfetamina sau de o substanţă afină:
(1) tahicardie sau bradicardie;
(2)dilataţie pupilară;
(3) creşterea sau scăderea presiunii sanguine;
(4)transpiraţii sau frisoane;
(5) greaţă sau vomă;
(6) pierdere evidentă în greutate;
(7) agitaţie sau lentoare psihomotorie;
(8) scăderea forţei musculare, depresie respiratorie, precordialgie sau aritmii
cardiace;
(9) confuzie, convulsii, diskinezii , distonii sau comă.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală.
De specificat dacă:
Cu perturbări de percepţie

11

292.00 Abstinenţa de Amfetamina

Criteriile de diagnostic pentru
292.0 Abstinenţa de Amfetamina
A. încetarea (sau reducerea) uzului de amfetamina (sau de o substanţă afină),
uz care a fost excesiv si prelungit.
B. Dispoziţie disforică şi două (sau mai multe) dintre următoarele modificări
psihologice apărând în decurs de câteva ore sau zile după criteriul A:
(l)fatigabilitate;
(2) vise vii, neplăcute;
(3) insomnie sau hipersomnie;
(4) creşterea apetitului;
(5) lentoare sau agitaţie psihomotorie.
C. Simptomele de la criteriul B cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă
clinic în funcţionarea socială sau profesională sau în alte domenii impor
tante de funcţionare.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală.

12

Tulburările induse de Cafeina
305.90 Intoxicaţia cu Cafeina

Criteriile de diagnostic pentru
305.90 Intoxicaţia cu Cafeina
A. Consum recent de cafeina, de regulă de mai mult de 250 mg (de ex., mai
mult de 2-3 ceşti de cafea fiartă).
B. Cinci (sau mai multe) dintre următoarele semne, apărând în cursul uzului de
cafeina sau la scurt timp după aceea:
(1) nelinişte;
(2) anxietate;
(3) excitaţie;
(4) insomnie;
(5) facies congestiv;
(6) diureza;
(7) perturbare gastrointestinală;
(8) crampe musculare;
(9) deraierea fluxului gândirii şi vorbirii;
(10) tahicardie sau aritmii cardiace;
(11) perioade de infatigabilitate;
(12) agitaţie psihomotorie.
C. Simptomele de la criteriul B cauzează detresă sau deteriorare semnificativă
clinic în domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de
funcţionare.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală (de ex., o tulburare anxioasă

13

Tulburările în legătură cu Cannabisul

Tulburările uzului de cannabis
304.30 Dependenţa de cannabis (vezi pag. 236)
305.20 Abuzul de cannabis (vezi pag. 236)
Tulburările induse de cannabis
292.89 Intoxicaţia cu cannabis (vezi pag. 237). De specificat dacă: Cu
perturbări de percepţie
292.81 Deliriumul prin intoxicaţie cu cannabis (vezi pag. 143) 292.11
Tulburarea psihotică indusă de cannabis, cu idei delirante (vezi pag. 338).
De specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.12 Tulburarea psihotică indusă de cannabis, cu halucinaţii (vezi pag 338)
De specificat dacă. Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.89 Tulburarea anxioasă indu să de cannabis (vezi pag 479). De
specificat dacă Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.9 Tulburare în legătură cu cannabisul fără altă specificaţie (vezi
pag 241)

14

Tulburările induse de Cannabis
292.89 Intoxicaţia cu Cannabis

Criteriile de diagnostic pentru
292.89. Intoxicaţia cu Cannabis
A. Uz recent de cannabis.
B. Modificări comportamentale sau psihologice dezadaptative semnificative
clinic (de ex., deteriorarea coordonării motorii, euforie, anxietate, senzaţie
de încetinire a timpului, deteriorarea judecăţii, retragere socială) care apar
în cursul sau la scurt timp după uzul de canabis.
C. Două (sau mai multe) dintre următoarele semne care apar în decurs de 2 ore
de la uzul de cannabis:
(1) injectare conjunctivală;
(2) apetit crescut;
(3) gură uscată;
(4) tahicardie.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală.
De specificat dacă:
Cu perurbări de percepţie

15

Tulburările în legătură cu Cocaina

Tulburările uzului de cocaină
304.20 Dependenţa de cocaină (vezi pag. 242)
305. 60 Abuzul de cocaină (vezi pag. 243)
Tulburările induse de cocaină
292. 89 Intoxicaţia cu cocaină (vezi pag. 244). De specificat dacă: Cu perturbări
de percepţie
292. O Abstinenţa de cocaină (vezi pag. 245) 292.81
Delirumul prin intoxicaţie cu cocaină (vezi pag. 143)
292.10 Tulburarea pshihotică indusă de cocaină, cu idei delirante (vezi
pag. 338). De specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.11 Tulburarea pshihotică indusă de cocaină, cu halucinaţii (vezi pag.
338). De specificat dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei
292.84 Tulburarea afectivă indusă de cocaină (vezi pag. 405). De specificat
dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei/Cu debut în cursul abstinenţei
292.89 Tulburarea anxioasă indusă de cocaină (vezi pag. 479). De specificat
dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei/Cu debut în cursul abstinentei
292.89 Disfuncţia sexuală indusă de cocaină (vezi pag. 562). De specificat
dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei 292.89 Tulburarea de somn
indusă de cocaină (vezi pag. 655). De specificat
dacă: Cu debut în cursul intoxicaţiei/Cu debut în cursul abstinenţei
292.9 Tulburare în legătură cu cocaina fără altă spe cificaţie (vezi pag. 250).

16

Tulburările Uzului c/e Cocaină
304.20 Dependenţa de Cocaină
305.60 Abuzul de Cocaină

A se consulta, de asemenea, textul şi criteriile pentru abuzul de o substanţă (vezi
pag. 198). Intensitatea şi frecvenţa administrării de cocaină sunt mai reduse în
abuzul de cocaină, în comparaţie cu dependenţa. Episoadele de uz problematic, de
neglijare a responsabilităţilor si de conflicte interpersonale survin adesea în
apropierea zilelor de plată sau în ocazii speciale şi duc la un pattern de scurte
perioade (de câteva ore sau zile) de uz de doze mari, urmat de perioade mult mai
lungi (săptămâni sau luni) de uz ocazional, nonproblematic sau de abstinenţă. Pot
rezulta dificultăţi legale, din deţinerea sau uzul de drog. Când problemele asociate
cu uzul sunt acompaniate de proba toleranţei, abstinenţei sau comportamentului
compulsiv în legătură cu obţinerea si administrarea cocainei, trebuie luat în
consideraţie mai curând diagnost icul de dependenţă de cocaină decât cel de abuz
de cocaină. Deoarece însă, unele simptome de toleranţă, abstinenţă sau uz
compulsiv pot surveni la indivizii cu abuz dar nu cu dependenţă, este important să
se stabilească dacă sunt satisfăcute criteriile com plete pentru dependenţă.

17

Tulburările induse de Cocaină
292.89 Intoxicaţia cu Cocaină

Criteriile de diagnostic pentru
292.89 Intoxicaţia cu Cocaină
A. Uz recent de cocaină.
B. Modificări comportamentale sau psihologice dezadaptative semnificative
clinic (de ex, euforie sau aplatizare afectivă, modificări de sociabil itate,
hipervigilitate, susceptibilitate mterpersonală, anxietate, tensiune sau stare
coleroasă, comportamente stereotipe, deteriorarea judecăţii sau dete
riorare în funcţionarea socială sau profesională) care apar în cursul sau la
scurt timp după uzul de cocaină
C Două (sau mai multe) din următoarele simptome apărând în cursul sau la
scurt timp după uzul de cocaină
(1) tahicardie sau bradicardie,
(2) dilatatie pupilară,
(3) presiune sanguină crescută sau scăzută,
(4) transpiraţie sau frisoane,
(5) greaţă sau vomă,
(6) proba pierderii în greutate,
(7) agitaţie sau lentoare psihomotone,
(8) scăderea forţei musculare, depresie respiratorie, precordialgie sau aritmii
cardiace,
(9) confuzie, crize epileptice, diskinezu, distonn sau comă
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medical e generale si nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare mentală
De specificat dacă
Cu perturbări de percepţie

18

292.0 Abstinenţa de Cocaină

Criteriile de diagnostic pentru 292.0 Abstinenţa de Cocaină
A. încetarea (sau reducerea) uzului de cocaină, care a fost excesiv şi prelungit.
B. Dispoziţie disforică şi două (sau mai multe) dintre următoarele modificări fizio -
logice, apărând în decurs de câteva ore până la câteva zile după criteriul A:
(1) fatigabilitate,
(2) vise vii, neplăcute,
(3) insomnie sau hipersomnie,
(4) apetit crescut,
(5) lentoare sau agitaţie psihomotorie.
C. Simptomele de la criteriul B cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic
în domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt
explicate mai bine de altă tulburare menta lă.

19

292.89 Intoxicaţia cu Halucinogene

Criteriile ele diagnostic pentru
292.89 intoxicaţia cu Halucinogene
A. Uz recent de un halucinogen.B. Modificări pshihologice sau comportamentaîe dezadaptative semnificativeclinic (de ex., anxietate sau depresie marcată, idei de referinţă, frica de a nu-şi pierde minţile, ideaţie paranoidă, deteriorarea judecăţii sau deteriorareafuncţionarii sociale sau profesionale), care apar în cursul sau la scurt tirnpdupă uzul de halucinogen.C. Modificările perceptive survin în stare de vigilitate şi de alertă deplină (de ex.,intensificarea subiectivă a percepţiilor, depersonalizare, derealizare, iluzii,halucinaţii, sinestezii) şi apar în cursui sau la scurt timp după uzul de halucinogen.D. Două (sau mai multe) dintre următoarele semne care apar în cursul sau lascurt timp după uzul de halucinogen:(1) dilataţie pupilară;(2) tahicardie;(3) transpiraţie;(4) palpitaţii;(5) obnubilarea vederii;(6) tremurături;(7) incoordonare.E. Simptomeie nu se datorează unei condiţii medicale generale

20

292.89 Tulburare de Percepţie Persistentă Halucinogenă
(Flashbacks)

Criteriile de diagnostic pentry 292.89 TuSfoyrarede Percepţie Persistentă Halucinogenă
(Flashbacks)
A. Reexperientarea, urmând încetării uzului unui halucinogen, a unuia sau arnai multor .simptome perceptuale care au fost experientate în timp ce eraintoxicat cu halucinogenul (de ex., halucinaţii geometrice, faise percepţii demişcare în câmpul vizual periferic, fiashuri de culoare, culori intensificate,trenuri de imagini de obiecte în mişcare, postimagini pozitive, halouri în jurul obiectelor, macropsie şi micropsie).B. Simptomeie de ia criteriul A cauzează o detresă sau deteriorare semnifi-cativă clinic în domeniu! social, profesional sau în alte domenii importantede funcţionare.C. Simptomeie nu se datorează unei condiţii medicale generale (de ex., leziunianatomice şi infecţii ale creierului, epilepsii vizuale) şi nu sunt explicate maibine de altă tulburare mentală (de ex., delirium, demenţă, schizofrenie) saude halucinaţiile hipnopompice

21

292.89 Intoxicaţia cu inhalante

Criteriile de diagnostic pentry292.89 intoxicaţia cy inhalante
A. Uz intenţional recent sau expunere de scurtă durată la doze mari deinhalante volatile (excluzând gazele anestezice şi vasodiiatatoareie cudurată scurtă de acţiune).B. Modificări pshihologice sau comportamentale dezadaptative semnificativeclinic (de ex., beligerantă, agresivitate, apatie, deteriorarea judecăţii, dete-riorarea funcţionării sociale sau profesionale) care apar în cursul sau la scurttimp după uzul sau expunerea la inhalante volatile.C. Două (sau mai multe) din următoarele semne care apar în cursul sau la scurttimp după uzul sau expunerea la inhalante:(1) ameţeală;(2) nistagmus;(3) incoordonare;(4) dizartrie;(5) mers nesigur;(6) letargie;(7) diminuarea reflexelor;(8) lentoare pshihomotorie;(9) trernor;(10) scădere generalizată a forţei musculare;(11) obnubilarea vederii sau diplopie;(12) stupor sau comă;(13) euforie.D. Simptomeie nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de altă tulburare mentală

22

292.0 Abstinenţa de Nicotină

Criteriile de diagnosticpentru 292.0 Abstinenţa de Nicotină
A. Uz zilnic de nicotină, timp de cei puţin câteva săptămâni.B. încetarea bruscă a uzului de nicotină sau reducere a cantităţii de nicotinăutilizată, urmată în decurs de 24 ore de patru (sau mai multe) dintreurmătoarele semne:(1) dispoziţie depresivă sau disforică;(2) insomnie;(3) iritabilitate, frustrare sau stare coleroasă;(4) anxietate;(5) dificultate în concentrare;(6) nelinişte;(7) scăderea ritmului cardiac;(8) apetit crescut sau plus ponderal.C. Simptomele de ia criteriul B cauzează o detresă sau o deteriorare în dome-niu! social, profesional sau în alte domenii importante de funcţionare.D. Simptomele nu se datoreză unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de altă tulburare mentală

23

292.89 intoxicaţia cu Opiacee

Criteriile de diagnostic pentru 292.89 intoxicaţia cu Opiacee
A. Uz recent de un opiaceuB. Modificări psihologice şi comportamentale dezadaptative semnificative clinic(de ex., euforie iniţială urmată de apatie, disforie, agitaţie sau lentoarepsihomotorie, deteriorarea judecăţii sau deteriorarea funcţionării sociale sauprofesionale), care apar în cursul ori la scurt timp după uzul de opiacee.C. Constricţie pupiiară (sau dilataţie pupilară datorată anoxiei prin supradozăseveră) şi unul (sau mai multe) dintre următoarele semne, apărând în cursulori la scurt timp după uzul de opiacee:(1) torpoare sau comă;(2) dizartrie;(3) deteriorarea atenţiei sau memoriei.D. Simptornele nu se datorează unei condiţii medicale generaie şi nu suntexplicate mai bine.de altă tulburare mentală.De
specificat dacă:
Cu perturbări de percepţie

24

292.0 Abstinenţa de Opiacee

Criteriile de diagnostic pentru 292.0 Abstinenţa de Opiacee
A. Oricare dintre următoarele:
(1)încetarea (sau reducerea) uzului de opiacee, care a fost excesiv şiprelungit (mai muite săptămâni sau chiar mai mult),
(2) administrarea unui antagonist opiaceu după o perioadă de uz de opiacee.
B. Trei (sau mai multe) dintre următoarele simptome apărând în decurs decâteva minute sau zile după criteriul A:
(1) dispoziţie disforică
(2) greaţă sau vomă;
(3) mialgii
(4) iăcrimare sau rinoree;
(5) dilataţie pupilară, piloerecţie sau transpiraţie
(6) diaree;
(7) căscat
(8) febră;
(9) insomnie.
C. Simptomele de la criteriul B cauzează o detresă sau deteriorare semnificativăclinic în domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de alta tulburare mentală.


25

292.89 Intoxicaţia cu Peniciclină

Criteriile de diagnostic pentru
292.89 Intoxicaţia cy Phencyciidină
A. Uz recent de phencyclidină (ori de o substanţă afină).
B. Modificări comportamentale dezadaptive semnificative clinic (de ex.,beligerantă, agresivitate, impulsivitate, imprevizibilitate, agitaţie psiho-motorie, deteriorarea judecăţii sau a funcţionări sociale sau profesionale)care apar în cursul sau la puţin timp după uzul de phencyclidină
.C în decurs de o oră (sau mai puţin când substanţa este fumată, „prizată" sauadministrată intravenos), două (sau mai multe) dintre următoarele semne:
(1) nistagmus vertical sau orizontal;
(2) hipertensiune sau tahicardie;
(3) anestezie sau diminuarea reactivităţii la durere;(4) ataxie;
(5) dizartrie;
(6) rigiditate musculară;
(7) crize epileptice sau comă;
(8) hiperacuzie.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de altă tulburare mentală.
De specificat dacă:
Cu perturbări de percepţie

26

292.89 intoxicaţia cu Sedatîve, Hipnotice sau Anxiolitice

Criteriile de diagnostic pentru
292.89 intoxicaţia cu Sedatîve, Hipnotice sau Anxiolitice
A. Uz recent de un sedativ, hipnotic sau anxioiitic.
B. Modificări comportamentale sau psihologice dezadaptive, semnificativeclinic (de ex., comportament sexual inadecvat sau agresiv, labilitateadispoziţiei, deteriorarea judecăţii, deteriorarea funcţionării sociale sauprofesionale) care apar în cursul sau la scurt timp după uzul de sedative,hipnotice sau anxiolitice.
C. Unul (sau mai multe) dintre următoarele semne care apar în cursul sau lascurt timp după uzul de sedative, hipnotice sau anxiolitice:
(1) dizartrie;
(2) incoordonare;
(3) mers nesigur;
(4) nistagmus;
(5) deteriorarea atenţiei şi memoriei;
(6) stupor sau comă
.D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de altă tulburare mentală.

27

292.89 Abstinenţa de Sedative, Hipnotice sau Anxiolitice

Criteriile de diagnostic pentru
292.89 Abstinenţa de Sedative, Hipnotice sau Anxiolitice
A. încetarea (sau reducerea) uzului de sedative, hipnotice sau anxioiitice, carea fost excesiv şi prelungit.
B. Două (sau mai multe) dintre următoarele simptome care apar în decurs decâteva ore până la câteva zile după criteriul A
:(1) hiperactivitate vegetativă (de ex„ transpiraţie sau frecvenţa pulsului mai
mare de 100);
(2) tremor intens al mâinilor
(3) insomnie;
(4) greaţă sau vomă;
(5) halucinaţii sau iluzii vizuale, tactile sau auditive tranzitorii;
(6) agitaţie psihomotorie
;(7) anxietate
;(8) crize de grand mal
.C. Simptomele de la criteriul B cauzează o detresă sau deteriorare semnificativăclinic în domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de
funcţionare.
D. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu suntexplicate mai bine de o altă tulburare mentală. • .
De
specificat dacă:
Cu perturbări de percepţie