U1: Què és la filosofia? Flashcards Preview

Filosofia > U1: Què és la filosofia? > Flashcards

Flashcards in U1: Què és la filosofia? Deck (19):
1

Característiques de la filosofia

Racional, radical, coherent, crítica i global.

2

Esdeveniment del S.VII a.C.

El pas del mite al Logos. D'un pensament arbitrari a l'ús de la raó.

3

Principi que diu que 'tot té el mateix origen?

"ARKJÉ"

4

Neixement de la filosofia. 'creador' i lloc

Tales de Milet a la Grècia.

5

Per què a Grècia?

Ciutat molt comercial i per tant, gran influència d'idees..

6

Com es classifiquen les ciències?

Per el que estudiem i la manera en què ho fan.

7

Tipus de ciències. Mètodes de cadascuna.

Empíriques i formals. Hipotètic-deductiu i el deductiu, respectivament.

8

Mètode inductiu

A partir de petites experiències, se n'aporta la 'teoria' general. Ex: el gall inductivista

9

Mètode hipotètic-deductiu

Observació d'una anomalia. Es dedueix una hipòtesi que més tard serà comprovada. Si el resultat és correcte, crearem un nou coneixement; si és incorrecte, o bé tornam a estudiar-la o il.legalment es 'vèn' el coneixement (frau científic).
Per això deim que la ciència natural és PROVISIONAL.

10

Diferències entre la filosofia i la ciència

El mètode que utilitzen ( la filosofia no n'empra), la finalitat d'ambues (la filosofia és global i la ciència particular), i la seva utilitat (la ciència es pot aplicar en qualsevol àmbit, mentre que la filosofia es diu que és 'inútil', encara que és discutible).

11

Primera branca de la filosofia

La metafísica. S'inclou el coneixement de la realitat (ONTOLOGIA) i la manera que els humans empram per conèixer-la (EPISTEMOLOGIA). Preguntes: què és la realitat? Què és conèixer? Què és la veritat?

12

Segona branca

Filosofia del llenguatge. Es demana la capacitat dels humans per comunicar-se entre ells. Preguntes: com és possible que les paraules tenguin significat? Quina és la capacitat expressiva del llenguatge?

13

Tercera branca

Ètica. Reflexiona sobre la moral a través dels conceptes de felicitat i justícia. No diu com viu l'home, sinó com hauria de viure. Preguntes: què és la felicitat? I la justícia?
Què he de fer?

14

Quarta branca

Filosofia política. Analitza els principis de la ciència política i pot sotmetre a valoració la política actual. Preguntes: Per què hem de complir la llei? Quin és l'origen del poder?

15

Cinquena branca

Filosofia de la ciència. S'encarrega d'estudiar els problemes relatius de la ciència. Preguntes: quins són els conceptes centrals de la ciència? És la ciència sinònim de debò universal?

16

Sexta branca

Estètica i filosofia. L'estètica és la percepció de l'art i la filosofia de l'art es qüestiona sobre l'art comprès com a objecte de reflexió. Preguntes: què és la bellesa? Què és l'art?

17

Sèptima branca

Filosofia de la religió. Aquesta branca estudia la religió com un fet humà i cultural, après com un objecte propi de reflexió filosòfica. Preguntes: necessita l'ésser humà una religió? Què és la religió?

18

Octava branca

Antropologia. Es pot interpretar de dues formes: d'una forma cultural, intentant averiguar com l'ésser humà viu i s'adapta al seu medi; i d'una forma filosòfica, que seria la reflexió sobre l'ésser humà en sí. Preguntes: què és l'home? És l'home lliure?

19

És racional la raó?

Hem d'estudiar la seva evolució. Es va començar a utilitzar a partir de la Revolució Científica fins al S.XIX, quan es posa en dubte amb la pregunta: si dubtam de qualsevol altra cosa, per què no podem dubtar de la raó? Hauria de passar pel tribunal de la mateixa?
Passada la I i II G.M. es va fer una parèntesi de l'activitat científica ja que sovint no es comportava de manera racional.