U2: Què és l'ésser humà? Flashcards Preview

Filosofia > U2: Què és l'ésser humà? > Flashcards

Flashcards in U2: Què és l'ésser humà? Deck (11):
1

Quin tipus de teories parlen sobre l'ésser humà?

La teoria evolucionista recolzada per Lamark, entre altres evolucionistes, que suporta l'evolució de l'ésser humà.
L'altra teoria es diu fixista, és a dir, fixe. I proposa que l'ésser humà no ha evolucionat en cap moment; sempre ha estat igual.

2

Teoria que va aportar Darwin sobre l'evolucionisme

La selecció natural: es produïen petits canvis al llarg de MOLT de temps. Si aquestes eren favorables, donarien supervivència als qui l'haguessin adoptat, i a la inversa.

3

Selecció artificial

Teoria que explica l'evolució d'un organisme a través d'altres factors. Per exemple, els llops es varen convertir en gossos domèstics a causa dels humans, que 'els varen fer canviar'.

4

Quan sorgeix la capacitat comunicativa?

Fa 300.00 anys quan els humans varen començar a viure en petites societats i adoptaren cultures pròpies. Varen iniciar un llenguatge de signes que més tard va evolucionar fins arribar al llenguatge verbal.

5

Aportacions de l'agricultura

Fa 50.000 anys va aparèixer l'agricultura. Aquells que no tenien una bona condició física, majoritàriament les dones, varen ser qui treballaren al camp. Gràcies a aquest fet, l'alimentació va millorar notablement i va afavorir el desenvolupament del cervell i a l'emmagatzement de quantitats més grans de reserva alimentària.

6

Creixement dels pobles.

Després de la invenció de l'agricultura, els pobles començaren créixer de manera considerable fin arribar a les grans ciutats. Això va comportar a la interacció amb persones d'altres ciutats, i per tant, a l'aparició de nous coneixements.

7

Trascendència

Capacitat de passar d'una cosa física a una no material. PE: les neurones són 'material', però el conjunt de neurones forma la ment, una cosa no material.

8

Què és el paradigma materialista?

És la consideració de què tot és matèria ja que som incapaços de comprendre la possibilitat de trascendència.

9

Dualisme antropològic

Plató el va aportar dient que el cos està format pel cervell (material) i la ment (no material).

10

Mecanicisme

Teoria que sosté que una cosa és moguda per una altra, és a dir, un primer factor fa que el segon es mogui.

11

Emergentisme

Diu que a partir d'una cosa, EMERGEIX una altre. PE: a partir del cervell es crea la ment. Aquest fet fa els humans ser lliures, ja que poseïm una consciència que en permet decidir el que volem fer, dir o pensar.