Verbit 2 Flashcards Preview

Deutsch > Verbit 2 > Flashcards

Flashcards in Verbit 2 Deck (20)
Loading flashcards...
0

uskoa

glauben, glaubt, glaubte, hat geglaubt

1

pitää kiinni
pitää jossain
pysähtyä
säilyttää, ylläpitää
järjestää, pitää
(~ sich) pitäytyä/pysyä jossakin

halten, hält, hielt, hat gehalten

2

nimittää, kutsua, sanoa
nimetä, antaa nimi
mainita
(~ sich) olla nimeltään

nennen, nennt, nannte, hat genannt

3

pitää jostakin
haluta lähteä/mennä
haluta
voida/saattaa olla

mögen; ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen; mochte, hat gemocht

4

näyttää
viitata, osoittaa
ilmentää, osoittaa
(~ sich) näyttäytyä, ilmestyä
(~ sich) ilmetä
(~ sich) vaikuttaa joltakin

zeigen, zeigt, zeigte, gezeigt

6

puhua, sanoa
puhutella
julistaa, langettaa tuomio

sprechen, spricht, spach, hat gesprochen

7

tuoda, viedä
tuottaa, tuoda voittoa/hyötyä
saavuttaa, saada aikaan
esittää, näyttää esitys
saada hohonkin mielentilaan

bringen, bringt, brachte, hat gebracht

8

elää
asua

leben, lebt, lebte, hat gelebt

9

ajatella, olla jotain mieltä
tarkoittaa

meinen, meint, meinte, hat gemeint

10

kysyä, esittää kysymyksiä, tiedustella
(~ sich) miettiä, pohtia, epäillä

fragen, fragt, fragte, hat gefragt

11

tuntea
tuntea, kokea
tietää, tuntea

kennen, kennt, kannte, hat gekannt

12

olla jonkin arvoinen
olla voimassa
olla kyse jostakin

gelten, gilt, galt, hat gegolten

17

johtaa, opastaa, ohjata, taluttaa
(~ sich) käyttäytyä

führen, führt, führte, hat geführt

18

panna, laittaa, asettaa
säätää
saada (rikollinen) kiinni
(~ sich) antautua, ilmoittautua poliisille
(~ sich) teeskennellä, olla olevinaan
(~ sich) ilmetä, nousta, syntyä, herätä (kysymys, ongelma)

stellen, stellt, stellte, hat gestellt

19

pelata
leikkiä
soittaa
näytellä
esittää, olla olevinaan, teeskennellä

spielen, spielt, sielte, hat gespielt

20

työskennellä, tehdä töitä

arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet

21

tarvita
vaatia
käyttää

brauchen, braucht, brauchte, hst gebraucht

myös modaaliverbin tavoin: du musst kommen — du brauchst nicht zu kommen

22

seurata
noudattaa, totella

folgen, folgt, folgte, ist gefolgt (hat gefolgt totella, noudattaa -merkityksessä)

23

opetella, opiskella
oppia

lernen, lernt, lernte, hat gelernt

24

olla olemassa
läpäistä, menestyä, selvitä
sietää, kestää
olla peräänantamaton
koostua jostain

bestehen, besteht, bestand, hat bestanden