Verbit 4 Flashcards Preview

Deutsch > Verbit 4 > Flashcards

Flashcards in Verbit 4 Deck (13)
Loading flashcards...
0

käydä kauppaa
myydä
neuvotella
tinkiä
toimia

handeln, handelt, handelte, hat gehandelt

1

ylettää, ylettyä, yltää
saavuttaa, saada aikaan
saapua, tulla jonnekin
tavoittaa, saada kiinni

erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht

2

kantaa
kannattaa, tukea
olla pukeutunut johonkin
olla raskaana, kantaa

tragen, trägt, trug, hat getragen

3

saada tehdyksi, selviytyä, suoriutua, onnistua
saada viedyksi
käydä töissä, työskennellä, tehdä työtä
tehdä

schaffen, schafft, schaffte, hat geschafft

4

luoda, synnyttää, tehdä, tuottaa

schaffen, schafft, schuf, hat geschaffen

5

lukea
luennoida
korjata, poimia, kerätä (sato)

lesen, liest, las, hat gelesen

6

menettää
hukata
hävitä (esim. ottelu)
vuotaa

verlieren, verliert, verlor, hat verloren

7

esittää (kuvasta, näyttelijästä, puhujasta)
olla, kuvata

darstellen, stellt dar, stellte dar, hat dargestellt

8

tuntea, tunnistaa
nähdä, erottaa, saada selvää
tuomita, langettaa tuomio

erkennen, erkennt, erkannte, hat erkannt

9

kehittää
(~ sich) kehittyä, syntyä, muodostua

entwickeln, entwickelt, entwickelte, hat entwickelt

10

järjestää
asettaa järjestykseen

ordnen, ordnet, ordnete, hat geordnet

11

laskea/lukea kuuluvaksi johonkin
valita jotain varten

zuordnen, ordnet zu, ordnete zu, hat zugeordnet

Diese Tierart wird den Wirbellosen zugeordnet.
Tämä eläinlaji lukeutuu selkärangattomiin

12

lajitella
järjestellä

sortieren, sortiert, sortierte, hat sortiert