Week 1 Flashcards Preview

HRM - werving en selectie > Week 1 > Flashcards

Flashcards in Week 1 Deck (24):
1

Wanneer is een organisatie succesvol?

Als ze erin slaagt alle doelstellingen te realiseren

2

Waarvan zijn doelstellingen afgeleid?

Van het strategisch beleid

3

Evaluatie van interne en externe factoren

Strategische audit, situatie-analyse, SWOT-analyse

4

DRETS-factoren

Demografisch, regulerend, economisch, technologisch, sociaal

5

Waarmee moeten de doelstellingen een een aantoonbare relatie hebben?

De strategische uitgangspunten

6

Wat moeten doelstellingen zijn?

Stimulererend, meetbaar en realistisch

7

Hoe moeten doelstellingen gedetailleerd zijn?

Ze moeten richting geven aan de strategieontwikkelingen

8

Doelstellingen op lange termijn

Strategische doelstellingen

9

Doelstellingen op korte termijn

Operationele doelstellingen

10

Accountability principe

- onmogelijk verschillende doelstellingen te hebben
- teveel maatstaven en doelstellingen kan de aandacht afleiden van de belangrijkste taken en doelstellingen
- hoe meer maatstaven en doelstellingen hoe moeilijker de prestatie te meten valt

11

Informativeness-principe

Hoe meer informatie er is over het doen en laten van de medewerkers, des te beter kunnen hun inspanningen en resultaten worden beoordeeld

12

Welke categorieën van prestatiemaatstaven onderscheid de Balanced Scorecard?

Financiën, klanten, werknemers, interne processen

13

Value Based Management

Aandeelhoudersrendement maximaliseren

14

Differentiatie

Ieder bedrijf is uniek

15

Kostenleiderschap

Het bedrijf slaagt er gedurende langere tijd in de concurrentie voor te blijven via een combinatie van prijs, kwaliteit en koopgemak

16

Klantpartnerschap

Het bedrijf bouwt een hechte relatie op met klanten

17

Marktaandeel

De verkopen van een leverancier in verhouding tot de verkopen van alle aanbieders op de markt

18

Verlaging van de kosten per product kan op twee manieren leiden tot meer winst:

1. Brutomarges nemen toe, waardoor bij een gelijkblijvende afzet de winst kan stijgen
2. De verkoopprijs kan omlaag. Dit kan de afzet stimuleren.

19

Hoe kunnen organisaties hun marktaandeel vergroten?

Promotie
Productbeleid (verbetering van het product)
Meer verkooppunten
Prijs verhogen/verlagen

20

Belangrijkste indicaties als het gaat om de vraag in hoeverre een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen:

Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit

21

Liquiditeit

Inzicht in de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan voldoen

22

Solvabiliteit

Inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is uit het bezit de schulden te voldoen

23

Rentabiliteit

Zegt iets over de mate waarin het geïnvesteerde vermogen ook daadwerkelijk winst oplevert

24

Multidimensionele aanpak

Aanpak waarbij het beeld en de doelstelling worden afgestemd op de behoeften van verschillende partijen die allemaal belang hebben bij het voortbestaan van de onderneming. Ook wel stakeholdermodel.