Week 3 Flashcards Preview

HRM - werving en selectie > Week 3 > Flashcards

Flashcards in Week 3 Deck (16):
1

Schillenmodel Atkinson: Kern

Kernmedewerkers die tot het primaire arbeidssegment horen. Zij komen in aanmerking voor de betere banen en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie.

2

Schillenmodel Atkinson: Secundaire arbeidsmarkt

Medewerkers met minder baanzekerheid en ook minder trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

3

Buy-optie

Werven van medewerkers

4

Make-optie

Ontwikkelen van competenties

5

Contracting-optie

Samenwerking met andere organisaties

6

Nadeel zelf opleiden van medewerkers

- Kost tijd
- Uitkomst is onzeker
- Hoge investeringskosten

7

Voordeel zelf opleiden van medewerkers

- Zorgen voor loopbaankansen
- Organisatie kan de kwaliteiten en competenties zo ontwikkelen dat deze bij de organisatie passen
- Nieuwe kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd tot kracht

8

Strategische focus

Aandacht leggen op waar de organisatie sterk in is

9

Preferred suppliers

Wanneer een klant of partner een leverancier vertrouwt en hier graag zaken mee doet, de leverancier de favoriete partij is van de partner of klant.

10

Co-makership

Twee organisaties die besloten hebben om met elkaar samen te werken om zo een nieuwe markt aan te boren.

11

Hoofdfase 1 werving

Vaststellen wat de organisatie zoekt

12

Hoofdfase 2 werving

Daadwerkelijk op zoek gaan naar nieuwe medewerkers

13

Kerncompetenties

Sterke punten van een organisatie waarde ze beter kan presteren dan haar concurrenten en die ervoor zorgen dat de organisatie nu en in de toekomst waarde kan creëren.

14

Competentiemanagement

Een methode van HRM waarmee sturing wordt gegeven aan de competenties van medewerkers, die een uitwerking vind in verscheidene deelterreinen van het vakgebied en waarmee een explicatie koppeling wordt gelegd met het strategisch beleid van de organisatie.

15

Functieomschrijving

Functie staat centraal

16

Competentieprofiel

Functievervuller staat centraal