Week 5 - Literatuur Flashcards Preview

4 Governance & Strategy > Week 5 - Literatuur > Flashcards

Flashcards in Week 5 - Literatuur Deck (15)
Loading flashcards...
1

Wat is de design school (Mintzberg, 1990)?

De design school is een perspectief op strategie

2

Wat houdt de design school in (Mintzberg, 1990)?

Het basic design school model legt de nadruk op de evaluatie van externe en interne situaties. Extern welke kansen en bedreigingen er zijn in de omgeving (key succes factors). Intern wat de sterke en zwakke punten zijn van de organisatie (onderscheidende competenties).
Daarna wordt de nadruk gelegd op het begrijpen van de waarden van het management (de overtuigingen en voorkeuren van degene die de organisatie leidt) en de sociale verantwoordelijkheden (de ethiek van de samenleving waar de organisatie is ingesloten). De overeenkomsten tussen deze elementen leidt tot het creëren van een strategie.

3

Welke 7 uitgangspunten vormen de basis voor de design school (Mintzberg, 1990)?

1. Strategievorming moet een gecontroleerd en bewust proces zijn. Opletten dat de strategie aan het eind niet iets heel anders is dan wat oorspronkelijk bedoeld was vanwege opportunisme.
2. Verantwoordelijkheid ligt bij de CEO, hij is de strategist. Er is maar een strategist en dat is de manager die aan de top van de hiërarchie zit.
3. Strategievorming moet simpel en informeel zijn. Iedereen moet de strategie kunnen begrijpen.
4. Strategie moet uniek zijn; het gaat om de specifieke situatie die belangrijk is. Strategie moet op maat gemaakt zijn aan de hand van de situatie.
5. Strategie moet volledig worden geformuleerd, klaar om direct te implementeren.
6. Strategieën moeten expliciet en wanneer mogelijk goed gearticuleerd worden, zodat ze eenvoudig zijn.
7. Alleen als deze unieke, volledige, expliciete en simpele strategieën volledig geformuleerd worden kunnen zij ook geïmplementeerd worden. Design School maakt een duidelijk onderscheid tussen het formuleren van een strategie en het implementeren. (Structure must follow strategy)

4

Welke algemene kritiek is er op de design school (Mintzberg, 1990)?

• De design school kan niet makkelijk aanpassen.
• Het beschrijft maar een benadering van strategievorming, en zelfs die vertoont soms enige algemeenheid.
• Strategie kan een systeem in een niche vinden, maar daarmee ook het perspectief verkleinen. Dit lijkt te zijn gebeurt met de ontwerpschool zelf met betrekking tot het formuleren van strategieën.

5

Op welke specifieke onderdelen van de design school heeft Mintzberg kritiek?

-Strategievorming moet gecontroleerd en bewust zijn.
-Strategie wordt gevolgd door gebouw.
-Alle strategieën moeten expliciet gemaakt worden.
-De veronderstelde dichotomie tussen formulering en implementatie.

6

Welke kritiek heeft Mintzberg op het uitgangspunt dat strategievorming gecontroleerd en bewust moet zijn?

Strategievorming is vooral een proces van ‘conception’ in plaats van een lerend proces. Interne capabilities moeten worden beoordeeld met betrekking tot de externe context. Maar in de design school wordt de externe omgeving een beetje links gelaten en wordt gefocust op de organisatie zelf. Dit zorgt ervoor dat men de neiging heeft om sterke punten te overdrijven en zwakke punten te bagatelliseren.

7

Welke kritiek heeft Mintzberg op het uitgangspunt dat structure moet worden gevolgd door strategie?

Omdat de sterke en zwakke punten een belangrijk deel van het model is (een belangrijke input voor strategievorming) en omdat structure een belangrijk onderdeel hiervan is om de capabilities van de organisatie te huisvesten, moet structure een enorme rol spelen in het bepalen van de strategie.

8

Welke kritiek heeft Mintzberg op het uitgangspunt dat alle strategieën expliciet gemaakt moeten worden?

Er zijn belangrijke redenen om strategie niet expliciet te formuleren. Een organisatie heeft namelijk te maken met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Strategieën moeten wel vaak expliciet gemaakt worden voor onderzoek, coördinatie en support. Maar dit moet niet leiden tot dat we geloven dat het normaal is dat strategieën volledig ontwikkeld verschijnen. We moeten ook niet de periodes negeren wanneer strategie moet ontwikkelen.

9

Welke kritiek heeft Mintzberg op de veronderstelde dichotomie tussen formulering en implementatie?

Geen enkele strategie kan zo worden omschreven dat het alle mogelijke situaties dekt.

10

Welke voorwaarden zijn er om wel gebruik te maken van het Design School Model?

1. Een brein kan in principe alle relevante informatie voor strategievormen verwerken. De situatie moet dan wel redelijk simpel zijn zodat de basis van de kennis in een brein kan worden gestopt.
2. Dit brein moet wel volledige kennis hebben van de situatie in kwestie. Bij het centraliseren van kennis moet er wel voldoende toegang tot zijn.
3. De situatie moet redelijk stabiel zijn en voorspelbaar zodat de strategie ook relevant is na verloop van tijd.
4. De organisatie is bereid om het over te dragen aan een centrale strategist, die de tijd krijgt en energie en middelen heeft om het te implementeren.

11

Wat is de kern van Rouleau (2013)?

Strategy-as-practice als perspectief op strategie

12

Wat kan je zeggen over Strategy-as-practice (Rouleau, 2013)?

Strategie wordt gezien als iets wat gewoon gebeurd. Niet iets wat per definitie van tevoren uitgedacht is.
Strategie is iets wat mensen doen, iets praktisch; routines, interacties, gesprekken. Het gaat niet om de uitkomst, maar meer over het proces van de groep.

13

Op welk niveau heeft Strategy-as-practice betrekking (Rouleau, 2013)?

Het heeft betrekking op alle niveaus van de organisatie. Dus het is multi-layered.

14

Welke vijf perspectieven zijn er op strategy-as-practice (Rouleau, 2013)?

-Practice as managerial action
-Practice as a set of tools
-Practice as knowledge
-Practices as organisational resources
-Practice as global discourse

15

Wat kan je zeggen over het verschil tussen de Design School (Mintzberg, 1990) en Strategy-as-practice (Rouleau, 2013)?

De Design School is meer iets rationeels en staat meer vast.
Strategy-as-practice is een vrijer perspectief. Er is niet één perspectief.