Zawroty głowy Flashcards Preview

NEUROLOGIA > Zawroty głowy > Flashcards

Flashcards in Zawroty głowy Deck (35)
Loading flashcards...
1

częśc obwodowa

od przedsionka do pnia nerwu przedsionkowego (do wniknięcia do pnia)

2

częśc ośrodkowa

j. przedsionkowe w pniu - połączone z rdzeniem, móżdżkiem, korą, jądrami innych n. czaszkowych, tworem siatkowatym

3

oczopląs obwodowy

- charakter dwufazowy, rytmiczny, skojarzony
- płaszczyzna: poziomy, poziomo-obrotowy, NIGDY pionowy
- zniesienie fiksacji nasila oczopląs

4

oczopląs ośrodkowy

- może być nierytmiczny, wahadłowy, jednooczny, rozszczepiony, zbieżny, rozbieżny
- może być w każdym kierunku, kierunek może być zmienny
- zniesienie fiksacji zmniejsza oczopląs lub nie ma wpływu

5

użyteczne próby w ocenianiu błędnika, zaburzeń zawrotów

- próba wskazywania barany'ego
- próba babińskiego-weilla
- próba Unterbergera

6

zawroty głowe obwodowe

- vertigo, wirowanie
- poczatkowo nagły, napadowy, stopniowo wygasa
- od kilkunastu minut do paru dni
- ruchy głowy nasilają zawroty

7

zawroty głowy ośrodkowe

- częściej dizziness, rzadziej vertigo
- początek skryty, trudny do ustaleniu, nasilenie raczej stałe
- napady parosekundowe z upadkami, ogólnie miesiące lata
- ruch głowy bez znaczenia

8

dolegliwości towarzyszące zawrotom głowy obwodowym

- zwykle z objawami słuchowymi: szum, niedosłuch, ucuzcie pelnosci
- bez zaburzen swiadomosci, drgawek, bolow glowy
- bez zaburzen widzenia
- bez objawow neurologicznych oprocz patologii nerwu VIII i VII

9

dolegliwosci towarzyszace zawrotom glowy osrodkowym

- bez objawow sluchowych
- zaburzenia swiadomosci, drgawki, bole glowy
- moze wysepowac dwojenie, zaburzenia ostrosci, mroczki
- mozliwe inne objawy neurologczine

10

NAJ choroby - obwodowe zawroty

- łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy
- ch. lokomocyjna
- zap. nerwu przedsionkoweg
- urazy
- nerwiak nerwu VIII
- ch. Meniere'a
- zapalenie blednika

11

NAJ choroby - osrodkowe zawroty

- zaburzenia krazenia mozgowego
- urazy
- migrena
- padaczka
- guzy tylnego dolu czaszki
- stwardnienie rozsiane

12

wskazania do postepowania w trybie pilnym

nagłe układowe zawroty głowy:
- po urazie wielonarzadowym
- po wypadnieciu funkcji przedsionka
- z jednostronna gluchota
- z podwyzszonym CTK i ocozplasem
- z narastajacym bolem
- z uszkodzeniem innych n. czaszkowych
- w przebiegu przewleklego lub ostrego zap ucha
- pierwszy epizod

13

BPPV

= łagodne połozeniowe napadowe zawroty
- patologia n. otolitowego
- czeste, raczej pozniez 50
- napadowe krotkie, nudnosci, zaburzenia rownowagi - wyzwalane zmiana polozenia glowy, ustepuja po paru tyg

14

procedura Epleya

leczenie BPPV

15

manewr Semonta

leczenie BPPV

16

ch Meniere'a

- ukladowe zawroty glowy i zab. rownowagi
- szum w uchu i niedosluch
- oczoplas

17

nerwiak VIII

NAJ guz kata mostowo-mozdzkowego (schwannoma)
- powolny wzrost
- najpierw objawy sluchowe, nastepnie z innych nn czaszkowych
L: chirurgia i radiochirurgia

18

zapalenie nerwu przedsionkowego

nagły i ostry ból przedsionkowy (prawdopodobnie wirusowe)
- czesto u mlodych
- burzliwe dolegliwosci i objawy, wycofuja sie w ciagu dni- tygodni

19

farmakoterapia przewlekła zawrotow

- betahistyna (agonista H1 i antagonista H3)
- blokery kanału wapniowego (flunaryzyna, nimodypina
- metyloksantyny (pentoksyfilina)
- blokery alfa (nicergolina)
- winpocetyna
- piracetam
- placebo

20

NREM I

fale theta

21

NREM II

wrzeciona senne i kompleksy K

22

NREM III

fale delta (20-50%)

23

NREM IV

fale delta (>50%)

24

REM

desynchronizacja, u dorosłych 20-25% snu
stadium toniczne: hipotonia i atonia mięśni, zniesienie odruchów mono i poliynaptycznych
stadium fazowe: szybkie ruchy gałek, wahania rytmu serca i CTK, samoistne ruchy (mioklonie, ruchy języka)

25

sen NREM - mechanizmy

-neurony hipnogeniczne w obszarze przedwzrokowym (przednia cz. podwzgórza)

- hamowanie neuronów histaminergicznych tylnej cz. podwzgórza (normalnie pobudzają ukł wstępujący siatkowaty)

- zahamowanie aktywności ukł siatkowatego - blokada informacji dochodzącej do wzgórza
- brak pobudzania kory mózgowej

26

umiejscowienie neuronów hipnogenicznych

obszar przedwzrokowy, przednia cz. podwzgórza

27

sen REM - mechanizmy

- zwiększona aktywność neuronów cholinergicznych śródmózgowia i mostu (j. konarowo-mostowe nakrywki i j. boczno-grzbietowe nakrywki)
- zmniejszona katywnosc neuronow miejsca sinawego i jadra szwu

28

atonia mięsni w REM

neurony w pobliżu m. sinawego - twór siatkowaty - droga siatkowato-rdzeniowa - hamujace neurony wstawkowe w opuszcze i w rdzeniu

29

ruchy galek w REM

aktywowane prze przyposrodkowy twor siatkowaty mostu pobudzany przez srodmozgowiowy uklad siatkowaty

30

polisomnografia

- EEG
- ruchy gałek ocznych
- EKG
- ruchy oddechowe
- Sat O2
- napięcie miesni i ich aktywnosc