להצלוח Flashcards

Decks in this Class (6):

 • Halsa
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Handla
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Demonstrativa Pronomen
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Bestamd Artikel Lektion 2
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Lektion 2 Verb
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Lektion 3
  12 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)