עברית בית ספר לתיירות Flashcards

Decks in this Class (26):

 • בקעת כינורות
  263 Cards
  Preview Flashcards
 • ארכיאולוגיה
  185 Cards
  Preview Flashcards
 • 1
  206 Cards
  Preview Flashcards
 • עזרה ראשונה
  40 Cards
  Preview Flashcards
 • כללי
  148 Cards
  Preview Flashcards
 • 中文
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • צפון ים המלח
  128 Cards
  Preview Flashcards
 • היסטוריה וארכיאולוגי
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  138 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  142 Cards
  Preview Flashcards
 • גיאוגרפיה
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • הברית החדשה
  48 Cards
  Preview Flashcards
 • תנ׳׳ך
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • רבי זקס
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • 4
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • 5
  146 Cards
  Preview Flashcards
 • 10
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • 5
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • 6
  235 Cards
  Preview Flashcards
 • 7
  205 Cards
  Preview Flashcards
 • 8
  337 Cards
  Preview Flashcards
 • 9
  85 Cards
  Preview Flashcards
 • 10
  140 Cards
  Preview Flashcards
 • 11
  285 Cards
  Preview Flashcards
 • 12
  125 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)