עברית שלי Flashcards

Decks in this Class (33):

 • Piel
  94 Cards
  Preview Flashcards
 • Paal Xx
  159 Cards
  Preview Flashcards
 • Paal
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • 1
  115 Cards
  Preview Flashcards
 • עוד מילים
  117 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  111 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • שם תואר
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • 4
  103 Cards
  Preview Flashcards
 • 5
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • Atarit Class
  86 Cards
  Preview Flashcards
 • 6
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • 7
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • התפעל
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • הפעיל
  103 Cards
  Preview Flashcards
 • All
  91 Cards
  Preview Flashcards
 • פיעל
  92 Cards
  Preview Flashcards
 • נפעל
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • 8
  99 Cards
  Preview Flashcards
 • 9
  156 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  101 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  72 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  35 Cards
  Preview Flashcards
 • 10
  100 Cards
  Preview Flashcards
 • New
  83 Cards
  Preview Flashcards
 • 11
  101 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  48 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • 12
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • 13
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • 14
  2 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (8)