ისტორია - CAT 😻😺👨‍🎓 Flashcards

Decks in this Class (68):

 • ქვისხანა
  26 Cards
  Preview Flashcards
 • ეგვიპტე
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • შუმერი
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ბაბილონი
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ასურეთი (პირვე
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • ხეთები
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ურარტუ
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • დიაოხი
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • კოლხა
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • აქიმენიანთა ირ
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • ფინიკია
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • ათენი
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • სპარტა
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • ბერძნული კოლონ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • ბერძენ სპარსელ
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • პელოპონესის ომ
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • ალექსანდრე მეს
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • ქართლის სამეფო
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • რომი
  35 Cards
  Preview Flashcards
 • პომპეუსის ლაშქ
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ქართლი პირველ
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • ხალხთა დიდი გა
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • რომის იმპერიის
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • რომის იმპერიის
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ქრისტიანობის წ
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • ქრისტიანობის გ
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • სასანიანთა სახ
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ვახტანგ გორგას
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • მეფობის გაუქმე
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • იუსტინიანე პირ
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ხოსრო პირველი
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • დიდი ომიანობა
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • ჰერაკლე კეისარ
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • კარლოს დიდი და
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • პაპიზმი და საღ
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • ისლამისა და სა
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • არაბობა ქართლშ
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • ქართული სამეფო
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • დავით კურაპალა
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ბაგრატ მესამე
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • გიორგი პირველი
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • ბაგრატ მეოთხე
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • თურქ სელჩუკები
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • დავით მეოთხე ა
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • საქართველო დავ
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • თამარ მეფე
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • ჯვაროსნული ლაშ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • მონღოლები და ს
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • გიორგი მეხუთე
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • თემურ ლენგის ლ
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • საქართველოს და
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • ოსმალთა სახელმ
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • პარლამენტი ინგ
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • დიდი გეოგრაფიუ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • ჰუმანიზმი და ა
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • რეფორმაცია და
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • ოსმალეთი მეთექ
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • სეფიანთა ირანი
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • შაჰ აბას პირვე
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • რუსეთი მეთექვს
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • ვახტანგ მეექვს
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • ერეკლე მეორე დ
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • სოლომონ პირველ
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ჰოლანდიის რევო
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • ინგლისის რევოლ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • აბსოლუტიზმი
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • განმანათლებლო
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • ამერიკის კოლონ
  13 Cards
  Preview Flashcards