Farma, stoma, k1 Flashcards

Decks in this Class (12):

 • Uklad Parasympatyczny Receptory Leki
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Uklad Sympatyczny Receptory Leki
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe
  63 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Neurotransmisja
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Nasenne I Uspokajajace
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwlekowe
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwpadaczkowe
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Antydepresyjne
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwpsychotyczne
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Stymulujace Csn Psychozomimetyczne S
  22 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (4)