คำใช้บ่อย 1 Flashcards Preview

ญป ฝึกเขียนคันจิ > คำใช้บ่อย 1 > Flashcards

Flashcards in คำใช้บ่อย 1 Deck (20):
1

เรียน

勉強
べんきょう

2

ขึ้นรถ

乗る
のる

3

ซื้อ

買う
かう

4

เล่น

遊ぶ
あそぶ

5

เดิน

歩く
あるく

6

งานอดิเรก

趣味
しゅみ

7

นอน

寝る
ねる

8

แต่งงาน

結婚
けっこん

9

ให้ยืม

貸す
かす

10

อ่าน

読む
よむ

11

ใช้

使う
つかう

12

จบ เลิก

終る
おわる

13

จำเป็น

要る
いる

14

reservation, appointment, booking, advance order

予約
よやく

15

ขับ(รถ)

運転
うんてん

16

office

事務所
じむしょ

17

ประชุม

会議
かいぎ

18

product

製品
せいひん

19

อธิบาย

説明
せつめい

20

breakdown, failure, fault, out of order
objection, protest
damage, hurt

故障
こしょう