1. hét szóbelis könyv Flashcards Preview

Angol > 1. hét szóbelis könyv > Flashcards

Flashcards in 1. hét szóbelis könyv Deck (44):
1

bőséges

abundant

2

alkalmazkodik

accomodate

3

alkalmazkodik valamihez

adjust to sg

4

házasságtörés

adultary

5

fejlődés

advance

6

összegyűlt

assembled

7

támogatás, segély

benefit

8

gyermekgondozó

childminder

9

halad a ranglétrán

climb the corporate ladder

10

együtt él

cohabit

11

együtt élés

cohabitation

12

elkötelezi magát

commit oneself

13

összeférhetőség

compatibility

14

boldoguláshoz szükséges észségek

coping skills

15

sokféleség

diversity

16

megosztás

division

17

felmerül

emerge

18

érzelmi biztonság

emotional security

19

tágabb

extended

20

nevelőszülei gondozás

foster care

21

állami

government-run

22

összeférhetetlen

incompatible

23

tapintatlan, figyelmetlen

inconsiderate

24

következetlen

inconsistent

25

kezdeményez

initiate

26

alacsony kamatozású

low-intrest-rate

27

házassági

marital

28

friss házasok

newlyweds

29

alap

nuclear

30

engedelmeskedik

obey

31

túlságosan óvó

over-protective

32

családi otthon

parental home

33

engedékeny

permissive

34

többnejűség

polygamy

35

házassági szerződés

prenuptial agreement

36

egyedüllét

privacy

37

kihirdetés

proclamation

38

önfegyelem

self-discipline

39

elkényeztetett

spoiled

40

jelentős

substantial

41

kiegészítés

supplement

42

előre nem látható

unforeseeable

43

eskü

vow

44

esküvői ebéd/vacsora

wedding reception