1. hét szószedet Flashcards Preview

Angol > 1. hét szószedet > Flashcards

Flashcards in 1. hét szószedet Deck (177):
1

cél, feladat

objective

2

rangsorol

prioritise

3

(meg)szerzés

acquisition

4

irány

orientation

5

kialakít, belenevel

instil

6

hozzáértő

competent

7

munkaerő

workforce

8

vágy

desire

9

megszabadul valamitől, kiírt

root out

10

alakít, formál

form

11

gondolkodó, érvelő

reasoning

12

alapelv

principle

13

egyszerű

plain

14

csupasz

bare

15

egyhangú

monotonous

16

terem

vault

17

mutatóujj

forefinger

18

kihangsúlyoz, kiemel

underscore

19

otthont nyújt, helyet biztosít

house

20

beárnyékol

overshadow

21

hajlíthatatlan

inflexible

22

szigorú

dictatorial

23

égnek áll (haja)

bristle

24

szél, perem

skirts

25

kopasz

bald

26

fenyőfa

fir

27

dudor

knob

28

kéreg, felső réteg

crust

29

alig

scarcely

30

konok, makacs

obstinate

31

testtartás

carriage

32

feltételezés

assumption

33

viszonyulás

perspective

34

szemlélet

approach

35

észszerű, átgondolt

rational

36

alátámaszt, igazol

confirm

37

illemszabályok, előírások

etiquette

38

nevelt

nurtured

39

környezet

setting

40

kísérletezés

experimentation

41

elvet, elhagy

do away with

42

ösztönző

stimulating

43

erőforrás

resource

44

lényeg

essence

45

nevelő, pedagógus

educationalist

46

gyakorlati, tapasztalaokon alapuló

experiental

47

elsődleges

primary

48

ered, származik

originate

49

átvesz, alkalmaz

adopt

50

magabiztos

self-assured

51

újító, kezdeményező

innovative

52

ötlet, ihlet

inspiration

53

fokoz, növel, javít

enhance

54

társít

associate

55

kirándulás

outing

56

jövedelmező

beneficial

57

aktív részvételt igénylő

hands-on

58

gátlás

inhibition

59

felmér, felbecsül

assess

60

kezdeményező készség

initiative

61

(fel)nevel

rear

62

erős vágy

appetite

63

elégedett, boldog

fulfilled

64

serkent, ösztökél

stimulate

65

kibertér

cyberspace

66

fejlődés

advance

67

eloszlat

dispel

68

tévhit

misconception

69

valamiből eredő, származó

rooted in

70

szabály

convention

71

megszerez, elsajátít

acquire

72

emberemlékezet óta

from time immemorial

73

előidéz

generate

74

forradalmi

revolutionary

75

alkalmazás

application

76

felfogás

perception

77

hatás

impact

78

alkalmasság

functionality

79

vállalkozó

entrepreneur

80

elhamarkodottan cselekszik

rush into

81

vállalkozás

venture

82

megfelel (a várakozásoknak)

live up to

83

átértékel

reassess

84

lehetőség

potential

85

jelenleg

presently

86

intézmény

establishment

87

több funkciós

multi-functional

88

egyidejűleg

simultaneously

89

fórum

forum

90

alkalmas

geared towards

91

egész életen át tartó

life-long

92

erőfeszítés

endeavour

93

együttműködés

collaboration

94

felszabadít

liberate

95

korlát

limitation

96

rugalmasság

flexibility

97

hozzáférhető, elérhető

accessible

98

leendő

prospective

99

törekvés

pursuit

100

valamilyen hivatást űző ember

practitioner

101

hasonlóság

resemblance

102

hátrány

drawback

103

hagyományos

time-honoured

104

korlátozás

restraint

105

végső

ultimate

106

ellátás

provision

107

kizárólagosan

exclusively

108

kívánatos

desirable

109

angol érettségi (nagy)

A level (Advanced level)

110

általános iskola

primary school

111

bölcsőde

creche

112

felsőoktatás

higher education

113

diploma utáni képzések

post-graduate courses

114

óvoda

nursery school

115

angol érettségi (kicsi)

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

116

középiskola

secondary school

117

ösztöndíj

maintenance grant

118

főiskolai/egyetemi kar

faculty

119

fejleszt, javít

upgrade

120

tanuló

apprentice

121

szakma

trade

122

koedukáció

co-education

123

átlagos minőség

run of the mill

124

oktatás képzés

tuition

125

kétnyelvű

bilingual

126

magolás

rote learning

127

koli

boarding school

128

cserediák

exchange student

129

tanterven kívüli

extra-curricular

130

testi fenyítés

corporal punishment

131

szakképzés

vocational training

132

távoktatás

distance learning course

133

aláveti magát valamilyen szabálynak

conform

134

értékelás

assessment

135

együttműködik

collaborate

136

oktat, tanít

instruct

137

oktatás tanítás

instruction

138

kizár, kicsap

expel

139

kizárás, kicsapás

expulsion

140

felfüggeszt

suspend

141

felfüggesztés

suspension

142

levelez

correspond

143

levelezés

correspondence

144

megsért, áthág

violate

145

ellenőríz

monitor

146

hagyományos

conventional

147

elkerülhetetlenül, szükségszerűen

inevitably

148

munkanélküli

redundant

149

kimagasló teljesítményt nyújtó

overachiever

150

iparkodik, igyekszik

strive

151

átlagon alul teljesít

underachiever

152

minősít besorol

rate

153

felbecsül, felmér

estimate

154

anyagilag támogat

fund

155

alábecsül

underestimate

156

lehetőség

potential

157

túlképzett

overqualified

158

létszámhiánnyal küzdő

understaffed

159

alulfizetett

underpaid

160

túlértékel

overrate

161

tulajdonít, valaki számlájára ír

attribute

162

alulfinanszírozott

underfunded

163

erkölcsös

moral

164

erkölcstelen

immoral

165

repülő sárkánygyík

pterosaur

166

egyedülálló, különleges

extraordinary

167

előzmény, példa

precedent

168

péda nélküli, példátlan

unprecedented

169

alapít, létrehoz

found

170

vita

debate

171

lehetővé tesz

enable

172

elképzel, képet alkot

envisage

173

megért

comprehend

174

felfoghatatlan, érthetetlen

incomprehensible

175

sokféle, különböző

diverse

176

felölel, magába foglal

incorporate

177

tanterv

curriculum