4. hét szószedet Flashcards Preview

Angol > 4. hét szószedet > Flashcards

Flashcards in 4. hét szószedet Deck (61):
1

képpel, rajzzal ellát, illusztrál

illustrate

2

skiccel, vázlatot készít

sketch

3

lerajzol, lefest

depict

4

vidéki, falusi

rural

5

bepillantás

insight

6

előrelátás, körültekintés

foresight

7

időjárás előrejelzés

forecast

8

(bal)sejtelem

premonition

9

gyötrő

nagging

10

feloszlik, elszédeleg

disperse

11

felold

dissolve

12

(széles körben) elterjeszt

disseminate

13

meghamisít

rig

14

pezsgő

effervescent

15

bizonyíték

evidence

16

bizonyítás

proof

17

tanú

witness

18

bizonyítási kötelezettség

the burden of proof

19

ügyészség, a vád képviselője

prosecution

20

a védelem tanúja

defence witness

21

tanúvallomást tesz

testify

22

erőteljes

forceful

23

kíméletlen, barbár

savage

24

bolyong, kóborol

roam

25

ellenzék

opposition

26

gazdasági visszaesés

recession

27

lehangoló nyomasztó

gloomy

28

gazdasági összeomlás

economic meltdown

29

tréfás, humoros

facetious

30

nyilvánvaló

evident

31

számítógépes ismeretekkel rendelkező

computer literate

32

ért hozzá, jó szeme van hozzá

have an eye for

33

sugárzik, árad

exude

34

idegesítő, idegörlő

nerve-racking

35

fürkész, kémlel

scrutinise

36

számítógépes ismeret

computer literacy

37

kielégítő

fulfilling

38

kárpótol

compensate

39

idézet

quotation

40

ösztönző

inspirational

41

alapít

establish

42

munkaerő

workforce

43

csap, üt

hit

44

soha nem látott mértékű, csúcsot söntő

at a record high

45

nagy terhet ró valakire

put a strain on

46

vonakodó

reluctant

47

küzd

struggle to

48

másrészről

on the other side of the coin

49

mindenütt előfordulás

ubiquity

50

árusító automata

vending machine

51

helytelenül, negatív irányban

adversely

52

nem túl gyakori

few and far between

53

energia, vállalkotókedv

drive

54

mindent elözönlő

invasive

55

globalizáció

globalisation

56

mégis

nonetheless

57

kényszerhelyzet

dilemma

58

együtt jár

go hand in hand

59

ellenben

conversely

60

valóra vált

accomplish

61

rosszul sül el

backfire