9. hát szószedet Flashcards Preview

Angol > 9. hát szószedet > Flashcards

Flashcards in 9. hát szószedet Deck (97):
1

ellenáll

resist

2

elcsügged, elbátortalanodik

dishearten

3

romba dönt

blast

4

következmény, kedvezőtlen hatás

backwash

5

elbocsát, kirúg(állásból)

be given the sack

5

moraj

rumble

6

vita, viszály

contention

7

előidéz, alkalmat ad valamire

give rise to

7

kiszáll, partra száll

disembark

8

elveszti az irányt

disorientete

9

megfékez, visszatart

restrain

10

fejletlen, elmaradott

backward

11

kiszárad

get dehydrated

12

felvált, átváltozik

give place to

12

illegális, törvénytelen

backstreet

12

tartósít

conserve

13

sírkamra

chamber

14

(nemzeti) valuta

currency

14

motor, mozgató rugó

backbone

14

befejeződik, végződik

conclude

14

megkülönböztet

distinguish

14

abbahagy

relinquish

15

eláraszt, elönt

inundate

16

kihalás, megsemmisülés

demise

17

feltartóztat

detain

18

szállít fuvaroz

transport

18

terv, elgondolás

conception

20

kiutasít, kitoloncol

deport

21

a háttérben, titokban

backstage

21

fenyegetően közelít

loom

21

állatsereglet

menagerie

22

(hozzá) tartozik

pertain

23

bolyongás kóborlás

ramble

24

átkapcsol, átirányít

transfer

26

elcsúfít, eltorzít

disfigure

27

összefut, konvergál

converge

27

szétszór

disperse

28

körülölel, átfog

encompass

30

elbűvöl, megigéz

enchant

31

megóv, megvéd

preserve

32

csőcselék

rabble

34

meghátrál, visszavonul

give ground

35

következmény, utóhatás

aftermath

36

visszafelé sül el

backfire

37

elősír, első kamra

antechamber

38

felirat

inscription

38

rendületlenül kitart valami mellett

persist

39

elkülönít

seclude

40

engedély

concession

42

kráter

crater

43

állítást megcáfol, meghazudtol

give lie to

44

kiérdemel

diserve

45

érthető

intelligible

46

fertőzés

infection

48

elrettent, eltántorít

demotivate

50

leértékel, elértéktelenít

devalue

51

rendetlen

disorganised

51

kifejez, közöl

convey

52

baktérium

germ

54

okirat nélküli

undocumented

56

szabadjára enged, szabad folyást ad

give vent to

57

eloszlat, szétkerget

dispel

58

lefegyvezerez

disarm

60

körbekerít, bekerít

enclose

61

visszaszerez

regain

62

pusztulás, pusztítás

devastation

63

település

settlement

64

átalakít

transform

65

megsemmisít

annihilate

66

előre bejelent, előre figyelmeztet

give notice

67

elér, megvalósít

attain

68

átalakít

convert

70

korai

untimely

72

rejtjelez, titkosírásba áttesz

encode

73

futó pillantást vet valamire

give a once over

74

megfejt

decode

75

elolt

extinguish

76

felvált, átváltozik

give place to

78

elpusztít

devastate

79

társalog, beszélget

converse

80

közvetít, tovább ad

transmit

81

heves tiltakozás

outcry

82

tartózkodik

refrain

83

hamis

counterfeit

84

visszatáncol, visszalép

backtrack

85

adományoz, szétoszt

dispense

86

kiolvaszt

defrost

87

konferencia

convention

88

megingat

destabilise

89

nem engedelmeskedik

disobey

90

lefoglal, félretesz

reserve

92

kedvezőtlen visszajelzés

backlash

93

fenntart, megőriz

retain

94

kipróbál

give it a try

95

kifejezésre juttat, hangot ad

give voice to

96

előidéz

trigger

97

legyőz

vanquish