2. hét szószedet Flashcards Preview

Angol > 2. hét szószedet > Flashcards

Flashcards in 2. hét szószedet Deck (110):
1

kiterjeszt, tágít

expand

2

bővít, kiszélesít

broaden

3

meggyőz, bebizonyít

convince

4

jelentéktelen

insignificant

5

felülmúl, túlszárnyal

overshadow

6

bizonytalan, kétkedő

doubtful

7

megpróbáltatás, nehézség

hardship

8

elintéz, megbízást teljesít

run errands

9

saját vállalkozást vezet

run sb"s own business

10

mindent figyelembe véve, végül is

at the end of the day

11

szakadatlanul, egyfolytában

on end

12

vigyáz arra, hogy mit mond

mind sb's tounge

13

meglehetősen kicsi

on the small side

14

mellékhatás

side effect

15

álmosság

drowsiness

16

ráadásul, mellette

on the side

17

tagja valaminek

be part of

18

félig részben (koreai)

part (Korean)

19

az alkalomhoz illően öltözködni

dress the part

20

a cél szentesíti az eszközt

the end justifies the means

21

elhatározza magát, dönt

make up one's mind

22

határozottan akar valamit

set sb's mind

23

erőfeszítést tesz

put effort into

24

álszent, képmutató

hypocrit

25

kár erről tovább beszélni

end of story

26

cáfolhatatlan, tagadhatatlan

undeniable

27

felbosszant

get on the wrong side

28

magától elmúlik, lezajlik

run its course

29

elválik, feloszlik

part company

30

folytat, úz

pursue

31

a végsőkig küzd

give sb a run for sb's money

32

nézőpont, vélemény

side of the story

33

valaki mellé áll, igazat ad valakinek

take sb's side

34

kifejez, tükröz

reflect

35

alkotó

creative

36

levezeti, feloldja a feszültséget

release tension

37

megnyugtat

soothe

38

egyre inkább

increasingly

39

stresszoldás, levezetés

outlet

40

együttműködés

cooperation

41

felidézi valaki tudását

reacquaint

42

állóképesség, kitartás

stamina

43

önfegyelem

self-discipline

44

összhang

coordination

45

(főiskolai, egyetemi) tanár

tutor

46

szállás

accomodation

47

megkönnyebbült, felszabadult

relieved

48

szükségszerű, biztos

bound to

49

kollégium

student hall

50

kihívást jelentő

challenging

51

nehéz kemény

tough

52

alkalmazkodik, hozzáigazít

adjust

53

közvetlen, kedves

approachable

54

segítőkész készséges

supportive

55

intézmény

institution

56

megfontolt, körültekintő

cautious

57

kapcsolat

association

58

szemléltet

illustrate

59

(törzs)vagyon

capital

60

jövedelem

income

61

röpke, múlékony

ephemeral

62

szavatol, gondoskodik

ensure

63

növel, felhalmoz

run sth up

64

tartozás, adósság

debt

65

hitelkártya

debit card

66

rokon értelmű, azonos jelentésű

synonymous

67

rész, hányad

percentage

68

előny

privilige

69

túlszárnyal, leköröz

outweigh

70

csalóka, megtévesztő

deceptive

71

félreértelmezés

misconception

72

kiszámíthatatlan

unpredictable

73

befektetés

investment

74

jövedelmez, termel

yield

75

hajsza

rush

76

fogalom

concept

77

eredménye van, siker koronázza

bear fruit

78

moghosszabbít, elnyúlt

prolong

79

kiterjeszt

extend

80

kecsegtet

flatter

81

bagatelizál, lekicsinyel

play down

82

igény, kövötelés

claim

83

csábító

tempting

84

okosan használ fel, a lehető legtöbbet hozza ki belőle

make the most of sth

85

vagyon, tulajdon

property

86

részvény

share

87

eredményez, létrehoz

generate

88

munka

labour

89

innen, ebből (ered)

hence

90

kiegyenlít, kifizet (tartozást)

pay off

91

kamat

interest

92

visszafizet

repay

93

végösszeg

grand total

94

legalacsonyabb, legkisebb

minimum

95

csapda, kelepce

trap

96

hatalmas, írtózatos

massive

97

károdra, rovásodra

at your expense

98

küzdelem, kín

agony

99

kiadás, költség

expense

100

kamatláb

interest rate

101

lekötött bankbetét

bank deposit account

102

pénzben játszik, fogad

gamble

103

biztosítás

insurance

104

fedezet, kártérítés

cover

105

önrész

excess

106

eltér

differ

107

vagyon

asset

108

felhalmoz

build up

109

strucc

ostrich

110

nyugdíj

retirement