1. Tarihsel Gelişme Flashcards Preview

Raylı Sistemler > 1. Tarihsel Gelişme > Flashcards

Flashcards in 1. Tarihsel Gelişme Deck (13):
1

İlk ve ortaçağlarda taşımacılık nasıldı?

İnsanlar genellikle yaya ya da hayvan sırtında seyahat ettiler. Karavanlarla mal taşınırdı, yol uygunsa kızak, kağnı, at arabası kullanılırdı.

2

İlk raylı sistemleri anlatınız

Onyedi ve onsekizinci yüzyılda taş ve maden ocaklarında kullanıldı. Yassı büyük taşlar ya da tomrukların üstünde atla çekilen vagonlar vardı. Ağırlık artınca yetersiz olduğu görüldü.

3

İlk raylar nasıl ortaya çıktı?

Zemindeki tomrukların aşınmasını azaltmak için dökme veya dövme demir levhalar tekerleklerin geleceği yere yerleştirildi. Daha sonra demir kenarlı raylara dönüştü. Vagon raydan çıkmasın diye çıkıntılar eklendi.

4

Neden uzun geniş çelik raylara geçildi?

Buharlı lokomotifler ağır yük taşıyordu. Yeni raylar gerekti.

5

Neden köprü, dolgu, destek duvarları, drenaj ya da tünel gerekir?

Çünkü rayın belli bir eğimde kalması gerekir.

6

İlk demiryolları nasıl yönetilirdi? Gelişince ne oldu?

İnşaat ve makina mühendisleri çalışırdı. Bir yönetici demiryolu ve araçlardan sorumlu olurdu. Genişleyince başka mühendisler ve uzmanlar eklendi.

7

Yolcu ve Yük taşıtan müşterilerin beklentisi nedir?

Yolcu: Zamanında ve konforlu, güvenli bir ortamda kabul edilebilir sürede seyahat ister.
Yük ise malların güvenli ve zamanında taşınmasını ister.
İkisi de makul bir ücret bekler.

8

Demiryolu rotası seçerken nelere bakılır?

Yük-yolcu talepleri
Trafik beklentisi
Fiziki şartlar
alternatif rotalar
maliyet dikkate alınır.
Bazen:
Zemin su seviyesi
toprak özellikleri
hizmet yapıları da dikkate alınır.

9

Yer altı demiryolunda farklı ne istenir?

*Yürüyen merdiven
Asansör
Havalandırma
Aydınlatma
Çalışanlara mekan
Yangın ve acil çıkış
Şehir içi araç trafiğine etkisi dikkate alınır.

10

Yer altı demiryolunda farklı ne istenir?

*Yürüyen merdiven
Asansör
Havalandırma
Aydınlatma
Çalışanlara mekan
Yangın ve acil çıkış
Şehir içi araç trafiğine etkisi dikkate alınır.

11

Yerden yukarıda demiryolunda farklı ne istenir?

Çevresel hususlar
Görüntü
Gürültü
Acil durum müdahale imkanları dikkate alınır.
İstasyon binası, merdiven, rampalar vb gerekir.

12

Başarılı bir demiryolu için gereken kaynaklar nelerdir?

İnsan kaynakları
Taşınmazlar
Taşınır makineler
Bunlar eksik olursa işletmede eksiklikler olur.

13

Birincil ihtiyaç nedir?

İnsanın iyi eğitimli olması. İyi eğitimli çalışan olmadan ötekiler işe yaramaz.