11 Sistemler ve Haberleşme Flashcards Preview

Raylı Sistemler > 11 Sistemler ve Haberleşme > Flashcards

Flashcards in 11 Sistemler ve Haberleşme Deck (12):
1

Raylı sistemelerde insan hataları nerede olur?

İnsan hataları çoğu zaman insan süreçleri arasındaki arayüzde ve insan makine arasındaki eylemlerde olur

2

Raylı sistemlerin varoluş sebebi nedir?

Yük ve yolcu taşımak

3

Raylı sistemler sistem piramidi nelerden oluşur?

İşaretleşme
Anons
Telsiz
CCTV
SCADA
Mühendislik
İşletme

4

Mühendislik hizmetinin temel işlevi nedir?

Her bir alt sistemi desteklemek, gerekli bakımı yapmak, hataları tespit etmek ve gidermek

5

Raylı sistemlerde işaretleşmenin görevi

Raylı sistemi bir şekilde kontrol etmek
Konum donanım ve kişilere gereken eylemleri yapabilmeleri için işletim bilgisi sağlamak

6

İşaretleşme hangi bilgileri otomatik sağlamalıdır?

Trenlerin tarifelerine uygun şekilde düzenlenmeleri.
• Tren tanım ve rotası.
• Ekip koruması.
• Tren hareketlerinin tam korunması.
• Otomatik tren çalıştırma (kuruluysa).
• Otomatik tren koruma (kuruluysa)

7

İşeretleşmenin etkileşimli bilgi sağlaması gereken konular

• Servis aksaması hakkında bilgi.
• Tren servis raporları, tarih/grafik.
• Olası sorunların ve işletim çelişkilerinin önceden tahmin edilmesi.
• Tren ve ekip konumları.
• Varış zamanı öngörüleri.
• Yerel işaretler ve hız sınırları hakkında bilgi.

8

Raylı sistemler yönetiminin potansiyel yolculara karşı sorumluluğu ne zaman başlar?

Potensiyel yolcular istasyon ya da durağa gelince

9

Güçlü az hoparlör mü, zayıf çok hoparlör mü?

Zayıf çok daha iyi

10

Anons sitemleri ne işe yarar?

Anons sistemleri yolcuların kontrolü için temel bir araçtır ve peronlarda ve yolcuların dolaştıkları alanlarda yolcu akışını kontrol için, trene yolcuların binmelerinde yardımcı olmak için, ve acil durumlarda istasyonun veya trenin boşaltılması amacıyla kullanılır

11

Sesli duyuru dışında ne lazım istasyonda?

yolcuları binecekleri trenler, peronlar, istasyonda bulunan bekleme salonu, lokanta, büfe, başka tren veya araç için bağlantı yerleri ve benzer şeyler hakkında bilgilendiren sabit duyurular ve levhalar da olmalıdır.

Bunların yanında, büyük istasyonlarda trenlerin kalış ve geliş saatlerini gösteren ve sürekli güncellenen göstergeler bulunmalıdır.

12

Yangın, duman ve su basmasında hangi donanımlar çalışmayabilir?

• Yürüyen merdivenler ve asansörler.
• Su pompaları.
• Su kuyusu seviye göstergeleri ve şalterleri
• Havalandırma pervaneleri ve kapakları
• Otomatik alarm sistemleri.
• Su basmasını kontrol eden geçit ve engeller.