3. Çeken Çekilen Araçlar Flashcards Preview

Raylı Sistemler > 3. Çeken Çekilen Araçlar > Flashcards

Flashcards in 3. Çeken Çekilen Araçlar Deck (21):
1

Ray üstünde giden araç ray ve destek yapısına ne tür kuvvetler aktarırı?

Düşey, yatay ve uzunlamasına kuvvet aktarır.
Doğrudan teker teması ile yüzeye; teker çıkıntısının yatay baskısı ile ya da sürtünme ile uzunlamasına

2

Dönüşlerdeki merkezkaç etkisi ve rüzgarın savurması nasıl aşılır?

Dönüşteki rayın hafifçe yükseltilmesi ile halledilir.

3

Çeken ve çekilen araçları sınıflandırın

Lokomotifler
• Yük vagonları
• Yolcu vagonları
2
• Çoklu birimler (her birinin hareket yeteneği kendinde)
• Metro araçları (genellikle çoklu birimler)
• Hafif raylı/tramvaylar (genellikle birbirine eklenen birimler)
• Ray üzerine kurulmuş makineler (vinçler, demiryolu iş makineleri)
• Denetim ve bakım araçları

4

Buharlı ilk tren ne zaman, kim tarafından ve nerede kullanılmak üzere geliştirildi

Buhar gücüyle çekilen ilk tren Richard Trevithick’in buharlı lokomotifiyle 1804’te South
Wales’te çalıştırılmıştı. Bu lokomotif bir maden ocağındaki raylı yolda iyi iş görmüştü, ama
dökme demirden yapılan yol ağır yükler ve ani yüklemeler için yetersizdi.

5

İlk buharlı yolcu treni?

1825’te Stockton ve Darlington yolunda
George Stephenson’un “Locomotion” adını verdiği çekici ile gerçekleşti

6

İlk yeraltı sistemi ne zaman nerede?

1863 Paddington Londra arası

7

İlk elektrikli lokomotif fikri kimden? İlk ne zaman gösterildi?

1834 Davidson; 1879 ilk Berlin fuarında gözüktü

8

Elektrikli lokomotif ilk kez nerede kullanıldı

Londra'da 1890'da. Londra metrosunun öncülü

9

Neden çoklu çekiş tercih edilir? Nerelerde?

çekiş ve frenleme gücünün tüm tren boyunca yayılması ve trenin çabuk
kalkıp durabilmesiydi. Çok duraklı hatlarda bu özellik çok önemliydi.
Aynı nedenlerle pek çok ana hat raylı yolda banliyö trenlerinde ve sık duraklı trenlerde
üzerinde motoru olan araçların kullanıldığı çoklu diziler tercih edilmektedir.

10

Üçüncü raydan havai hat ile AC'ye nasıl geçildi?

İsviçre öncülük etti 1930 kıta Avrupası ona döndü

11

Dizel'in trendeki sorunu ne?

Devriyaj ve vites kutusu sıkıntılı. Büyük güçler için zor.

12

Buharlı lokomotifler yerine Dizel Elektrik ne zaman geçti

1950

13

Dizel buharlıya göre kaç kat pahalıdır? Neden tercih edilir

Üç kat pahalıdır
Ömür boyunca bakım maliyeti daha düşüktür

14

Trenlerin ömrünün çoğu bakımda geçerdi, hangi iki gelişme bakım sürelerini azalttı? Neden?

Dizel elektrik ve onun sayesinde üzerinde sürüş elemanları olan bojiler. Bojiler modüler olduğu için sökülüp tamir edilebiliyorlar.

15

Modern vagon tasarımı "tek kabuk"u anlat

Bu tasarımda gövdenin
tamamı, iki boci arasına uzanan tekparça olarak düşünülür. Gövdenin tamamı çekme, kesme,
eğme ve burulma gerilmelerini karşılamak durumundadır.

16

200 yılda vagon tasarımının gelişmesi kısa özetle

• Daha küçük kütle
• Daha dayanıklı bir biçim
• Daha sağlam bir yapı.

17

Modern vagonlardaki avantajlar

• Daha az enerji harcama
• Darbelerde/çarpışmalarda daha az hasar
• Daha yüksek yolcu konforu
• Daha yüksek yolcu/araç kütleler oranı.

18

Ana hat raylı sistemleri performans kriterleri?

• Hattaki trafik tek tip mi (örneğin sadece yüksek hızlı ekspres yolcu treni) yoksa karışık
hız ve tipte mi?
• Yavaş ve çok duraklı yük ve yolcu trenlerinin raylı sistemin uzun mesafe yolcu taşıma
kapasitesine etkisi ne olacak?
• Sinyalizasyon sistemi nasıl bir kapasiteye izin verecek?
• Küçük istasyon veya duraklarda ekspres trenlerin geçebileceği çok sayıda geçiş
çevrimi veya “yavaş hat” peronu var mı?
• Trenlerin planlanan kalkış/varış saatlerine uyabilmeleri için ne tür hızlanma, frenleme
veya çekiş özelliklerine sahip olmaları gerekiyor?
• Hat üzerindeki en yüksek eğim ne kadardır? (Bu özellik bir önceki hususu büyük
ölçüde etkiler.)
• Kaç tane hız kısıtlayıcı etken olasıdır? Kayıp zamanı telafi için ne yapılacak?

19

Metro sistemlerindeki hangi performans kriterlerine göre araç sayısı seçilir_?

• Günün hangi saatlerinde hangi taşıma kapasitesi gereklidir?
• Ulaşılabilen hızlanma ve yavaşlama oranları nelerdir?
• Her bir istasyonda ne kadar bir süre durmak gerekir?
• Erişilmesi gereken en yüksek hızlar ne olacak?
• Normal işletme şartlarında enerji tasarrufu nasıl sağlanacak (örneğin uygun yerde treni
boşa almak)?
• Yoğun saatteki gecikmeleri telafi için neler yapılabilecek?
• Hafif raylı sistemler için, yolun otomobillerle ortak kullanılan kısımları için ne gibi ek
etkenler dikkate alınacak?
Bunlara ek bakım sırasında araçsız kalmamak için ekstra araç al.

20

UK'de tren dingil ağırlığı nedir?

25 ton

21

Ray üretimindeki gelişmeler?

Raylı sistem araçlarının üretilmesindeki gelişmeler arasında aşağıdakiler de vardır:
Perçinleme yerine kaynak kullanılmaya başlandı.
Alüminyum ve paslanmaz çelik kullanımı arttı.
Plastikler kullanılmaya başlandı.
İmalatta yer tutucu ve sıkıştırıcıların kullanımı arttı (jigs and fixtures)
Bilgisayarlı üretim ve kontrol sistemleri kullanılmakta
Kalite güvencesi kavramı getirildi.