2. İstasyon Tasarımı Flashcards Preview

Raylı Sistemler > 2. İstasyon Tasarımı > Flashcards

Flashcards in 2. İstasyon Tasarımı Deck (31):
1

Britanya'da standardlara ihtiyacı gösteren yangını anlatınız

Kings Cross Metro istasyonunda yangın çıkmış. 1987'de bu da UK'de düzenlemelere gidilmesine sebep olmuş.

2

İstasyon tasarımında etken husurlar nelerdir?

• Görünüşünün çekici olması
• Yolcuların serbestçe hareket edebilmeleri
• Acil durumda kolayca boşaltılabilmesi
• Engellilerin kolay erişimi
• Acil durumda servislerin kolay erişimi
• Kalabalıkların güvenli olarak toplanması ve dağılması
• Tren servislerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi
• Arıza ve aksamalara yatkın olmaması
• Uygun maliyetli bir yatırım olması

3

Servis Düzeyi LOS nedir

J.J. Fruin 1971'de yazdığı kitapta anlattığı yoğunluk tanımıdır. A LOS en düşük yoğunluk, F LOS ise en yüksek yoğunluktur.

4

HAngi LOS için istasyon tasarımı hedeflenir

C veya D LOS sınıfları hedeflenir

5

İstasyonun verimli olması için gereken zaman ve süreler nelerdir?

İstasyon içinde serbest akış olmalıdır
Bilet, tuvalet gibi işler için duraksadıkları kararsız kaldıkları yerler akışı engellemeyecek şekilde olmalıdır
Hizmet aksaması akışı bozmamalıdır
Gelecekteki yolcu artışı taşınabilir olmalıdır.
• Acil durumlarda rahat müdahaleye imkan verilmelidir.
• Yönlendirmeler yeterli düzeyde olmalıdır.
• Altyapı “ilk yapışta doğru” yapılmalıdır.

6

İstasyon işletmecisi istasyonu nasıl planlar?

Peronlardaki tren geçiş aralıkları
• Bir sorun olduğunu algılama için gereken süre
• Görevlilerin tepki ve karar verme süreleri
• Eylem uygulama süresi
• Yolcuların birikme oranı
• Güvenli en fazla yolcu yoğunluğu.

7

İstasyonda yığılma en çok nerelerde olur?

Peronlar
Sabit ve yürüyen merdivenlerin ayakları
Gişe önleri

8

Yolcu yoğunluğu metrekareye kaça çıkarsa akış durur?

Metrekareye 4 ya da 5 oldu mu akış durur.

9

Metrekareye kaç kişiden sonra yoğunluk arttıkça akış azalır?

2

10

Yolcu yoğunluğuna göre tasarım nasıl olmalı?

Her bir raylı sistem yoğun saatler için bir
tasarım yoğunluğu seçmelidir. Bu yoğunluk küçük aksamaları kotarabilecek, üç tane sefer
iptaline izin verebilecek ölçüde olmalıdır. İstasyonların kapasitelerini belirlerken servis
aksamalarını kotarabilecek imkanların sağlanması ve olağanüstü yolcu artışı durumlarında
görevli müdahalesinin çok nadir durumlarda gerekli olması esas alınmalıdır

11

Normal yoğunluktaki yolcu kapasitesi ne olmalı?

Peronlar, gişeler ve istasyon binası giriş kısmı—kişi başına 0.8 m2.
Geçiş yolları
• Tek yön—1 m genişlik için 50 yolcu/dakika
• İki yön—1 m genişlik için 40 yolcu/dakika
Sabit Merdivenler
• Tek yön—1 m genişlik için 35 yolcu/dakika
• İki yön—1 m genişlik için 28 yolcu/dakika

12

Yoğun saatlerde ve dar noktalarda akış değer nasıl hesaplanır?

Yoğun saatte 15dak tepe akış değeri = 1saatlik akış * 0.3
Dar nokta, 5dakika akış değeri = 15d*0.4

13

Cadde giriş çıkışlarında yoğunluk nasıl olmalı?

En az iki çıkış olmalı ve her biri yoğun saati taşıyabilecek büyüklükte olmalı
İstasyondan caddeye olan çıkışlarda darboğaz oluşturacak herhangi bir şey olmamalıdır. Bu
durum özellikle yerel metroların, tramvayların, otobüs duraklarının, alış-veriş merkezlerinin,
spor ve gösteri merkezlerinin olduğu ve büyük dalgalar halinde insanların toplandığı yerlerde
önemlidir.

14

Bilet gişelerinin etrafında ne olmalı?

Bilet satma ve alma
• Buluşma, karşılama ve uğurlama
• Danışma
• Günlük ihtiyaçlar için alışveriş yeri
• İstasyon yönetimi
• Görevlilerin kaldığı yerlere ve kontrol odalarına güvenli geçiş
• Tuvaletler
• Ücretli sabit telefonlar
• Bagaj taşıma arabaları/indirip bindirme ve emanet
• Polis/güvenlik noktası.

15

Gişe salonlarını boyutlandırırken neye bakılmalı?

• Her bir işlem için beklenen yolcu sayısı
• Yolcuların muhtemel hareket güzergahı
• İşlem süresi
• İşlemlerin birbirlerine göre sırası
• Yoğun taleplerin belirlenmesi.

16

Otomatik bilet turnikelerinin sayısı nasıl hesaplanır?

Dakikada 25 kişi geçer, %10'u arızalı olur diye hesaplanır. Yolcu sayısı 5dak+20 yolcu üzerinden hesaplanır

17

Yolcu akışını yavaşlatan etkenler nelerdir?

• Kenar Etkileri
Bocalama ve Karar Noktaları

18

Trabzan kullanılırsa yola kaç metre eklenmeli?

0.3

19

Yürüyen bant uç boşluğu?

6metre

20

Geçiş yollarında tavan yüksekliği?

min 3m. Tavanın alçaldığı köşe varsa 2.4'ün altına düşme

21

Kaç metrelik kot farkında ne kullanılır?

<=0.5 Rampa eğim 1/20-1/12 arası
0.5-3.0 sabit merdiven
3-5 Satip merdiven maliyet uygunsa yürüyen merdiven
>5 yürüyen merdiven. *6 metreye kadar sahanlıklı iki merdiven de olabilir

22

Merdivenler için yolcu akışı?

1m genişlikte Yür.Mer. 100 kişi/d
Tek yönlü merdiven 35 kişi/d
Çift yönlü merdiven 28 kişi/d
Merdivende trabzan payını unutma

23

Peron eğrilik çapı en az kaç olmalıdır?

1000 metre

24

Tren peron arası mesafe?

en az 150mm

25

En küçük peron genişliği

2m'dir. O da çok küçük istasyonlarda

26

Yoğun peronlarda peron genişliği?

Tek taraflıysa 3m
Ada şeklinde iki tarafında yol bulunanlarda 6m

27

Alt ve üst geçitler neye göre konumlandırılır ve sayısı neye göre hesaplanır

Giriş çıkış ve tren değişiminde yığılma ve gecikmeyi önlemek için
Bir geçit hem giriş çıkış hem de tren değişimi için kullanılıyorsa daha büyük olmalı
Son duraklarda ve önemli tren değişimlerinde giriş çıkış ile değişim ayrı olmalı
Acil müdehale unutulmasın

28

İstasyon gölgeliği nasıl seçilir?

Yolcunun yoğın olduğu yere koyarsın.
Banliyöde yolcular hemen dağılacağı için kısa gölgelik olabilir

29

istasyon hizmetlerini aksatabilecek nedenlere örnek veriniz?

• Kısa süreli yürüyen merdiven arızası
• Uzun süreli yürüyen merdiven değişimi
• Merdivenlerin (tırabzan sorunu gibi nedenle) kapatılması
• Otomatik bilet turnikesinde arıza
• Tren servisinde aksama
• Önemli bir geçiş yolunun (bir yolcunun rahatsızlanması gibi bir nedenle) kısmen
tıkanması.

30

istasyonlardaki kaza önlemleri nelerdir?

Yangında duman ortamı kaplamadan tahliyeyi sağlamalı
Çıkışlar iyi işaretlenmeli
havalandırma, yangın/duman kapıları olmalı
Hedef 4dakikada yolcuları trenden, 6 dakikada da istasyondan uzaklaştırma olmalıdır.

31

İstasyonda hangi birimlere yer ayrılmalı?

• İşletme ve tren kontrolü
• Sinyalizasyon ve haberleşme
• Daimi yol bakım ve yenileme
• Mekan ve yapıların bakımı
• Mekanik ve elektrik, yürüyen merdiven ve havalandırma bakımları
• Güç kaynakları ve aydınlatma
• Temizlik ve reklam işleri.
Acil durum, büyüklerde sağlık