4. Depolar ve Bakım Atölyeleri Flashcards Preview

Raylı Sistemler > 4. Depolar ve Bakım Atölyeleri > Flashcards

Flashcards in 4. Depolar ve Bakım Atölyeleri Deck (18):
1

Sürgülü kapı mekanizmasındaki kusur nasıl giderilir?

Tasarımcıların bu alanda araştırma ve gözlemler yapması, arızanın nereden kaynaklandığını iyi tespit etmesi, yolcuların ne tür davranışlarının arızaya katkıda bulunduğun belirlenmesi, işletmecinin de soruna ilk anda nasıl müdahale edebilecekleri ve arızanın nasıl çabukça giderilebileceği belirlenmesi gereklidir.

2

Bakım eksikliğinin getirdiği olumsuz etkiler

• Güvenlik.
• Müşteri memnuniyeti ve işbirliği.
• Güvenilirlik konusunda müşteri algısı.
• Kullanılabilirlik—bu husus belirli bir hizmet düzeyi için gerekli filodaki toplam tren
sayısını etkiler.
• Çalışanların moral ve özgüvenleri.

3

Planlı bakımlar nelerdir?

• Servise hazırlama.
• Rutin inceleme
• Temizleme.
1
• Tükenir malzemenin yenilenmesi (fren pabuçları, ampuller, koltuk süngerleri ve benzerleri).
• Birim değişimi.
• Büyük ölçüde mekanik bakım/yenileme.

4

Yeni raylı sistem ya da araçtaki bakım programı nasıl hazırlanır?

• Başka yerlerdeki benzer araçlarla ilgili deneyimler,
• Araç yapımcısının önerileri
• Değiştirilebilir parçaların (fren aksamı gibi) teorik aşınma ve yorulması
• Aşırı sıcaklık, soğuk ve yağış gibi iklim şartları
• Ağır kullanım şartları (yolcu sayısının aşırı fazla olması, ağır ve aşındırıcı yüklerin taşınması gibi)
• Yolcular için gerekli görünen konfor ve temizlik standartları (Birinci Mevki gece yolcularının beklentileri banliyö yolcularının beklentilerinden daha yüksektir.)

5

Bakım yapacak personelle ilgili neler önemli

güvenilir ve güncel bilgilerle donatılması son derece önemlidir. Personelin yeterince eğitilmeleri ve kendilerine gerekli bakım el kitaplarının verilmesi gerekir. Ayrıca her bir araca ilişkin bakım kayıtlarının tam ve düzgün olarak tutulması çok önemlidir; her bir araca ilişkin bakım geçmişi belgelenebilmelidir.

6

Geçmişte bakım işletmeleri nasıldı?

geleneksel olarak raylı sistemlerde araç bakım işleri işletmenin kendi tesislerinde gerçeklenmekteydi

7

Her işletmenin bakım tesisi olmasının sonuçları nelerdir?

geniş kapsamlı atölyeler
̧çok sayıda vasıflı çalışan
Ne çok küçük olup yetersiz kalması, ne de çok büyük olup atıl kalması arzu edilmez. İhtiyaca göre insan gücü ayarlanabilir, ama kurulmuş bir fiziksel tesisi değiştirmek her zaman mümkün olmaz.

8

Son yıllarda bakım trendi ne?

bakım işlerinin işletme kapsamında olmayan firmalara yaptırılması eğilimi
yaygınlaşmaktadır. İhtiyacın değişmesi durumunda bu yaklaşım daha fazla esneklik
sağlamaktadır ancak kontrol ve denetim işlerini arttırır

9

İşletme dışı bakım için neler değişti?

Pek çok bileşen ve birimler kolayca
değiştirilebilecek biçimde yapılmaktadır. Bu tür birimlerin değişimi raylı sistemlerin kendi
3
depo ve bakım atölyelerinde yapılır; çıkan birimler tamir ve bakım için belirli anlaşmalarla
üretici firmalara gönderilir.

10

Günümüzde tren depolarında daha çok nasıl bir bakım yapılır?

tren depoları günlük bakım ve birim/bileşen değişimi için gerekecek en
az ekipmana sahiptir. Daha kapsamlı çalışmalar başka yerde ihale ile sözleşmeli olarak
tedarikçilerce veya kendi kuruluşlarınca yapılır

11

Depo yeri neye göre seçilir?

Ana hat raylı sistem işletmeciliğinde depoların yolcu terminallerine veya yük taşımacılığında
çıkış/varış noktalarına yakın olması gerekir
Arsa pahalı olsa bile; son yerleşim noktaları
ideal depo yerlerinden çok uzak olmamalıdır zira “boş işletme” maliyet ve zamanı deponun
ömrü boyunca oldukça yüksek toplamlar oluşturabilir.

12

Trenleri gece depoya göndermek yerine istasyonda ya da boş yolda bekletsek ne olur?

Maliyet azalır
Ancak araçlar için;
temizlik, gecelik bakım veya hafif tamirler gerektiğinde depoda
bulunan imkanlar buralarda olmayacaktır

13

Metro için en pratik depo yeri neresidir?

Metroda banliyöde sabah yolcu sayısı az olabilir.
şehir merkezinden dışa doğru yolun
yarısında veya dörtte üçünde olacaktır. Bu yerlerde depo için arsa daha kolay bulunacak, ama
depoya mühendislik ve işletme hizmetleri için erişilmesi de kolay olacaktır.

14

Şehir merkezinden uzaktaki deponun etkileri_?

Böyle bir yerleşimde yer darlığı, gürültü, kirletme veya komşulara çok yakın olma sorunları
çözülecektir.
Böyle bir yerleşimin başka bir olumlu tarafı da deponun iki uçlu yapılabilmesidir

15

Bakımla ilgili bakımcının 12 gereksinimini sayınız?

i. Bileşenlere iyi ve kolay erişim.
ii. Toz ve kir toplayabilecek kısımların olmaması.
iii. Basit hata bulma sistemleri
iv. Gereksiz ekipman bileşen olmaması.
v. Yüksek güvenilirlikli denenmiş ekipman.
vi. En az sayıda çabuk sökülebilir bağlantı elemanı.
vii. Kolay çıkarılabilir alt modüller.
viii. Az sayıda araç takım gereksinimi.
ix. Basit izolasyon sistemi
x. Tüm cıvataların tork anahtarıyla sıkılabilmesi.
xi. Ekipman kutularının su geçirmez olması
xii. Bileşenlerin aralarında en yüksek uyumla değiştirilebilmeleri.

16

Depoda önemli 12 husus nedir?

i. Depoda bulunması öngörülen maksimum sayıda tren veya birimler için yeterli sayıda
paralel yol ve yolar arası yeterince geniş yürüme ve servis erişim yolu.
ii. Bakım ve manevra için trenlerin kolayca hareket ettirilebileceği ve paralel yollara
rahatlıkla geçişi sağlayacak miktar ve uzunlukta makas ve geçiş düzenleri. Yerleşimin
“iki uçlu” olması tercih edilir. Trenlerin depo içindeki hareketlerinin de denetimli
makaslar aracılığıyla olması gerekir.
iii. Üstü kapalı, bakım işleri için vinç, kriko, denetleme kanalı, yürüyüş yolu, tüm gerekli
ekipman ve deneme ve ölçme sistemleriyle donatılmış atölyeler. Tamir bakım veya
yenileme gerektirecek büyük parçaların değiştirilmesinde gerekli olabilecek karayolu
taşırlarının atölyelere erişimi için yol sağlanmalıdır.
iv. Yeterli aydınlatma ve kış şartlarında uygun ısıtma sistemi.
v. Çalışanlar için ofis, dinlenme, yemek ve eğitim mekanları.
vi. Kara ve demiryolu erişimli malzeme depoları.
vii. Tekerlek döndürme tesisi.
viii. Yükseltilmiş boci yolları ve boci yıkama tesisi.
ix. Boyalı yüzeyler için tamir tesisi.
x. İç, dış ve alt yüzeyler için tren yıkama tesisi. Kullanılmış suyu toplayıp filtreleyecek
ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atacak kanal sistemleri olmalıdır. (Resim 4.4’e
bakınız.)
xi. Buz çözme tesisi.
xii. Yangın alarmları ve koruma sistemleri.

17

Acil müdahale için ne lazım?

Yedek kapasite

18

Elektrikli raylı sistemlerin ek ihtiyaçları nelerdir?

akım sağlayan parçaların incelenmesi ve bakımı
akü şarj sistemleri ve
akü depolama yerleri