יחידה 10 Flashcards Preview

פסיכומטרי - עברית > יחידה 10 > Flashcards

Flashcards in יחידה 10 Deck (99)
Loading flashcards...
1

אֵגֶל

רסיס, טיפה

2

אח

תנור, קמין

3

אכיפה

כפייה, השלטה של חוק

4

אמתחת

סל, שק גדול

5

אץ

מיהר, נחפז

6

אישש

חיזק, תמך וביסס טענה, תיאוריה, דעה וכד', חיזק, העניק כוח, הפך משהו לחזק ואיתן יותר

7

בדימוס

שהשתחרר (מתפקיד, מעונש), פרש

8

בזעת אפיו

בעבודה קשה

9

בלוי

מרופט

10

בעצלתיים

באיטיות רבה, מתוך עצלות

11

בר חלוף

אינו קיים לעד, קיומו זמני, צפוי לכיליון

12

גבן

אדם העוסק בייצור גבינות

13

גז

פעולת גזירת הצמר מכבשים

14

גלען

הוציא את הגלעין מתוך הפרי, הרחיק את החרצן של הפרי ממנו

15

גרס

היה סבור, הייתה לו עמדה או דעה מסוימת, נטה לחשוב שמשהו נכון או ראוי

16

דגן

תבואת השדה

17

דיוטה

קומה בבית

18

הבט

אחת הדרכים מתוך כמה דרכים אפשריות לראות משהו, לבחון אותו או להתייחס אליו

19

הזדמן

הגיע למקום במקרה, נקרה או נקלע אליו בלי תכנון

20

היסח הדעת

חוסר תשומת לב

21

הלם

התאים, הכה, חבט

22

הס

מילת קריאה לבקשת שקט

23

העלה ארוכה

הגליד, נרפא

24

הצניע

הניח או שם דבר במקום שבו לא יבלוט לעין

25

הרף עין

זמן קצר מאוד

26

השתעבד

נתון בתנאים של שעבוד או עבדות

27

התבצר

התארגן במקום מוגן מפני התקפה, התחפר בעמדת מגן, התבצר בעמדתו – החזיק בדבקות בעמדה, בגישה, בדעה וכד', הגן עליהן בתוקף

28

התמר

עלה, התנשא, התרומם או הזדקף כלפי מעלה

29

התקומם

התעורר למרד או למהפכה, התייצב נגד, התנגד, יצא במחאה נגד משהו או מישהו

30

זב

נטף, נזל